พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP34
พั้นช์สำาหรับงานหนัก แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP34
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-APJAS8 L-APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 4.00~7.99 050~100
L-APJAS10 L-APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 5.00~9.99 050~100
L-APJAS13 L-APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
L-APJAS16 L-APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
L-APJAS20 L-APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
L-APJAS25 L-APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
L-APJGS8 L-APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8.000 08 4.00~7.97 050~100
L-APJGS10 L-APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8.000 10 5.00~9.97 050~100
L-APJGS13 L-APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 6.00~12.97 050~100
L-APJGS16 L-APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 6.00~15.97 050~100
L-APJGS20 L-APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 6.00~19.97 050~100
L-APJGS25 L-APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
L-APJDS8 L-APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8.000 08 4.00~7.97 050~100
L-APJDS10 L-APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8.000 10 5.00~9.97 050~100
L-APJDS13 L-APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8.000 13 6.00~12.97 050~100
L-APJDS16 L-APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 6.00~15.97 050~100
L-APJDS20 L-APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 6.00~19.97 050~100
L-APJDS25 L-APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
L-APJES8 L-APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8.000 08 4.00~7.97 050~100
L-APJES10 L-APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8.000 10 5.00~9.97 050~100
L-APJES13 L-APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8.000 13 6.00~12.97 050~100
L-APJES16 L-APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 6.00~15.97 050~100
L-APJES20 L-APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 6.00~19.97 050~100
L-APJES25 L-APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
L-APJRS8 L-APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8.000 08 4.00~7.97 050~100
L-APJRS10 L-APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8.000 10 5.00~9.97 050~100
L-APJRS13 L-APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8.000 13 6.00~12.97 050~100
L-APJRS16 L-APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 6.00~15.97 050~100
L-APJRS20 L-APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 6.00~19.97 050~100
L-APJRS25 L-APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
AL-APJAS8 AL-APJSA08-[050-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 4.00~7.99 050~100
AL-APJAS10 AL-APJSA10-[050-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 5.00~9.99 050~100
AL-APJAS13 AL-APJSA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 050~100
AL-APJAS16 AL-APJSA16-[050-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 050~100
AL-APJAS20 AL-APJSA20-[050-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 050~100
AL-APJAS25 AL-APJSA25-[050-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 050~100
AL-APJGS8 AL-APJSB08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 8.000 08 4.00~7.97 050~100
AL-APJGS10 AL-APJSB10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 8.000 10 5.00~9.97 050~100
AL-APJGS13 AL-APJSB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 6.00~12.97 050~100
AL-APJGS16 AL-APJSB16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 6.00~15.97 050~100
AL-APJGS20 AL-APJSB20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 8.000 20 6.00~19.97 050~100
AL-APJGS25 AL-APJSB25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8.000 25 6.00~24.97 050~100
AL-APJDS8 AL-APJSC08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 8.000 08 4.00~7.97 050~100
AL-APJDS10 AL-APJSC10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 8.000 10 5.00~9.97 050~100
AL-APJDS13 AL-APJSC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 8.000 13 6.00~12.97 050~100
AL-APJDS16 AL-APJSC16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 6.00~15.97 050~100
AL-APJDS20 AL-APJSC20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 8.000 20 6.00~19.97 050~100
AL-APJDS25 AL-APJSC25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8.000 25 6.00~24.97 050~100
AL-APJES8 AL-APJSD08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 8.000 08 4.00~7.97 050~100
AL-APJES10 AL-APJSD10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 8.000 10 5.00~9.97 050~100
AL-APJES13 AL-APJSD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 8.000 13 6.00~12.97 050~100
AL-APJES16 AL-APJSD16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 6.00~15.97 050~100
AL-APJES20 AL-APJSD20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 8.000 20 6.00~19.97 050~100
AL-APJES25 AL-APJSD25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8.000 25 6.00~24.97 050~100
AL-APJRS8 AL-APJSE08-[050-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 8.000 08 4.00~7.97 050~100
AL-APJRS10 AL-APJSE10-[050-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 8.000 10 5.00~9.97 050~100
AL-APJRS13 AL-APJSE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 8.000 13 6.00~12.97 050~100
AL-APJRS16 AL-APJSE16-[050-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 6.00~15.97 050~100
AL-APJRS20 AL-APJSE20-[050-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 8.000 20 6.00~19.97 050~100
AL-APJRS25 AL-APJSE25-[050-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8.000 25 6.00~24.97 050~100
L-APJAL8 L-APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 19.000 08 4.00~7.99 060~100
L-APJAL10 L-APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 5.00~9.99 060~100
L-APJAL13 L-APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
L-APJAL16 L-APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
L-APJAL20 L-APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
L-APJAL25 L-APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
L-APJGL8 L-APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 19.000 08 4.00~7.97 060~100
L-APJGL10 L-APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 19.000 10 5.00~9.97 060~100
L-APJGL13 L-APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19.000 13 6.00~12.97 060~100
L-APJGL16 L-APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25.000 16 6.00~15.97 070~100
L-APJGL20 L-APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25.000 20 6.00~19.97 070~100
L-APJGL25 L-APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
L-APJDL8 L-APJLC08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 19.000 08 4.00~7.97 060~100
L-APJDL10 L-APJLC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 19.000 10 5.00~9.97 060~100
L-APJDL13 L-APJLC13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19.000 13 6.00~12.97 060~100
L-APJDL16 L-APJLC16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25.000 16 6.00~15.97 070~100
L-APJDL20 L-APJLC20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25.000 20 6.00~19.97 070~100
L-APJDL25 L-APJLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
L-APJEL8 L-APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 19.000 08 4.00~7.97 060~100
L-APJEL10 L-APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 19.000 10 5.00~9.97 060~100
L-APJEL13 L-APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19.000 13 6.00~12.97 060~100
L-APJEL16 L-APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25.000 16 6.00~15.97 070~100
L-APJEL20 L-APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25.000 20 6.00~19.97 070~100
L-APJEL25 L-APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
L-APJRL8 L-APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 19.000 08 4.00~7.97 060~100
L-APJRL10 L-APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 19.000 10 5.00~9.97 060~100
L-APJRL13 L-APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19.000 13 6.00~12.97 060~100
L-APJRL16 L-APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25.000 16 6.00~15.97 070~100
L-APJRL20 L-APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25.000 20 6.00~19.97 070~100
L-APJRL25 L-APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100
AL-APJAL8-60 AL-APJLA08-[060-100]-P[4.00-7.99] HAP40 A 19.000 08 4.00~7.99 060~100
AL-APJAL10 AL-APJLA10-[060-100]-P[5.00-9.99] HAP40 A 19.000 10 5.00~9.99 060~100
AL-APJAL13 AL-APJLA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19.000 13 6.00~12.99 060~100
AL-APJAL16 AL-APJLA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25.000 16 10.00~15.99 070~100
AL-APJAL20 AL-APJLA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25.000 20 13.00~19.99 070~100
AL-APJAL25 AL-APJLA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25.000 25 18.00~24.99 070~100
AL-APJGL8 AL-APJLB08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 B 19.000 08 4.00~7.97 060~100
AL-APJGL10 AL-APJLB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 19.000 10 5.00~9.97 060~100
AL-APJGL13 AL-APJLB13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19.000 13 6.00~12.97 060~100
AL-APJGL16 AL-APJLB16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25.000 16 6.00~15.97 070~100
AL-APJGL20 AL-APJLB20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25.000 20 6.00~19.97 070~100
AL-APJGL25 AL-APJLB25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25.000 25 6.00~24.97 070~100
AL-APJDL8 AL-APJLC08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 C 19.000 08 4.00~7.97 060~100
AL-APJDL10 AL-APJLC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 19.000 10 5.00~9.97 060~100
AL-APJDL13 AL-APJLC13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19.000 13 6.00~12.97 060~100
AL-APJDL16 AL-APJLC16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25.000 16 6.00~15.97 070~100
AL-APJDL20 AL-APJLC20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25.000 20 6.00~19.97 070~100
AL-APJDL25 AL-APJLC25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25.000 25 6.00~24.97 070~100
AL-APJEL8 AL-APJLD08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 D 19.000 08 4.00~7.97 060~100
AL-APJEL10 AL-APJLD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 19.000 10 5.00~9.97 060~100
AL-APJEL13 AL-APJLD13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19.000 13 6.00~12.97 060~100
AL-APJEL16 AL-APJLD16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25.000 16 6.00~15.97 070~100
AL-APJEL20 AL-APJLD20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25.000 20 6.00~19.97 070~100
AL-APJEL25 AL-APJLD25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25.000 25 6.00~24.97 070~100
AL-APJRL8 AL-APJLE08-[060-100]-P[4.00-7.97] HAP40 E 19.000 08 4.00~7.97 060~100
AL-APJRL10 AL-APJLE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 19.000 10 5.00~9.97 060~100
AL-APJRL13 AL-APJLE13-[060-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19.000 13 6.00~12.97 060~100
AL-APJRL16 AL-APJLE16-[070-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25.000 16 6.00~15.97 070~100
AL-APJRL20 AL-APJLE20-[070-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25.000 20 6.00~19.97 070~100
AL-APJRL25 AL-APJLE25-[070-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25.000 25 6.00~24.97 070~100