พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN INTP210
พั้นช์มีร่องลิ่ม ชุบ TiCN INTP210
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
H-SHKAS03 C-SHKESA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
H-SHKAS04 C-SHKESA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
H-SHKAS05 C-SHKESA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
H-SHKAS06 C-SHKESA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
H-SHKAS08 C-SHKESA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
H-SHKAS10 C-SHKESA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
H-SHKAS13 C-SHKESA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
H-SHKAS16 C-SHKESA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
H-SHKGS04 C-SHKESB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
H-SHKGS05 C-SHKESB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 19 05 1.20~4.97 040~080
H-SHKGS06 C-SHKESB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 19 06 1.50~5.97 040~080
H-SHKGS08 C-SHKESB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
H-SHKGS10 C-SHKESB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
H-SHKGS13 C-SHKESB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
H-SHKGS16 C-SHKESB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
H-SHKDS04 C-SHKESC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
H-SHKDS05 C-SHKESC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 19 05 1.20~4.97 040~080
H-SHKDS06 C-SHKESC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 19 06 1.50~5.97 040~080
H-SHKDS08 C-SHKESC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
H-SHKDS10 C-SHKESC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
H-SHKDS13 C-SHKESC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
H-SHKDS16 C-SHKESC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
H-SHKES04 C-SHKESD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
H-SHKES05 C-SHKESD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 19 05 1.20~4.97 040~080
H-SHKES06 C-SHKESD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 19 06 1.50~5.97 040~080
H-SHKES08 C-SHKESD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
H-SHKES10 C-SHKESD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
H-SHKES13 C-SHKESD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
H-SHKES16 C-SHKESD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
H-SHKRS04 C-SHKESE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
H-SHKRS05 C-SHKESE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 19 05 1.20~4.97 040~080
H-SHKRS06 C-SHKESE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 19 06 1.50~5.97 040~080
H-SHKRS08 C-SHKESE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
H-SHKRS10 C-SHKESE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
H-SHKRS13 C-SHKESE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
H-SHKRS16 C-SHKESE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
H-SHKAL03 C-SHKELA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
H-SHKAL04 C-SHKELA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
H-SHKAL05 C-SHKELA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
H-SHKAL06 C-SHKELA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
H-SHKAL08 C-SHKELA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
H-SHKAL10 C-SHKELA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
H-SHKAL13 C-SHKELA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
H-SHKAL16 C-SHKELA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
C-SHKELB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKELB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHKELB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHKELB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHKELB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHKELB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHKELB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHKELC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKELC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHKELC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHKELC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHKELC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHKELC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHKELC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHKELD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKELD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHKELD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHKELD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 D 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHKELD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHKELD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHKELD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 060~100
C-SHKELE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKELE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
C-SHKELE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
C-SHKELE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 E 19 08 2.50~7.97 050~100
C-SHKELE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 050~100
C-SHKELE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 050~100
C-SHKELE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 060~100
H-SHKAX3 C-SHKEXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKH51 A 19 03 1.20~2.99 050~080
H-SHKAX4 C-SHKEXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKH51 A 19 04 1.20~3.99 050~080
H-SHKAX5 C-SHKEXA05-[060-080]-P[1.20-4.99] SKH51 A 25 05 1.20~4.99 060~080
H-SHKAX6 C-SHKEXA06-[060-080]-P[1.20-5.99] SKH51 A 25 06 1.20~5.99 060~080
H-SHKAX8 C-SHKEXA08-[060-100]-P[1.20-7.99] SKH51 A 30 08 1.20~7.99 060~100
H-SHKAX10 C-SHKEXA10-[060-100]-P[1.20-9.99] SKH51 A 30 10 1.20~9.99 060~100
H-SHKAX13 C-SHKEXA13-[060-100]-P[1.20-12.99] SKH51 A 30 13 1.20~12.99 060~100
H-SHKAX16 C-SHKEXA16-[060-100]-P[1.20-15.99] SKH51 A 40 16 1.20~15.99 060~100
C-SHKEXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKEXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHKEXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHKEXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 B 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHKEXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHKEXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 B 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHKEXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKEXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHKEXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHKEXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 C 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHKEXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHKEXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 C 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHKEXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKEXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHKEXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHKEXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 D 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHKEXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHKEXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 D 30 13 5.00~12.97 060~100
C-SHKEXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 19 04 2.00~3.97 050~080
C-SHKEXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
C-SHKEXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
C-SHKEXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 E 30 08 5.00~7.97 060~100
C-SHKEXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 30 10 5.00~9.97 060~100
C-SHKEXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 E 30 13 5.00~12.97 060~100