พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INTP200
พั้นช์สำหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN INTP200
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8 08 4.00~7.99 050~100
C-APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8 10 5.00~9.99 050~100
C-APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8 13 6.00~12.99 050~100
C-APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8 16 10.00~15.99 050~100
C-APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8 20 13.00~19.99 050~100
C-APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8 25 18.00~24.99 050~100
C-APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8 08 4.00~7.97 050~100
C-APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8 10 5.00~9.97 050~100
C-APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8 13 6.00~12.97 050~100
C-APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8 16 6.00~15.97 050~100
C-APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8 20 6.00~19.97 050~100
C-APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 050~100
C-APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8 08 4.00~7.97 050~100
C-APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8 10 5.00~9.97 050~100
C-APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8 13 6.00~12.97 050~100
C-APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8 16 6.00~15.97 050~100
C-APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8 20 6.00~19.97 050~100
C-APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 050~100
C-APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8 08 4.00~7.97 050~100
C-APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8 10 5.00~9.97 050~100
C-APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8 13 6.00~12.97 050~100
C-APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8 16 6.00~15.97 050~100
C-APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8 20 6.00~19.97 050~100
C-APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 050~100
C-APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8 08 4.00~7.97 050~100
C-APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8 10 5.00~9.97 050~100
C-APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8 13 6.00~12.97 050~100
C-APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8 16 6.00~15.97 050~100
C-APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8 20 6.00~19.97 050~100
C-APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 050~100
H-APJAL8 C-APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 19 08 4.00~7.99 060~100
H-APJAL10 C-APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 19 10 5.00~9.99 060~100
H-APJAL13 C-APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 060~100
H-APJAL13 C-APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 070~100
H-APJAL20 C-APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 070~100
H-APJAL25 C-APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 070~100
C-APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 19 08 4.00~7.97 060~100
C-APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 19 10 5.00~9.97 060~100
C-APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 060~100
C-APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 070~100
C-APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 070~100
C-APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 070~100
C-APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 19 08 4.00~7.97 060~100
C-APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 19 10 5.00~9.97 060~100
C-APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 060~100
C-APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 070~100
C-APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 070~100
C-APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 070~100
C-APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 19 08 4.00~7.97 060~100
C-APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 19 10 5.00~9.97 060~100
C-APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 060~100
C-APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 070~100
C-APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 070~100
C-APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 070~100
AC-APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8 08 4.00~7.99 050~100
AC-APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8 10 5.00~9.99 050~100
AC-APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8 13 6.00~12.99 050~100
AC-APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8 16 10.00~15.99 050~100
AC-APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8 20 13.00~19.99 050~100
AC-APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8 25 18.00~24.99 050~100
AC-APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8 08 4.00~7.97 050~100
AC-APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8 10 5.00~9.97 050~100
AC-APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8 13 6.00~12.97 050~100
AC-APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8 16 6.00~15.97 050~100
AC-APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8 20 6.00~19.97 050~100
AC-APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 050~100
AC-APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8 08 4.00~7.97 050~100
AC-APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8 10 5.00~9.97 050~100
AC-APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8 13 6.00~12.97 050~100
AC-APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8 16 6.00~15.97 050~100
AC-APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8 20 6.00~19.97 050~100
AC-APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 050~100
AC-APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8 08 4.00~7.97 050~100
AC-APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8 10 5.00~9.97 050~100
AC-APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8 13 6.00~12.97 050~100
AC-APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8 16 6.00~15.97 050~100
AC-APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8 20 6.00~19.97 050~100
AC-APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 050~100
AC-APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8 08 4.00~7.97 050~100
AC-APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8 10 5.00~9.97 050~100
AC-APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8 13 6.00~12.97 050~100
AC-APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8 16 6.00~15.97 050~100
AC-APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8 20 6.00~19.97 050~100
AC-APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 050~100
AH-APJAL8 AC-APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 19 08 4.00~7.99 060~100
AH-APJAL10 AC-APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 19 10 5.00~9.99 060~100
AH-APJAL13 AC-APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 060~100
AH-APJAL16 AC-APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 070~100
AH-APJAL20 AC-APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 070~100
AH-APJAL25 AC-APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 070~100
AC-APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 19 08 4.00~7.97 060~100
AC-APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 19 10 5.00~9.97 060~100
AC-APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 060~100
AC-APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 070~100
AC-APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 070~100
AC-APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 070~100
AC-APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 19 08 4.00~7.97 060~100
AC-APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 19 10 5.00~9.97 060~100
AC-APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 060~100
AC-APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 070~100
AC-APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 070~100
AC-APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 070~100
AC-APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 19 08 4.00~7.97 060~100
AC-APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 19 10 5.00~9.97 060~100
AC-APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 060~100
AC-APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 070~100
AC-APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 070~100
AC-APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 070~100