พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INTP30
พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INTP30
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
APAS-C10 APSA-C10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8.000 10 3.00~9.99 050~100
APAS-C13 APSA-C13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
APAS-C16 APSA-C16-[050-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
APAS-C20 APSA-C20-[050-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
APAS-C25 APSA-C25-[050-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
APGS-C10 APSB-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APGS-C13 APSB-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APGS-C16 APSB-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APGS-C20 APSB-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APGS-C25 APSB-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APDS-C10 APSC-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APDS-C13 APSC-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APDS-C16 APSC-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APDS-C20 APSC-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APDS-C25 APSC-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APES-C10 APSD-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APES-C13 APSD-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APES-C16 APSD-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APES-C20 APSD-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APES-C25 APSD-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APRS-C10 APSE-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APRS-C13 APSE-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APRS-C16 APSE-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APRS-C20 APSE-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APRS-C25 APSE-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHAS-C10 APHSA-C10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 3.00~9.99 050~100
APHAS-C13 APHSA-C13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
APHAS-C16 APHSA-C16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
APHAS-C20 APHSA-C20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
APHAS-C25 APHSA-C25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
APHGS-C10 APHSB-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APHGS-C13 APHSB-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APHGS-C16 APHSB-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHGS-C20 APHSB-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHGS-C25 APHSB-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHDS-C10 APHSC-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APHDS-C13 APHSC-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APHDS-C16 APHSC-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHDS-C20 APHSC-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHDS-C25 APHSC-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHES-C10 APHSD-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APHES-C13 APHSD-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APHES-C16 APHSD-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHES-C20 APHSD-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHES-C25 APHSD-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APHRS-C10 APHSE-C10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 8.000 10 2.50~9.97 050~100
APHRS-C13 APHSE-C13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 8.000 13 3.00~12.97 050~100
APHRS-C16 APHSE-C16-[050-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 4.00~15.97 050~100
APHRS-C20 APHSE-C20-[050-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 5.00~19.97 050~100
APHRS-C25 APHSE-C25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APAL-C10 APLA-C10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19.000 10 3.00~9.99 060~100
APAL-C13 APLA-C13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
APAL-C16 APLA-C16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
APAL-C20 APLA-C20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
APAL-C25 APLA-C25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
APGL-C10 APLB-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APGL-C13 APLB-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APGL-C16 APLB-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APGL-C20 APLB-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APGL-C25 APLB-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APDL-C10 APLC-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APDL-C13 APLC-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APDL-C16 APLC-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APDL-C20 APLC-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APDL-C25 APLC-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APEL-C10 APLD-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APEL-C13 APLD-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APEL-C16 APLD-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APEL-C20 APLD-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APEL-C25 APLD-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APRL-C10 APLE-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APRL-C13 APLE-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APRL-C16 APLE-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APRL-C20 APLE-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APRL-C25 APLE-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHHLA-C10-[060-060]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 3.00~9.99 060~060
APHAL-C10 APHLA-C10-[070-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 3.00~9.99 070~100
APHAL-C13 APHLA-C13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
APHAL-C16 APHLA-C16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
APHAL-C20 APHLA-C20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
APHAL-C25 APHLA-C25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
APHGL-C10 APHLB-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHGL-C13 APHLB-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHGL-C16 APHLB-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHGL-C20 APHLB-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHGL-C25 APHLB-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHDL-C10 APHLC-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHDL-C13 APHLC-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHDL-C16 APHLC-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHDL-C20 APHLC-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHDL-C25 APHLC-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHEL-C10 APHLD-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHEL-C13 APHLD-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHEL-C16 APHLD-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHEL-C20 APHLD-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHEL-C25 APHLD-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APHRL-C10 APHLE-C10-[060-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19.000 10 2.50~9.97 060~100
APHRL-C13 APHLE-C13-[060-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19.000 13 3.00~12.97 060~100
APHRL-C16 APHLE-C16-[070-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25.000 16 4.00~15.97 070~100
APHRL-C20 APHLE-C20-[070-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25.000 20 5.00~19.97 070~100
APHRL-C25 APHLE-C25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100