พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง INTP22
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ มีรูกลาง INTP22
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SJAS-C10 JPSA-C10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 3.00~9.99 060~100
SJAS-C13 JPSA-C13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 13.000 13 6.00~12.99 060~100
SJAS-C16 JPSA-C16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 13.000 16 10.00~15.99 060~100
SJAS-C20 JPSA-C20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 13.000 20 13.00~19.99 060~100
SJAS-C25 JPSA-C25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 13.000 25 18.00~24.99 060~100
SJAS-C32 JPSA-C32-[060-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 13.000 32 20.00~31.99 060~120
SJAS-C38 JPSA-C38-[060-120]-P[28.00-37.99] SKD11 A 13.000 38 28.00~37.99 060~120
SJAS-C45 JPSA-C45-[060-120]-P[35.00-44.99] SKD11 A 13.000 45 35.00~44.99 060~120
SJGS-C10 JPSB-C10-[060-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 13.000 10 3.00~9.97 060~100
SJGS-C13 JPSB-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 13.000 13 6.00~12.97 060~100
SJGS-C16 JPSB-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 13.000 16 6.00~15.97 060~100
SJGS-C20 JPSB-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 13.000 20 6.00~19.97 060~100
SJGS-C25 JPSB-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 13.000 25 6.00~24.97 060~100
SJGS-C32 JPSB-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 B 13.000 32 7.00~31.97 060~120
SJGS-C38 JPSB-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 B 13.000 38 8.00~37.97 060~120
SJGS-C45 JPSB-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 B 13.000 45 9.00~44.97 060~120
SJDS-C10 JPSC-C10-[060-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 13.000 10 3.00~9.97 060~100
SJDS-C13 JPSC-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 13.000 13 6.00~12.97 060~100
SJDS-C16 JPSC-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 13.000 16 6.00~15.97 060~100
SJDS-C20 JPSC-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 13.000 20 6.00~19.97 060~100
SJDS-C25 JPSC-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 13.000 25 6.00~24.97 060~100
SJDS-C32 JPSC-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 C 13.000 32 7.00~31.97 060~120
SJDS-C38 JPSC-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 C 13.000 38 8.00~37.97 060~120
SJDS-C45 JPSC-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 C 13.000 45 9.00~44.97 060~120
SJES-C10 JPSD-C10-[060-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 13.000 10 3.00~9.97 060~100
SJES-C13 JPSD-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 13.000 13 6.00~12.97 060~100
SJES-C16 JPSD-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 13.000 16 6.00~15.97 060~100
SJES-C20 JPSD-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 13.000 20 6.00~19.97 060~100
SJES-C25 JPSD-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 13.000 25 6.00~24.97 060~100
SJES-C32 JPSD-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 D 13.000 32 7.00~31.97 060~120
SJES-C38 JPSD-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 D 13.000 38 8.00~37.97 060~120
SJES-C45 JPSD-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 D 13.000 45 9.00~44.97 060~120
SJRS-C10 JPSE-C10-[060-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 13.000 10 3.00~9.97 060~100
SJRS-C13 JPSE-C13-[060-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 13.000 13 6.00~12.97 060~100
SJRS-C16 JPSE-C16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 13.000 16 6.00~15.97 060~100
SJRS-C20 JPSE-C20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 13.000 20 6.00~19.97 060~100
SJRS-C25 JPSE-C25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 13.000 25 6.00~24.97 060~100
SJRS-C32 JPSE-C32-[060-120]-P[7.00-31.97] SKD11 E 13.000 32 7.00~31.97 060~120
SJRS-C38 JPSE-C38-[060-120]-P[8.00-37.97] SKD11 E 13.000 38 8.00~37.97 060~120
SJRS-C45 JPSE-C45-[060-120]-P[9.00-44.97] SKD11 E 13.000 45 9.00~44.97 060~120
JPLA-C10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19.000 10 3.00~9.99 070~100
JPLA-C13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19.000 13 6.00~12.99 070~100
SJAL-C16 JPLA-C16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
SJAL-C20 JPLA-C20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
SJAL-C25 JPLA-C25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
SJAL-C32 JPLA-C32-[070-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 25.000 32 20.00~31.99 070~120
SJAL-C38 JPLA-C38-[070-120]-P[28.00-37.99] SKD11 A 25.000 38 28.00~37.99 070~120
SJAL-C45 JPLA-C45-[070-120]-P[35.00-44.99] SKD11 A 25.000 45 35.00~44.99 070~120
SJGL-C10 JPLB-C10-[070-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19.000 10 3.00~9.97 070~100
SJGL-C13 JPLB-C13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19.000 13 6.00~12.97 070~100
SJGL-C16 JPLB-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25.000 16 6.00~15.97 070~100
SJGL-C20 JPLB-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25.000 20 6.00~19.97 070~100
SJGL-C25 JPLB-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
SJGL-C32 JPLB-C32-[070-120]-P[7.00-31.97] SKD11 B 25.000 32 7.00~31.97 070~120
SJGL-C38 JPLB-C38-[070-120]-P[8.00-37.97] SKD11 B 25.000 38 8.00~37.97 070~120
SJGL-C45 JPLB-C45-[070-120]-P[9.00-44.97] SKD11 B 25.000 45 9.00~44.97 070~120
SJDL-C10 JPLC-C10-[070-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19.000 10 3.00~9.97 070~100
SJDL-C13 JPLC-C13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19.000 13 6.00~12.97 070~100
SJDL-C16 JPLC-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25.000 16 6.00~15.97 070~100
SJDL-C20 JPLC-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25.000 20 6.00~19.97 070~100
SJDL-C25 JPLC-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
SJDL-C32 JPLC-C32-[070-120]-P[7.00-31.97] SKD11 C 25.000 32 7.00~31.97 070~120
SJDL-C38 JPLC-C38-[070-120]-P[8.00-37.97] SKD11 C 25.000 38 8.00~37.97 070~120
SJDL-C45 JPLC-C45-[070-120]-P[9.00-44.97] SKD11 C 25.000 45 9.00~44.97 070~120
SJEL-C10 JPLD-C10-[070-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19.000 10 3.00~9.97 070~100
SJEL-C13 JPLD-C13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19.000 13 6.00~12.97 070~100
SJEL-C16 JPLD-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25.000 16 6.00~15.97 070~100
SJEL-C20 JPLD-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25.000 20 6.00~19.97 070~100
SJEL-C25 JPLD-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
SJEL-C32 JPLD-C32-[070-120]-P[7.00-31.97] SKD11 D 25.000 32 7.00~31.97 070~120
SJEL-C38 JPLD-C38-[070-120]-P[8.00-37.97] SKD11 D 25.000 38 8.00~37.97 070~120
SJEL-C45 JPLD-C45-[070-120]-P[9.00-44.97] SKD11 D 25.000 45 9.00~44.97 070~120
SJRL-C10 JPLE-C10-[070-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19.000 10 3.00~9.97 070~100
SJRL-C13 JPLE-C13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19.000 13 6.00~12.97 070~100
SJRL-C16 JPLE-C16-[070-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25.000 16 6.00~15.97 070~100
SJRL-C20 JPLE-C20-[070-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25.000 20 6.00~19.97 070~100
SJRL-C25 JPLE-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
SJRL-C32 JPLE-C32-[070-120]-P[7.00-31.97] SKD11 E 25.000 32 7.00~31.97 070~120
SJRL-C38 JPLE-C38-[070-120]-P[8.00-37.97] SKD11 E 25.000 38 8.00~37.97 070~120
SJRL-C45 JPLE-C45-[070-120]-P[9.00-44.97] SKD11 E 25.000 45 9.00~44.97 070~120
SJAX-C10 JPXA-C10-[100-120]-P[6.00-9.99] SKD11 A 30.000 10 6.00~9.99 100~120
SJAX-C13 JPXA-C13-[100-120]-P[6.00-12.00] SKD11 A 30.000 13 6.00~12.00 100~120
SJAX-C16 JPXA-C16-[100-120]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40.000 16 10.00~15.99 100~120
SJAX-C20 JPXA-C20-[100-120]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40.000 20 13.00~19.99 100~120
SJAX-C25 JPXA-C25-[100-120]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40.000 25 18.00~24.99 100~120
SJAX-C32 JPXA-C32-[100-120]-P[20.00-31.99] SKD11 A 40.000 32 20.00~31.99 100~120
SJGX-C10 JPXB-C10-[100-120]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30.000 10 6.00~9.97 100~120
SJGX-C13 JPXB-C13-[100-120]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30.000 13 6.00~12.97 100~120
SJDX-C10 JPXC-C10-[100-120]-P[6.00-9.97] SKD11 C 30.000 10 6.00~9.97 100~120
SJDX-C13 JPXC-C13-[100-120]-P[6.00-12.97] SKD11 C 30.000 13 6.00~12.97 100~120
SJEX-C10 JPXD-C10-[100-120]-P[6.00-9.97] SKD11 D 30.000 10 6.00~9.97 100~120
SJEX-C13 JPXD-C13-[100-120]-P[6.00-12.97] SKD11 D 30.000 13 6.00~12.97 100~120
SJRX-C10 JPXE-C10-[100-120]-P[6.00-9.97] SKD11 E 30.000 10 6.00~9.97 100~120
SJRX-C13 JPXE-C13-[100-120]-P[6.00-12.97] SKD11 E 30.000 13 6.00~12.97 100~120