ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN INT พั้นช์ชุบ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN INTP214
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ชุบ TiCN INTP214
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
C-PPPST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
C-PPPST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
C-PPPST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
C-PPPST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
C-PPPST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
C-PPPST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
C-PPPST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
C-PPPST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
C-PPPST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
C-PPPST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
C-PPPST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040
C-PPTST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
C-PPTST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
C-PPTST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
C-PPTST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
C-PPTST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
C-PPTST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
C-PPTST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
C-PPTST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
C-PPTST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
C-PPTST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
C-PPTST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040
C-PPAST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
C-PPAST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
C-PPAST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
C-PPAST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
C-PPAST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
C-PPAST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
C-PPAST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
C-PPAST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
C-PPAST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
C-PPAST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
C-PPAST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040
AC-PPPST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
AC-PPPST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
AC-PPPST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
AC-PPPST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
AC-PPPST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
AC-PPPST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
AC-PPPST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
AC-PPPST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
AC-PPPST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
AC-PPPST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
AC-PPPST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040
AC-PPTST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
AC-PPTST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
AC-PPTST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
AC-PPTST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
AC-PPTST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
AC-PPTST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
AC-PPTST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
AC-PPTST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
AC-PPTST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
AC-PPTST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
AC-PPTST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040
AC-PPAST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] HAP40 T 4 01.6 1.00~1.59 010~040
AC-PPAST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] HAP40 T 4 02.0 1.00~1.99 010~040
AC-PPAST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] HAP40 T 4 02.5 1.00~2.49 010~040
AC-PPAST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 T 4 03.0 1.00~2.99 010~040
AC-PPAST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 T 4 04.0 2.00~3.99 010~040
AC-PPAST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 T 4 05.0 2.00~4.99 010~040
AC-PPAST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 T 4 06.0 2.50~5.99 010~040
AC-PPAST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 T 4 08.0 5.00~7.99 010~040
AC-PPAST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 T 4 10.0 7.00~9.99 010~040
AC-PPAST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] HAP40 T 4 13.0 10.00~12.99 010~040
AC-PPAST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] HAP40 T 4 16.0 13.00~15.99 010~040