พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INTP28
พั้นช์มีบ่า 2 สเต็ป สำาหรับงานหนัก INTP28
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
APTWA8 APTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
APTWA8 APTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
APTWA8 APTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
APTWA8 APTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
APTWA10 APTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
APTWA10 APTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
APTWA10 APTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
APTWA10 APTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
APTWA13 APTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
APTWA13 APTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
APTWA13 APTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
APTWA16 APTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
APTWA16 APTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
APTWA20 APTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
APTWA25 APTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
APTWG8 APTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTWG8 APTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTWG8 APTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTWG8 APTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTWG8 APTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTWG10 APTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTWG10 APTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTWG10 APTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTWG10 APTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTWG10 APTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTWG13 APTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTWG13 APTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTWG13 APTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTWG13 APTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTWG16 APTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTWG16 APTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTWG16 APTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTWG20 APTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTWG20 APTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTWG20 APTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTWG25 APTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTWG25 APTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTWG25 APTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTWD8 APTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTWD8 APTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTWD8 APTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTWD8 APTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTWD8 APTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTWD10 APTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTWD10 APTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTWD10 APTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTWD10 APTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTWD10 APTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTWD13 APTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTWD13 APTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTWD13 APTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTWD13 APTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTWD16 APTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTWD16 APTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTWD16 APTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTWD20 APTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTWD20 APTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTWD20 APTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTWD25 APTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTWD25 APTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTWD25 APTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTWE8 APTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTWE8 APTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTWE8 APTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTWE8 APTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTWE8 APTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTWE10 APTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTWE10 APTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTWE10 APTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTWE10 APTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTWE10 APTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTWE13 APTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTWE13 APTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTWE13 APTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTWE13 APTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTWE16 APTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTWE16 APTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTWE16 APTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTWE20 APTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTWE20 APTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTWE20 APTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTWE25 APTSD25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTWE25 APTSD25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTWE25 APTSD25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APTWR8 APTSE08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APTWR8 APTSE08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APTWR8 APTSE08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APTWR8 APTSE08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APTWR8 APTSE08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APTWR10 APTSE10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APTWR10 APTSE10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APTWR10 APTSE10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APTWR10 APTSE10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APTWR10 APTSE10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APTWR13 APTSE13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APTWR13 APTSE13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APTWR13 APTSE13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APTWR13 APTSE13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APTWR16 APTSE16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APTWR16 APTSE16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APTWR16 APTSE16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APTWR20 APTSE20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APTWR20 APTSE20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APTWR20 APTSE20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APTWR25 APTSE25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APTWR25 APTSE25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APTWR25 APTSE25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTWA8 APHTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTWA8 APHTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
APHTWA8 APHTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
APHTWA8 APHTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
APHTWA10 APHTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTWA10 APHTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
APHTWA10 APHTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
APHTWA10 APHTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
APHTWA13 APHTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
APHTWA13 APHTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
APHTWA13 APHTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
APHTWA16 APHTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
APHTWA16 APHTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
APHTWA20 APHTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
APHTWA25 APHTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
APHTWG8 APHTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTWG8 APHTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTWG8 APHTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTWG8 APHTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTWG8 APHTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTWG10 APHTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTWG10 APHTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTWG10 APHTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTWG10 APHTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTWG10 APHTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTWG13 APHTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTWG13 APHTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTWG13 APHTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTWG13 APHTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTWG16 APHTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTWG16 APHTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTWG16 APHTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTWG20 APHTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTWG20 APHTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTWG20 APHTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTWG25 APHTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTWG25 APHTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTWG25 APHTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTWD8 APHTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTWD8 APHTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTWD8 APHTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTWD8 APHTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTWD8 APHTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTWD10 APHTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTWD10 APHTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTWD10 APHTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTWD10 APHTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTWD10 APHTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTWD13 APHTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTWD13 APHTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTWD13 APHTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTWD13 APHTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTWD16 APHTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTWD16 APHTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTWD16 APHTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTWD20 APHTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTWD20 APHTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTWD20 APHTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTWD25 APHTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTWD25 APHTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTWD25 APHTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTWE8 APHTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTWE8 APHTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTWE8 APHTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTWE8 APHTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTWE8 APHTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTWE10 APHTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTWE10 APHTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTWE10 APHTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTWE10 APHTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTWE10 APHTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTWE13 APHTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTWE13 APHTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTWE13 APHTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTWE13 APHTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTWE16 APHTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTWE16 APHTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTWE16 APHTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTWE20 APHTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTWE20 APHTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTWE20 APHTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTWE25 APHTSD25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTWE25 APHTSD25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTWE25 APHTSD25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
APHTWR8 APHTSE08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
APHTWR8 APHTSE08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
APHTWR8 APHTSE08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
APHTWR8 APHTSE08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
APHTWR8 APHTSE08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
APHTWR10 APHTSE10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
APHTWR10 APHTSE10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
APHTWR10 APHTSE10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
APHTWR10 APHTSE10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
APHTWR10 APHTSE10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
APHTWR13 APHTSE13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
APHTWR13 APHTSE13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
APHTWR13 APHTSE13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
APHTWR13 APHTSE13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
APHTWR16 APHTSE16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
APHTWR16 APHTSE16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
APHTWR16 APHTSE16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
APHTWR20 APHTSE20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
APHTWR20 APHTSE20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
APHTWR20 APHTSE20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
APHTWR25 APHTSE25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
APHTWR25 APHTSE25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
APHTWR25 APHTSE25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APTWA8 A-APTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APTWA8 A-APTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
A-APTWA8 A-APTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
A-APTWA8 A-APTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
A-APTWA10 A-APTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APTWA10 A-APTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
A-APTWA10 A-APTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
A-APTWA10 A-APTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
A-APTWA13 A-APTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
A-APTWA13 A-APTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
A-APTWA13 A-APTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
A-APTWA16 A-APTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
A-APTWA16 A-APTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
A-APTWA20 A-APTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
A-APTWA25 A-APTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
A-APTWG8 A-APTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APTWG8 A-APTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APTWG8 A-APTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APTWG8 A-APTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APTWG8 A-APTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APTWG10 A-APTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APTWG10 A-APTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APTWG10 A-APTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APTWG10 A-APTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APTWG10 A-APTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APTWG13 A-APTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APTWG13 A-APTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APTWG13 A-APTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APTWG13 A-APTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APTWG16 A-APTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APTWG16 A-APTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APTWG16 A-APTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APTWG20 A-APTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APTWG20 A-APTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APTWG20 A-APTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APTWG25 A-APTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APTWG25 A-APTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APTWG25 A-APTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APTWD8 A-APTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APTWD8 A-APTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APTWD8 A-APTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APTWD8 A-APTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APTWD8 A-APTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APTWD10 A-APTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APTWD10 A-APTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APTWD10 A-APTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APTWD10 A-APTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APTWD10 A-APTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APTWD13 A-APTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APTWD13 A-APTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APTWD13 A-APTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APTWD13 A-APTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APTWD16 A-APTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APTWD16 A-APTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APTWD16 A-APTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APTWD20 A-APTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APTWD20 A-APTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APTWD20 A-APTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APTWD25 A-APTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APTWD25 A-APTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APTWD25 A-APTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APTWE8 A-APTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APTWE8 A-APTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APTWE8 A-APTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APTWE8 A-APTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APTWE8 A-APTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APTWE10 A-APTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APTWE10 A-APTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APTWE10 A-APTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APTWE10 A-APTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APTWE10 A-APTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APTWE13 A-APTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APTWE13 A-APTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APTWE13 A-APTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APTWE13 A-APTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APTWE16 A-APTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APTWE16 A-APTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APTWE16 A-APTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APTWE20 A-APTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APTWE20 A-APTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APTWE20 A-APTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APTWE25 A-APTSD25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APTWE25 A-APTSD25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APTWE25 A-APTSD25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APTWR8 A-APTSE08-[050-100]-P[1.00-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APTWR8 A-APTSE08-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APTWR8 A-APTSE08-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APTWR8 A-APTSE08-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APTWR8 A-APTSE08-[050-100]-P[5.00-7.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APTWR10 A-APTSE10-[050-100]-P[1.25-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APTWR10 A-APTSE10-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APTWR10 A-APTSE10-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APTWR10 A-APTSE10-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APTWR10 A-APTSE10-[050-100]-P[5.00-9.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APTWR13 A-APTSE13-[050-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APTWR13 A-APTSE13-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APTWR13 A-APTSE13-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APTWR13 A-APTSE13-[050-100]-P[5.00-12.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APTWR16 A-APTSE16-[050-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APTWR16 A-APTSE16-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APTWR16 A-APTSE16-[050-100]-P[5.00-15.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APTWR20 A-APTSE20-[050-100]-P[2.50-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APTWR20 A-APTSE20-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APTWR20 A-APTSE20-[050-100]-P[5.00-19.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APTWR25 A-APTSE25-[050-100]-P[3.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APTWR25 A-APTSE25-[050-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APTWR25 A-APTSE25-[050-100]-P[5.00-24.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APHTWA8 A-APHTSA08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APHTWA8 A-APHTSA08-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 050~100
A-APHTWA8 A-APHTSA08-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 050~100
A-APHTWA8 A-APHTSA08-[050-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 050~100
A-APHTWA10 A-APHTSA10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APHTWA10 A-APHTSA10-[050-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 050~100
A-APHTWA10 A-APHTSA10-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 050~100
A-APHTWA10 A-APHTSA10-[050-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 050~100
A-APHTWA13 A-APHTSA13-[050-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 050~100
A-APHTWA13 A-APHTSA13-[050-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 050~100
A-APHTWA13 A-APHTSA13-[050-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 050~100
A-APHTWA16 A-APHTSA16-[050-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 050~100
A-APHTWA16 A-APHTSA16-[050-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 050~100
A-APHTWA20 A-APHTSA20-[050-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 050~100
A-APHTWA25 A-APHTSA25-[050-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 050~100
A-APHTWG8 A-APHTSB08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APHTWG8 A-APHTSB08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APHTWG8 A-APHTSB08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APHTWG8 A-APHTSB08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG8 A-APHTSB08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APHTWG10 A-APHTSB10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APHTWG10 A-APHTSB10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APHTWG10 A-APHTSB10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APHTWG10 A-APHTSB10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG10 A-APHTSB10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APHTWG13 A-APHTSB13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APHTWG13 A-APHTSB13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APHTWG13 A-APHTSB13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG13 A-APHTSB13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APHTWG16 A-APHTSB16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APHTWG16 A-APHTSB16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG16 A-APHTSB16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APHTWG20 A-APHTSB20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APHTWG20 A-APHTSB20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG20 A-APHTSB20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APHTWG25 A-APHTSB25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APHTWG25 A-APHTSB25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APHTWG25 A-APHTSB25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APHTWD8 A-APHTSC08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APHTWD8 A-APHTSC08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APHTWD8 A-APHTSC08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APHTWD8 A-APHTSC08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD8 A-APHTSC08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APHTWD10 A-APHTSC10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APHTWD10 A-APHTSC10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APHTWD10 A-APHTSC10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APHTWD10 A-APHTSC10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD10 A-APHTSC10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APHTWD13 A-APHTSC13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APHTWD13 A-APHTSC13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APHTWD13 A-APHTSC13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD13 A-APHTSC13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APHTWD16 A-APHTSC16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APHTWD16 A-APHTSC16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD16 A-APHTSC16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APHTWD20 A-APHTSC20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APHTWD20 A-APHTSC20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD20 A-APHTSC20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APHTWD25 A-APHTSC25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APHTWD25 A-APHTSC25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APHTWD25 A-APHTSC25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APHTWE8 A-APHTSD08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APHTWE8 A-APHTSD08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APHTWE8 A-APHTSD08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APHTWE8 A-APHTSD08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE8 A-APHTSD08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APHTWE10 A-APHTSD10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APHTWE10 A-APHTSD10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APHTWE10 A-APHTSD10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APHTWE10 A-APHTSD10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE10 A-APHTSD10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APHTWE13 A-APHTSD13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APHTWE13 A-APHTSD13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APHTWE13 A-APHTSD13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE13 A-APHTSD13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APHTWE16 A-APHTSD16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APHTWE16 A-APHTSD16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE16 A-APHTSD16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APHTWE20 A-APHTSD20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APHTWE20 A-APHTSD20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE20 A-APHTSD20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APHTWE25 A-APHTSD25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APHTWE25 A-APHTSD25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APHTWE25 A-APHTSD25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100
A-APHTWR8 A-APHTSE08-[050-100]-P[1.00-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 050~100
A-APHTWR8 A-APHTSE08-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 050~100
A-APHTWR8 A-APHTSE08-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 050~100
A-APHTWR8 A-APHTSE08-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR8 A-APHTSE08-[050-100]-P[5.00-7.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 050~100
A-APHTWR10 A-APHTSE10-[050-100]-P[1.25-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 050~100
A-APHTWR10 A-APHTSE10-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 050~100
A-APHTWR10 A-APHTSE10-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 050~100
A-APHTWR10 A-APHTSE10-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR10 A-APHTSE10-[050-100]-P[5.00-9.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 050~100
A-APHTWR13 A-APHTSE13-[050-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 050~100
A-APHTWR13 A-APHTSE13-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 050~100
A-APHTWR13 A-APHTSE13-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR13 A-APHTSE13-[050-100]-P[5.00-12.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 050~100
A-APHTWR16 A-APHTSE16-[050-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 050~100
A-APHTWR16 A-APHTSE16-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR16 A-APHTSE16-[050-100]-P[5.00-15.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 050~100
A-APHTWR20 A-APHTSE20-[050-100]-P[2.50-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 050~100
A-APHTWR20 A-APHTSE20-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR20 A-APHTSE20-[050-100]-P[5.00-19.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 050~100
A-APHTWR25 A-APHTSE25-[050-100]-P[3.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 050~100
A-APHTWR25 A-APHTSE25-[050-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 050~100
A-APHTWR25 A-APHTSE25-[050-100]-P[5.00-24.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 050~100