พั้นช์มีรูเกลียว INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีรูเกลียว INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว INTP36
พั้นช์มีรูเกลียว INTP36
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
MPAS5 MPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
MPAS6 MPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
MPAS8 MPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
MPAS10 MPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8.000 10 3.00~9.99 040~100
MPAS13 MPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8.000 13 6.00~12.99 040~100
MPAS16 MPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
MPAS20 MPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8.000 20 13.00~19.99 040~100
MPAS25 MPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8.000 25 18.00~24.99 040~100
MPGS5 MPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8.000 05 1.20~4.97 040~080
MPGS6 MPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8.000 06 1.50~5.97 040~080
MPGS8 MPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8.000 08 2.00~7.97 040~100
MPGS10 MPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8.000 10 2.50~9.97 040~100
MPGS13 MPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8.000 13 3.00~12.97 040~100
MPGS16 MPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8.000 16 4.00~15.97 040~100
MPGS20 MPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8.000 20 5.00~19.97 040~100
MPGS25 MPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8.000 25 6.00~24.97 040~100
MPDS5 MPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8.000 05 1.20~4.97 040~080
MPDS6 MPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8.000 06 1.50~5.97 040~080
MPDS8 MPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8.000 08 2.00~7.97 040~100
MPDS10 MPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8.000 10 2.50~9.97 040~100
MPDS13 MPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8.000 13 3.00~12.97 040~100
MPDS16 MPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8.000 16 4.00~15.97 040~100
MPDS20 MPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8.000 20 5.00~19.97 040~100
MPDS25 MPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8.000 25 6.00~24.97 040~100
MPES5 MPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8.000 05 1.20~4.97 040~080
MPES6 MPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8.000 06 1.50~5.97 040~080
MPES8 MPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8.000 08 2.00~7.97 040~100
MPES10 MPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8.000 10 2.50~9.97 040~100
MPES13 MPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8.000 13 3.00~12.97 040~100
MPES16 MPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8.000 16 4.00~15.97 040~100
MPES20 MPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8.000 20 5.00~19.97 040~100
MPES25 MPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8.000 25 6.00~24.97 040~100
MPRS5 MPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8.000 05 1.20~4.97 040~080
MPRS6 MPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8.000 06 1.50~5.97 040~080
MPRS8 MPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8.000 08 2.00~7.97 040~100
MPRS10 MPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8.000 10 2.50~9.97 040~100
MPRS13 MPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8.000 13 3.00~12.97 040~100
MPRS16 MPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8.000 16 4.00~15.97 040~100
MPRS20 MPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8.000 20 5.00~19.97 040~100
MPRS25 MPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8.000 25 6.00~24.97 040~100
MPAL5 MPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13.000 05 2.00~4.99 050~080
MPAL6 MPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.00~5.99 050~080
MPAL8 MPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19.000 08 3.00~7.99 050~100
MPAL10 MPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19.000 10 3.00~9.99 050~100
MPAL13 MPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19.000 13 6.00~12.99 050~100
MPAL16 MPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25.000 16 10.00~15.99 060~100
MPAL20 MPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25.000 20 13.00~19.99 060~100
MPAL25 MPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25.000 25 18.00~24.99 060~100
MPGL5 MPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13.000 05 2.00~4.97 050~080
MPGL6 MPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MPGL8 MPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19.000 08 2.50~7.97 050~100
MPGL10 MPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19.000 10 2.50~9.97 050~100
MPGL13 MPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19.000 13 3.00~12.97 050~100
MPGL16 MPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25.000 16 4.00~15.97 060~100
MPGL20 MPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25.000 20 5.00~19.97 060~100
MPGL25 MPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MPDL5 MPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13.000 05 2.00~4.97 050~080
MPDL6 MPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MPDL8 MPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19.000 08 2.50~7.97 050~100
MPDL10 MPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19.000 10 2.50~9.97 050~100
MPDL13 MPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19.000 13 3.00~12.97 050~100
MPDL16 MPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25.000 16 4.00~15.97 060~100
MPDL20 MPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25.000 20 5.00~19.97 060~100
MPDL25 MPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MPEL5 MPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13.000 05 2.00~4.97 050~080
MPEL6 MPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MPEL8 MPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19.000 08 2.50~7.97 050~100
MPEL10 MPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19.000 10 2.50~9.97 050~100
MPEL13 MPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19.000 13 3.00~12.97 050~100
MPEL16 MPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25.000 16 4.00~15.97 060~100
MPEL20 MPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25.000 20 5.00~19.97 060~100
MPEL25 MPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MPRL5 MPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13.000 05 2.00~4.97 050~080
MPRL6 MPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MPRL8 MPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19.000 08 2.50~7.97 050~100
MPRL10 MPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19.000 10 2.50~9.97 050~100
MPRL13 MPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19.000 13 3.00~12.97 050~100
MPRL16 MPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25.000 16 4.00~15.97 060~100
MPRL20 MPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25.000 20 5.00~19.97 060~100
MPRL25 MPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MPAX5 MPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 25.000 05 2.00~4.99 060~080
MPAX6 MPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 25.000 06 2.00~5.99 060~080
MPAX8 MPXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30.000 08 3.00~7.99 060~100
MPAX10 MPXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30.000 10 3.00~9.99 060~100
MPAX13 MPXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30.000 13 6.00~12.99 060~100
MPGX5 MPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25.000 05 3.50~4.97 060~080
MPGX6 MPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25.000 06 3.50~5.97 060~080
MPGX8 MPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30.000 08 5.00~7.97 060~100
MPGX10 MPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30.000 10 5.00~9.97 060~100
MPGX13 MPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30.000 13 5.00~12.97 060~100
MPDX5 MPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 C 25.000 05 3.50~4.97 060~080
MPDX6 MPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 C 25.000 06 3.50~5.97 060~080
MPDX8 MPXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30.000 08 5.00~7.97 060~100
MPDX10 MPXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30.000 10 5.00~9.97 060~100
MPDX13 MPXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30.000 13 5.00~12.97 060~100
MPEX5 MPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 D 25.000 05 3.50~4.97 060~080
MPEX6 MPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 D 25.000 06 3.50~5.97 060~080
MPEX8 MPXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30.000 08 5.00~7.97 060~100
MPEX10 MPXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30.000 10 5.00~9.97 060~100
MPEX13 MPXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30.000 13 5.00~12.97 060~100
MPRX5 MPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 E 25.000 05 3.50~4.97 060~080
MPRX6 MPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 E 25.000 06 3.50~5.97 060~080
MPRX8 MPXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30.000 08 5.00~7.97 060~100
MPRX10 MPXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30.000 10 5.00~9.97 060~100
MPRX13 MPXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30.000 13 5.00~12.97 060~100
MPHAS5 MPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
MPHAS6 MPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
MPHAS8 MPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
MPHAS10 MPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 8.000 10 3.00~9.99 040~100
MPHAS13 MPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8.000 13 6.00~12.99 040~100
MPHAS16 MPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
MPHAS20 MPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8.000 20 13.00~19.99 040~100
MPHAS25 MPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8.000 25 18.00~24.99 040~100
MPHGS5 MPHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 B 8.000 05 1.20~4.97 040~080
MPHGS6 MPHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 B 8.000 06 1.50~5.97 040~080
MPHGS8 MPHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 8.000 08 2.00~7.97 040~100
MPHGS10 MPHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8.000 10 2.50~9.97 040~100
MPHGS13 MPHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8.000 13 3.00~12.97 040~100
MPHGS16 MPHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8.000 16