พั้นช์สำาหรับงานหนัก INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์สำาหรับงานหนัก INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำาหรับงานหนัก INTP24
พั้นช์สำาหรับงานหนัก INTP24
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
APAS8 APSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 3.00~7.99 050~100
APAS10 APSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 3.00~9.99 050~100
A-APAS13 APSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 13.000 13 6.00~12.99 050~100
APSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
APAS20 APSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
APAS25 APSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
APGS8 APSB08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APGS10 APSB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APGS13 APSB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APGS16 APSB16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APGS20 APSB20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APGS25 APSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APDS8 APSC08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APDS10 APSC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APDS13 APSC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APDS16 APSC16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APDS20 APSC20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APDS25 APSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APES8 APSD08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APES10 APSD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APES13 APSD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APES16 APSD16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APES20 APSD20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APES25 APSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APRS8 APSE08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APRS10 APSE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APRS13 APSE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APRS16 APSE16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APRS20 APSE20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APRS25 APSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
A-APAL8 APLA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19.000 08 3.00~7.99 060~100
APLA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19.000 10 3.00~9.99 060~100
APAL13 APLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
APAL16 APLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
APAL20 APLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
APAL25 APLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
APGL8 APLB08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APGL10 APLB10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APGL13 APLB13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APGL16 APLB16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APGL20 APLB20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APGL25 APLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APDL8 APLC08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APDL10 APLC10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APDL13 APLC13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APDL16 APLC16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APDL20 APLC20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APDL25 APLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APEL8 APLD08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APEL10 APLD10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APEL13 APLD13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APEL16 APLD16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APEL20 APLD20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APEL25 APLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APRL8 APLE08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APRL10 APLE10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APRL13 APLE13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APRL16 APLE16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APRL20 APLE20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APRL25 APLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHAS8 APHSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 13.000 08 3.00~7.99 050~100
APHAS10 APHSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 3.00~9.99 050~100
APHAS13 APHSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 13.000 13 6.00~12.99 050~100
APHAS16 APHSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
APHAS20 APHSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
APHAS25 APHSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
APHGS8 APHSB08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APHGS10 APHSB10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APHGS13 APHSB13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APHGS16 APHSB16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHGS20 APHSB20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHGS25 APHSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHDS8 APHSC08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APHDS10 APHSC10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APHDS13 APHSC13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APHDS16 APHSC16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHDS20 APHSC20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHDS25 APHSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHES8 APHSD08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APHES10 APHSD10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APHES13 APHSD13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APHES16 APHSD16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHES20 APHSD20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHES25 APHSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHRS8 APHSE08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 13.000 08 2.00~7.97 050~100
APHRS10 APHSE10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 13.000 10 2.50~9.97 050~100
APHRS13 APHSE13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 13.000 13 3.00~12.97 050~100
APHRS16 APHSE16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHRS20 APHSE20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHRS25 APHSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHAL8 APHLA08-[060-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19.000 08 3.00~7.99 060~100
APHAL10 APHLA10-[060-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 3.00~9.99 060~100
APHAL13 APHLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
APHAL16 APHLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
APHAL20 APHLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
APHAL25 APHLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
APHGL8 APHLB08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APHGL10 APHLB10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHGL13 APHLB13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHGL16 APHLB16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHGL20 APHLB20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHGL25 APHLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHDL8 APHLC08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APHDL10 APHLC10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHDL13 APHLC13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHDL16 APHLC16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHDL20 APHLC20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHDL25 APHLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHEL8 APHLD08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APHEL10 APHLD10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHEL13 APHLD13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHEL16 APHLD16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHEL20 APHLD20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHEL25 APHLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHRL8 APHLE08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 19.000 08 2.00~7.97 060~100
APHRL10 APHLE10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHRL13 APHLE13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHRL16 APHLE16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHRL20 APHLE20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHRL25 APHLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
A-APAS8 A-APSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 13.000 08 3.00~7.99 050~100
A-APAS10 A-APSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 3.00~9.99 050~100
A-APAS13 A-APSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 13.000 13 6.00~12.99 050~100
A-APAS16 A-APSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
A-APAS20 A-APSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
A-APAS25 A-APSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] SKH51