พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว INTP38
พั้นช์มีรูเกลียว เจียรข้างลำาตัว INTP38
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
G-MPAS6 G-MPSA06-[040-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 8.000 06 2.00~3.80 040~080
G-MPAS8 G-MPSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 8.000 08 3.00~5.80 040~100
G-MPAS10 G-MPSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 8.000 10 3.00~7.80 040~100
G-MPSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 8.000 13 6.00~10.80 040~100
G-MPAS16 G-MPSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 8.000 16 10.00~13.80 040~100
G-MPAS20 G-MPSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 8.000 20 13.00~17.80 040~100
G-MPAS25 G-MPSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 8.000 25 18.00~22.80 040~100
G-MPGS6 G-MPSB06-[040-080]-P[1.50-3.80] SKD11 B 8.000 06 1.50~3.80 040~080
G-MPGS8 G-MPSB08-[040-100]-P[2.00-5.80] SKD11 B 8.000 08 2.00~5.80 040~100
G-MPGS10 G-MPSB10-[040-100]-P[2.50-7.80] SKD11 B 8.000 10 2.50~7.80 040~100
G-MPGS13 G-MPSB13-[040-100]-P[3.00-10.80] SKD11 B 8.000 13 3.00~10.80 040~100
G-MPGS16 G-MPSB16-[040-100]-P[4.00-13.80] SKD11 B 8.000 16 4.00~13.80 040~100
G-MPGS20 G-MPSB20-[040-100]-P[5.00-17.80] SKD11 B 8.000 20 5.00~17.80 040~100
G-MPGS25 G-MPSB25-[040-100]-P[6.00-22.80] SKD11 B 8.000 25 6.00~22.80 040~100
G-MPDS6 G-MPSC06-[040-080]-P[1.50-3.80] SKD11 C 8.000 06 1.50~3.80 040~080
G-MPDS8 G-MPSC08-[040-100]-P[2.00-5.80] SKD11 C 8.000 08 2.00~5.80 040~100
G-MPDS10 G-MPSC10-[040-100]-P[2.50-7.80] SKD11 C 8.000 10 2.50~7.80 040~100
G-MPDS13 G-MPSC13-[040-100]-P[3.00-10.80] SKD11 C 8.000 13 3.00~10.80 040~100
G-MPDS16 G-MPSC16-[040-100]-P[4.00-13.80] SKD11 C 8.000 16 4.00~13.80 040~100
G-MPDS20 G-MPSC20-[040-100]-P[5.00-17.80] SKD11 C 8.000 20 5.00~17.80 040~100
G-MPDS25 G-MPSC25-[040-100]-P[6.00-22.80] SKD11 C 8.000 25 6.00~22.80 040~100
G-MPES6 G-MPSD06-[040-080]-P[1.50-3.80] SKD11 D 8.000 06 1.50~3.80 040~080
G-MPES8 G-MPSD08-[040-100]-P[2.00-5.80] SKD11 D 8.000 08 2.00~5.80 040~100
G-MPES10 G-MPSD10-[040-100]-P[2.50-7.80] SKD11 D 8.000 10 2.50~7.80 040~100
G-MPES13 G-MPSD13-[040-100]-P[3.00-10.80] SKD11 D 8.000 13 3.00~10.80 040~100
G-MPES16 G-MPSD16-[040-100]-P[4.00-13.80] SKD11 D 8.000 16 4.00~13.80 040~100
G-MPES20 G-MPSD20-[040-100]-P[5.00-17.80] SKD11 D 8.000 20 5.00~17.80 040~100
G-MPES25 G-MPSD25-[040-100]-P[6.00-22.80] SKD11 D 8.000 25 6.00~22.80 040~100
G-MPRS6 G-MPSE06-[040-080]-P[1.50-3.80] SKD11 E 8.000 06 1.50~3.80 040~080
G-MPRS8 G-MPSE08-[040-100]-P[2.00-5.80] SKD11 E 8.000 08 2.00~5.80 040~100
G-MPRS10 G-MPSE10-[040-100]-P[2.50-7.80] SKD11 E 8.000 10 2.50~7.80 040~100
G-MPRS13 G-MPSE13-[040-100]-P[3.00-10.80] SKD11 E 8.000 13 3.00~10.80 040~100
G-MPRS16 G-MPSE16-[040-100]-P[4.00-13.80] SKD11 E 8.000 16 4.00~13.80 040~100
G-MPRS20 G-MPSE20-[040-100]-P[5.00-17.80] SKD11 E 8.000 20 5.00~17.80 040~100
G-MPRS25 G-MPSE25-[040-100]-P[6.00-22.80] SKD11 E 8.000 25 6.00~22.80 040~100
G-MPAL6 G-MPLA06-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 13.000 06 2.00~3.80 050~080
G-MPAL8 G-MPLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 19.000 08 3.00~5.80 050~100
G-MPAL10 G-MPLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 19.000 10 3.00~7.80 050~100
G-MPAL13 G-MPLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 19.000 13 6.00~10.80 050~100
G-MPAL16 G-MPLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 25.000 16 10.00~13.80 060~100
G-MPAL20 G-MPLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 25.000 20 13.00~17.80 060~100
G-MPAL25 G-MPLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 25.000 25 18.00~22.80 060~100
G-MPGL6 G-MPLB06-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 B 13.000 06 2.00~3.80 050~080
G-MPGL8 G-MPLB08-[050-100]-P[2.50-5.80] SKD11 B 19.000 08 2.50~5.80 050~100
G-MPGL10 G-MPLB10-[050-100]-P[2.50-7.80] SKD11 B 19.000 10 2.50~7.80 050~100
G-MPGL13 G-MPLB13-[050-100]-P[3.00-10.80] SKD11 B 19.000 13 3.00~10.80 050~100
G-MPGL16 G-MPLB16-[060-100]-P[4.00-13.80] SKD11 B 25.000 16 4.00~13.80 060~100
G-MPGL20 G-MPLB20-[060-100]-P[5.00-17.80] SKD11 B 25.000 20 5.00~17.80 060~100
G-MPGL25 G-MPLB25-[060-100]-P[6.00-22.80] SKD11 B 25.000 25 6.00~22.80 060~100
G-MPDL6 G-MPLC06-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 C 13.000 06 2.00~3.80 050~080
G-MPDL8 G-MPLC08-[050-100]-P[2.50-5.80] SKD11 C 19.000 08 2.50~5.80 050~100
G-MPDL10 G-MPLC10-[050-100]-P[2.50-7.80] SKD11 C 19.000 10 2.50~7.80 050~100
G-MPLC13-[050-100]-P[3.00-10.80] SKD11 C 19.000 13 3.00~10.80 050~100
G-MPDL16 G-MPLC16-[060-100]-P[4.00-13.80] SKD11 C 25.000 16 4.00~13.80 060~100
G-MPDL20 G-MPLC20-[060-100]-P[5.00-17.80] SKD11 C 25.000 20 5.00~17.80 060~100
G-MPDL25 G-MPLC25-[060-100]-P[6.00-22.80] SKD11 C 25.000 25 6.00~22.80 060~100
G-MPEL6 G-MPLD06-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 D 13.000 06 2.00~3.80 050~080
G-MPEL8 G-MPLD08-[050-100]-P[2.50-5.80] SKD11 D 19.000 08 2.50~5.80 050~100
G-MPEL10 G-MPLD10-[050-100]-P[2.50-7.80] SKD11 D 19.000 10 2.50~7.80 050~100
G-MPEL13 G-MPLD13-[050-100]-P[3.00-10.80] SKD11 D 19.000 13 3.00~10.80 050~100
G-MPEL16 G-MPLD16-[060-100]-P[4.00-13.80] SKD11 D 25.000 16 4.00~13.80 060~100
G-MPEL20 G-MPLD20-[060-100]-P[5.00-17.80] SKD11 D 25.000 20 5.00~17.80 060~100
G-MPEL25 G-MPLD25-[060-100]-P[6.00-22.80] SKD11 D 25.000 25 6.00~22.80 060~100
G-MPRL6 G-MPLE06-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 E 13.000 06 2.00~3.80 050~080
G-MPRL8 G-MPLE08-[050-100]-P[2.50-5.80] SKD11 E 19.000 08 2.50~5.80 050~100
G-MPRL10 G-MPLE10-[050-100]-P[2.50-7.80] SKD11 E 19.000 10 2.50~7.80 050~100
G-MPRL13 G-MPLE13-[050-100]-P[3.00-10.80] SKD11 E 19.000 13 3.00~10.80 050~100
G-MPRL16 G-MPLE16-[060-100]-P[4.00-13.80] SKD11 E 25.000 16 4.00~13.80 060~100
G-MPRL20 G-MPLE20-[060-100]-P[5.00-17.80] SKD11 E 25.000 20 5.00~17.80 060~100
G-MPRL25 G-MPLE25-[060-100]-P[6.00-22.80] SKD11 E 25.000 25 6.00~22.80 060~100
G-MPAX6 G-MPXA06-[060-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 25.000 06 2.00~3.80 060~080
G-MPAX8 G-MPXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 30.000 08 3.00~5.80 060~100
G-MPAX10 G-MPXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 30.000 10 3.00~7.80 060~100
G-MPAX13 G-MPXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 30.000 13 6.00~10.80 060~100
G-MPAX16 G-MPXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 45.000 16 10.00~13.80 070~100
G-MPAX20 G-MPXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 45.000 20 13.00~17.80 070~100
G-MPAX25 G-MPXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 45.000 25 18.00~22.80 070~100
G-MPGX6 G-MPXB06-[060-080]-P[3.50-4.80] SKD11 B 25.000 06 3.50~4.80 060~080
G-MPGX8 G-MPXB08-[060-100]-P[5.00-5.80] SKD11 B 30.000 08 5.00~5.80 060~100
G-MPGX10 G-MPXB10-[060-100]-P[5.00-7.80] SKD11 B 30.000 10 5.00~7.80 060~100
G-MPGX13 G-MPXB13-[060-100]-P[5.00-10.80] SKD11 B 30.000 13 5.00~10.80 060~100
G-MPDX6 G-MPXC06-[060-080]-P[3.50-4.80] SKD11 C 25.000 06 3.50~4.80 060~080
G-MPDX8 G-MPXC08-[060-100]-P[5.00-5.80] SKD11 C 30.000 08 5.00~5.80 060~100
G-MPDX10 G-MPXC10-[060-100]-P[5.00-7.80] SKD11 C 30.000 10 5.00~7.80 060~100
G-MPDX13 G-MPXC13-[060-100]-P[5.00-10.80] SKD11 C 30.000 13 5.00~10.80 060~100
G-MPEX6 G-MPXD06-[060-080]-P[3.50-4.80] SKD11 D 25.000 06 3.50~4.80 060~080
G-MPEX8 G-MPXD08-[060-100]-P[5.00-5.80] SKD11 D 30.000 08 5.00~5.80 060~100
G-MPEX10 G-MPXD10-[060-100]-P[5.00-7.80] SKD11 D 30.000 10 5.00~7.80 060~100
G-MPEX13 G-MPXD13-[060-100]-P[5.00-10.80] SKD11 D 30.000 13 5.00~10.80 060~100
G-MPRX6 G-MPXE06-[060-080]-P[3.50-4.80] SKD11 E 25.000 06 3.50~4.80 060~080
G-MPRX8 G-MPXE08-[060-100]-P[5.00-5.80] SKD11 E 30.000 08 5.00~5.80 060~100
G-MPRX10 G-MPXE10-[060-100]-P[5.00-7.80] SKD11 E 30.000 10 5.00~7.80 060~100
G-MPRX13 G-MPXE13-[060-100]-P[5.00-10.80] SKD11 E 30.000 13 5.00~10.80 060~100