พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INTP32
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร INTP32
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
APJAS8 APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 4.00~7.99 050~100
APJAS10 APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 5.00~9.99 050~100
APJAS13 APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
APJAS16 APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
APJAS20 APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
APJAS25 APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
APJGS8 APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8.000 08 4.00~7.97 050~100
APJGS10 APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8.000 10 5.00~9.97 050~100
APJGS13 APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 6.00~12.97 050~100
APJGS16 APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 6.00~15.97 050~100
APJGS20 APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 6.00~19.97 050~100
APJGS25 APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APJDS8 APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8.000 08 4.00~7.97 050~100
APJDS10 APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8.000 10 5.00~9.97 050~100
APJDS13 APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8.000 13 6.00~12.97 050~100
APJDS16 APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 6.00~15.97 050~100
APJDS20 APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 6.00~19.97 050~100
APJDS25 APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APJES8 APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8.000 08 4.00~7.97 050~100
APJES10 APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8.000 10 5.00~9.97 050~100
APJES13 APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8.000 13 6.00~12.97 050~100
APJES16 APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 6.00~15.97 050~100
APJES20 APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 6.00~19.97 050~100
APJES25 APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APJRS8 APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8.000 08 4.00~7.97 050~100
APJRS10 APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8.000 10 5.00~9.97 050~100
APJRS13 APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8.000 13 6.00~12.97 050~100
APJRS16 APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 6.00~15.97 050~100
APJRS20 APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 6.00~19.97 050~100
APJRS25 APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
A-APJAS8 A-APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 4.00~7.99 050~100
A-APJAS10 A-APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 5.00~9.99 050~100
A-APJAS13 A-APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
A-APJAS16 A-APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
A-APJAS20 A-APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
A-APJAS25 A-APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
A-APJGS8 A-APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8.000 08 4.00~7.97 050~100
A-APJGS10 A-APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8.000 10 5.00~9.97 050~100
A-APJGS13 A-APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 6.00~12.97 050~100
A-APJGS16 A-APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 6.00~15.97 050~100
A-APJGS20 A-APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 6.00~19.97 050~100
A-APJGS25 A-APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
A-APJDS8 A-APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8.000 08 4.00~7.97 050~100
A-APJDS10 A-APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8.000 10 5.00~9.97 050~100
A-APJDS13 A-APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8.000 13 6.00~12.97 050~100
A-APJDS16 A-APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 6.00~15.97 050~100
A-APJDS20 A-APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 6.00~19.97 050~100
A-APJDS25 A-APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
A-APJES8 A-APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8.000 08 4.00~7.97 050~100
A-APJES10 A-APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8.000 10 5.00~9.97 050~100
A-APJES13 A-APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8.000 13 6.00~12.97 050~100
A-APJES16 A-APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 6.00~15.97 050~100
A-APJES20 A-APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 6.00~19.97 050~100
A-APJES25 A-APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
A-APJRS8 A-APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8.000 08 4.00~7.97 050~100
A-APJRS10 A-APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8.000 10 5.00~9.97 050~100
A-APJRS13 A-APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8.000 13 6.00~12.97 050~100
A-APJRS16 A-APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 6.00~15.97 050~100
A-APJRS20 A-APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 6.00~19.97 050~100
A-APJRS25 A-APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
APJAL8 APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 19.000 08 4.00~7.99 060~100
APJAL10 APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 5.00~9.99 060~100
APJAL13 APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
APJAL16 APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
APJAL20 APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
APJAL25 APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
APJGL8 APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 19.000 08 4.00~7.97 060~100
APJGL10 APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 19.000 10 5.00~9.97 060~100
APJGL13 APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19.000 13 6.00~12.97 060~100
APJGL16 APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25.000 16 6.00~15.97 070~100
APJGL20 APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25.000 20 6.00~19.97 070~100
APJGL25 APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APJDL8 APJLC08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 19.000 08 4.00~7.97 060~100
APJDL10 APJLC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 19.000 10 5.00~9.97 060~100
APJDL13 APJLC13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19.000 13 6.00~12.97 060~100
APJDL16 APJLC16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25.000 16 6.00~15.97 070~100
APJDL20 APJLC20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25.000 20 6.00~19.97 070~100
APJDL25 APJLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APJEL8 APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 19.000 08 4.00~7.97 060~100
APJEL10 APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 19.000 10 5.00~9.97 060~100
APJEL13 APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19.000 13 6.00~12.97 060~100
APJEL16 APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25.000 16 6.00~15.97 070~100
APJEL20 APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25.000 20 6.00~19.97 070~100
APJEL25 APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
APJRL8 APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 19.000 08 4.00~7.97 060~100
APJRL10 APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 19.000 10 5.00~9.97 060~100
APJRL13 APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19.000 13 6.00~12.97 060~100
APJRL16 APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25.000 16 6.00~15.97 070~100
APJRL20 APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25.000 20 6.00~19.97 070~100
APJRL25 APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
A-APJAL8 A-APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HA-AP40 A 19.000 08 4.00~7.99 060~100
A-APJAL10 A-APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HA-AP40 A 19.000 10 5.00~9.99 060~100
A-APJAL13 A-APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HA-AP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
A-APJAL16 A-APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HA-AP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
A-APJAL20 A-APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HA-AP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
A-APJAL25 A-APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HA-AP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
A-APJGL8 A-APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HA-AP40 B 19.000 08 4.00~7.97 060~100
A-APJGL10 A-APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HA-AP40 B 19.000 10 5.00~9.97 060~100
A-APJGL13 A-APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HA-AP40 B 19.000 13 6.00~12.97 060~100
A-APJGL16 A-APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HA-AP40 B 25.000 16 6.00~15.97 070~100
A-APJGL20 A-APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HA-AP40 B 25.000 20 6.00~19.97 070~100
A-APJGL25 A-APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HA-AP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
A-APJDL8 A-APJLC08-[060-100]-P[4.00-7.97] HA-AP40 C 19.000 08 4.00~7.97 060~100
A-APJDL10 A-APJLC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HA-AP40 C 19.000 10 5.00~9.97 060~100
A-APJDL13 A-APJLC13-[060-100]-P[6.00-12.97] HA-AP40 C 19.000 13 6.00~12.97 060~100
A-APJDL16 A-APJLC16-[070-100]-P[6.00-15.97] HA-AP40 C 25.000 16 6.00~15.97 070~100
A-APJDL20 A-APJLC20-[070-100]-P[6.00-19.97] HA-AP40 C 25.000 20 6.00~19.97 070~100
A-APJDL25 A-APJLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HA-AP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
A-APJEL8 A-APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HA-AP40 D 19.000 08 4.00~7.97 060~100
A-APJEL10 A-APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HA-AP40 D 19.000 10 5.00~9.97 060~100
A-APJEL13 A-APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HA-AP40 D 19.000 13 6.00~12.97 060~100
A-APJEL16 A-APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HA-AP40 D 25.000 16 6.00~15.97 070~100
A-APJEL20 A-APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HA-AP40 D 25.000 20 6.00~19.97 070~100
A-APJEL25 A-APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HA-AP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
A-APJRL8 A-APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HA-AP40 E 19.000 08 4.00~7.97 060~100
A-APJRL10 A-APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HA-AP40 E 19.000 10 5.00~9.97 060~100
A-APJRL13 A-APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HA-AP40 E 19.000 13 6.00~12.97 060~100
A-APJRL16 A-APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HA-AP40 E 25.000 16 6.00~15.97 070~100
A-APJRL20 A-APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HA-AP40 E 25.000 20 6.00~19.97 070~100
A-APJRL25 A-APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HA-AP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100