พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN INTP206
พั้นช์มีบ่าชนิดสั้น ชุบ TiCN INTP206
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-SSHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 025~035
C-SSHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] SKH51 A 8 04 2.00~3.99 025~035
C-SSHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 025~035
C-SSHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] SKH51 A 8 06 2.50~5.99 025~035
C-SSHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] SKH51 A 8 08 5.00~7.99 025~035
C-SSHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] SKH51 A 8 10 7.00~9.99 025~035
C-SSHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 B 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 B 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 B 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 B 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 B 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 B 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 C 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 C 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 C 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 C 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 C 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 C 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 D 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 D 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 D 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 D 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 D 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 D 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] SKH51 E 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] SKH51 E 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] SKH51 E 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] SKH51 E 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] SKH51 E 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] SKH51 E 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSPHSA03-[025-035]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8 03 1.00~2.99 025~035
C-SSPHSA04-[025-035]-P[2.00-3.99] HAP40 A 8 04 2.00~3.99 025~035
C-SSPHSA05-[025-035]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 025~035
C-SSPHSA06-[025-035]-P[2.50-5.99] HAP40 A 8 06 2.50~5.99 025~035
C-SSPHSA08-[025-035]-P[5.00-7.99] HAP40 A 8 08 5.00~7.99 025~035
C-SSPHSA10-[025-035]-P[7.00-9.99] HAP40 A 8 10 7.00~9.99 025~035
C-SSPHSB03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 B 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSPHSB04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 B 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSPHSB05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 B 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSPHSB06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 B 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSPHSB08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 B 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSPHSB10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 B 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSPHSC03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 C 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSPHSC04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 C 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSPHSC05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 C 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSPHSC06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 C 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSPHSC08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 C 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSPHSC10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 C 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSPHSD03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 D 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSPHSD04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 D 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSPHSD05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 D 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSPHSD06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 D 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSPHSD08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 D 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSPHSD10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 D 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSPHSE03-[025-035]-P[1.00-2.95] HAP40 E 8 03 1.00~2.95 025~035
C-SSPHSE04-[025-035]-P[1.20-3.95] HAP40 E 8 04 1.20~3.95 025~035
C-SSPHSE05-[025-035]-P[1.20-4.95] HAP40 E 8 05 1.20~4.95 025~035
C-SSPHSE06-[025-035]-P[1.50-5.95] HAP40 E 8 06 1.50~5.95 025~035
C-SSPHSE08-[025-035]-P[2.00-7.95] HAP40 E 8 08 2.00~7.95 025~035
C-SSPHSE10-[025-035]-P[2.50-9.95] HAP40 E 8 10 2.50~9.95 025~035
C-SSHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 030~040
C-SSHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] SKH51 A 13 04 2.00~3.99 030~040
C-SSHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 030~040
C-SSHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] SKH51 A 13 06 2.50~5.99 030~040
C-SSHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] SKH51 A 13 08 5.00~7.99 030~040
C-SSHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] SKH51 A 13 10 7.00~9.99 030~040
C-SSHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 B 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 B 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 B 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 B 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 B 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 B 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 C 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 C 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 C 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 C 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 C 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 C 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 D 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 D 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSHLD05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 D 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSHLD06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 D 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSHLD08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 D 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSHLD10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 D 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSHLE03-[030-040]-P[1.00-2.95] SKH51 E 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSHLE04-[030-040]-P[1.20-3.95] SKH51 E 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSHLE05-[030-040]-P[1.20-4.95] SKH51 E 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSHLE06-[030-040]-P[1.50-5.95] SKH51 E 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSHLE08-[030-040]-P[2.00-7.95] SKH51 E 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSHLE10-[030-040]-P[2.50-9.95] SKH51 E 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSPHLA03-[030-040]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13 03 1.00~2.99 030~040
C-SSPHLA04-[030-040]-P[2.00-3.99] HAP40 A 13 04 2.00~3.99 030~040
C-SSPHLA05-[030-040]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 030~040
C-SSPHLA06-[030-040]-P[2.50-5.99] HAP40 A 13 06 2.50~5.99 030~040
C-SSPHLA08-[030-040]-P[5.00-7.99] HAP40 A 13 08 5.00~7.99 030~040
C-SSPHLA10-[030-040]-P[7.00-9.99] HAP40 A 13 10 7.00~9.99 030~040
C-SSPHLB03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 B 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSPHLB04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 B 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSPHLB05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 B 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSPHLB06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 B 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSPHLB08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 B 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSPHLB10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 B 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSPHLC03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 C 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSPHLC04-[030-040]-P[1.20-3.95] HAP40 C 13 04 1.20~3.95 030~040
C-SSPHLC05-[030-040]-P[1.20-4.95] HAP40 C 13 05 1.20~4.95 030~040
C-SSPHLC06-[030-040]-P[1.50-5.95] HAP40 C 13 06 1.50~5.95 030~040
C-SSPHLC08-[030-040]-P[2.00-7.95] HAP40 C 13 08 2.00~7.95 030~040
C-SSPHLC10-[030-040]-P[2.50-9.95] HAP40 C 13 10 2.50~9.95 030~040
C-SSPHLD03-[030-040]-P[1.00-2.95] HAP40 D 13 03 1.00~2.95 030~040
C-SSPHLD04-[030-040]-P[1.20-3.95]