พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน INTP26
พั้นช์สำาหรับงานหนัก ผิวขัดมัน INTP26
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-APAS8 L-APSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 050~100
L-APAS10 L-APSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 050~100
L-APAS13 L-APSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 050~100
L-APAS16 L-APSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 050~100
L-APAS20 L-APSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 050~100
L-APAS25 L-APSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 050~100
L-APGS8 L-APSB08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APGS10 L-APSB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APGS13 L-APSB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APGS16 L-APSB16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APGS20 L-APSB20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APGS25 L-APSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APDS8 L-APSC08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APDS10 L-APSC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APDS13 L-APSC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APDS16 L-APSC16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APDS20 L-APSC20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APDS25 L-APSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APES8 L-APSD08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APES10 L-APSD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APES13 L-APSD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APES16 L-APSD16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APES20 L-APSD20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APES25 L-APSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APRS8 L-APSE08-[050-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APRS10 L-APSE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APRS13 L-APSE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APRS16 L-APSE16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APRS20 L-APSE20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APRS25 L-APSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APAL8 L-APLA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 060~100
L-APAL10 L-APLA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 060~100
L-APAL13 L-APLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 060~100
L-APAL16 L-APLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-APAL20 L-APLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-APAL25 L-APLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-APGL8 L-APLB08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APGL10 L-APLB10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APGL13 L-APLB13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APGL16 L-APLB16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APGL20 L-APLB20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APGL25 L-APLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APDL8 L-APLC08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APDL10 L-APLC10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APDL13 L-APLC13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APDL16 L-APLC16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APDL20 L-APLC20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APDL25 L-APLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APEL8 L-APLD08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APEL10 L-APLD10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APEL13 L-APLD13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APEL16 L-APLD16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APEL20 L-APLD20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APEL25 L-APLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APRL8 L-APLE08-[060-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APRL10 L-APLE10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APRL13 L-APLE13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APRL16 L-APLE16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APRL20 L-APLE20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APRL25 L-APLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APHAS8 L-APHSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 8 08 3.00~7.99 050~100
L-APHAS10 L-APHSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 8 10 3.00~9.99 050~100
L-APHAS13 L-APHSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8 13 6.00~12.99 050~100
L-APHAS16 L-APHSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8 16 10.00~15.99 050~100
L-APHAS20 L-APHSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8 20 13.00~19.99 050~100
L-APHAS25 L-APHSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8 25 18.00~24.99 050~100
L-APHGS8 L-APHSB08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APHGS10 L-APHSB10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APHGS13 L-APHSB13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APHGS16 L-APHSB16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APHGS20 L-APHSB20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APHGS25 L-APHSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APHDS8 L-APHSC08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APHDS10 L-APHSC10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APHDS13 L-APHSC13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APHDS16 L-APHSC16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APHDS20 L-APHSC20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APHDS25 L-APHSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APHES8 L-APHSD08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APHES10 L-APHSD10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APHES13 L-APHSD13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APHES16 L-APHSD16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APHES20 L-APHSD20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APHES25 L-APHSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APHRS8 L-APHSE08-[050-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 8 08 2.00~7.97 050~100
L-APHRS10 L-APHSE10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 8 10 2.50~9.97 050~100
L-APHRS13 L-APHSE13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 8 13 3.00~12.97 050~100
L-APHRS16 L-APHSE16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8 16 4.00~15.97 050~100
L-APHRS20 L-APHSE20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8 20 5.00~19.97 050~100
L-APHRS25 L-APHSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 050~100
L-APHAL8 L-APHLA08-[060-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 060~100
L-APHAL10 L-APHLA10-[060-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 060~100
L-APHAL13 L-APHLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 060~100
L-APHAL16 L-APHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-APHAL20 L-APHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-APHAL25 L-APHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-APHGL8 L-APHLB08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APHGL10 L-APHLB10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APHGL13 L-APHLB13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APHGL16 L-APHLB16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APHGL20 L-APHLB20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APHGL25 L-APHLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APHDL8 L-APHLC08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APHDL10 L-APHLC10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APHDL13 L-APHLC13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APHDL16 L-APHLC16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APHDL20 L-APHLC20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APHDL25 L-APHLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APHEL8 L-APHLD08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APHEL10 L-APHLD10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APHEL13 L-APHLD13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APHEL16 L-APHLD16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APHEL20 L-APHLD20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APHEL25 L-APHLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 070~100
L-APHRL8 L-APHLE08-[060-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 19 08 2.00~7.97 060~100
L-APHRL10 L-APHLE10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19 10 2.50~9.97 060~100
L-APHRL13 L-APHLE13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19 13 3.00~12.97 060~100
L-APHRL16 L-APHLE16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25 16 4.00~15.97 070~100
L-APHRL20 L-APHLE20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25 20 5.00~19.97 070~100
L-APHRL25 L-APHLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 070~100
AL-APAS8 AL-APSA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 050~100
AL-APAS10 AL-APSA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 050~100
AL-APAS13 AL-APSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 050~100