ชุดไกด์โพสท์แบบไม่ใช้น้ำมัน INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ
ชุดไกด์โพสท์แบบไม่ใช้น้ำมัน INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ชุดไกด์โพสท์แบบไม่ใช้น้ำมัน INTP296
ชุดไกด์โพสท์แบบไม่ใช้น้ำมัน INTP296
OC Part Number L (mm)
GPZ20 80.00 ~ 150.00
GPZ25 80.00 ~ 200.00
GPZ32 100.00 ~ 250.00
GPZ38 120.00 ~ 300.00
GPZ50 160.00 ~ 350.00
GPZ60 180.00 ~ 400.00
GPZ80 250.00 ~ 450.00
GPZP20 80.00 ~ 150.00
GPZP25 80.00 ~ 200.00
GPZP32 100.00 ~ 250.00
GPZP38 120.00 ~ 300.00
GPZP50 160.00 ~ 350.00
GPZP60 180.00 ~ 400.00
GPZP80 250.00 ~ 450.00