ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบปลอกลูกปืนตายตัว INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบปลอกลูกปืนตายตัว INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบปลอกลูกปืนตายตัว INTP300
ชุดไกด์โพสท์แบบลูกปืน ฝาครอบปลอกลูกปืนตายตัว INTP300
OC Part Number L (mm)
GPF25 90.00 ~ 200.00
GPF32 110.00 ~ 260.00
GPF38 130.00 ~ 300.00
GPF50 170.00 ~ 350.00
GPF60 200.00 ~ 350.00
GPF80 260.00 ~ 450.00
GPFP25 90.00 ~ 200.00
GPFP32 110.00 ~ 260.00
GPFP38 130.00 ~ 300.00
GPFP50 170.00 ~ 350.00
GPFP60 200.00 ~ 350.00
GPFP80 260.00 ~ 450.00
GPF-A25 90.00 ~ 200.00
GPF-A32 110.00 ~ 260.00
GPF-A38 130.00 ~ 300.00
GPF-A50 170.00 ~ 350.00
GPF-A60 200.00 ~ 350.00
GPFP-A25 90.00 ~ 200.00
GPFP-A32 110.00 ~ 260.00
GPFP-A38 130.00 ~ 300.00
GPFP-A50 170.00 ~ 350.00
GPFP-A60 200.00 ~ 350.00