ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบลูกปืนเคลื่อนตาม INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบลูกปืนเคลื่อนตาม INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบลูกปืนเคลื่อนตาม INTP298
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบลูกปืนเคลื่อนตาม INTP298
OC Part Number L (mm)
GPSB20 90.00 ~ 160.00
GPSB25 90.00 ~ 200.00
GPSB32 110.00 ~ 260.00
GPSB38 130.00 ~ 300.00
GPSB50 170.00 ~ 350.00
GPSB-A20 90.00 ~ 160.00
GPSB-A25 90.00 ~ 200.00
GPSB-A32 110.00 ~ 260.00
GPSB-A38 130.00 ~ 300.00
GPSB-A50 170.00 ~ 350.00
GPBP20 90.00 ~ 160.00
GPBP25 90.00 ~ 200.00
GPBP32 110.00 ~ 260.00
GPBP38 130.00 ~ 300.00
GPBP50 170.00 ~ 350.00
GPBP-A20 90.00 ~ 160.00
GPBP-A25 90.00 ~ 200.00
GPBP-A32 110.00 ~ 260.00
GPBP-A38 130.00 ~ 300.00
GPBP-A50 170.00 ~ 350.00