พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN INTP204
พั้นช์เจคเตอร์ สำหรับงานหนัก มีรูกลาง ชุบ TiCN INTP204
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-AHJSA-C10-[060-100]-P[5.00-9.99] SKH51 A 8 10 5.00~9.99 060~100
C-AHJSA-C13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 060~100
C-AHJSA-C16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 060~100
C-AHJSA-C20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 060~100
C-AHJSA-C25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 060~100
C-AHJSB-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJSB-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 B 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJSB-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKH51 B 8 16 6.00~15.97 060~100
C-AHJSB-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKH51 B 8 20 6.00~19.97 060~100
C-AHJSB-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 060~100
C-AHJSC-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJSC-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 C 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJSC-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKH51 C 8 16 6.00~15.97 060~100
C-AHJSC-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKH51 C 8 20 6.00~19.97 060~100
C-AHJSC-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 060~100
C-AHJSD-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJSD-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 D 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJSD-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKH51 D 8 16 6.00~15.97 060~100
C-AHJSD-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKH51 D 8 20 6.00~19.97 060~100
C-AHJSD-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 060~100
C-AHJSE-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJSE-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 E 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJSE-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKH51 E 8 16 6.00~15.97 060~100
C-AHJSE-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKH51 E 8 20 6.00~19.97 060~100
C-AHJSE-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 060~100
C-AHJLA-C10-[060-100]-P[5.00-9.99] SKH51 A 8 10 5.00~9.99 060~100
H-AHJAL-C13 C-AHJLA-C13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 060~100
C-AHJLA-C16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 070~100
H-AHJAL-C20 C-AHJLA-C20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 070~100
C-AHJLA-C25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 070~100
C-AHJLB-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJLB-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 B 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJLB-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKH51 B 25 16 6.00~15.97 070~100
C-AHJLB-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKH51 B 25 20 6.00~19.97 070~100
C-AHJLB-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 070~100
C-AHJLC-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJLC-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 C 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJLC-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKH51 C 25 16 6.00~15.97 070~100
C-AHJLC-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKH51 C 25 20 6.00~19.97 070~100
C-AHJLC-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 070~100
C-AHJLD-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJLD-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 D 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJLD-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKH51 D 25 16 6.00~15.97 070~100
C-AHJLD-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKH51 D 25 20 6.00~19.97 070~100
C-AHJLD-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 070~100
C-AHJLE-C10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 8 10 5.00~9.97 060~100
C-AHJLE-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKH51 E 8 13 6.00~12.97 060~100
C-AHJLE-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKH51 E 25 16 6.00~15.97 070~100
C-AHJLE-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKH51 E 25 20 6.00~19.97 070~100
C-AHJLE-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 070~100