พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INTP40
พั้นช์มีรูเกลียว แบบ 2 สเต็ป INTP40
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
MPTWA5 MPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
MPTWA5 MPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
MPTWA5 MPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
MPTWA6 MPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
MPTWA6 MPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
MPTWA6 MPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
MPTWA8 MPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
MPTWA8 MPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
MPTWA8 MPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
MPTWA8 MPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
MPTWA10 MPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTWA10 MPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
MPTWA10 MPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
MPTWA10 MPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
MPTWA13 MPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
MPTWA13 MPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
MPTWA13 MPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
MPTWA16 MPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
MPTWA16 MPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
MPTWA20 MPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
MPTWA25 MPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
MPTWG5 MPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTWG5 MPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTWG5 MPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTWG5 MPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTWG6 MPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTWG6 MPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTWG6 MPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTWG6 MPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTWG6 MPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTWG8 MPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTWG8 MPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTWG8 MPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTWG8 MPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTWG8 MPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTWG10 MPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTWG10 MPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTWG10 MPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTWG10 MPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTWG10 MPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTWG13 MPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTWG13 MPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTWG13 MPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTWG13 MPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTWG16 MPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTWG16 MPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTWG16 MPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTWG20 MPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTWG20 MPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTWG20 MPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTWG25 MPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTWG25 MPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTWG25 MPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTWD5 MPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTWD5 MPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTWD5 MPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTWD5 MPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTWD6 MPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTWD6 MPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTWD6 MPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTWD6 MPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTWD6 MPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTWD8 MPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTWD8 MPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTWD8 MPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTWD8 MPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTWD8 MPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTWD10 MPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTWD10 MPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTWD10 MPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTWD10 MPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTWD10 MPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTWD13 MPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTWD13 MPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTWD13 MPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTWD13 MPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTWD16 MPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTWD16 MPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTWD16 MPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTWD20 MPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTWD20 MPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTWD20 MPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTWD25 MPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTWD25 MPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTWD25 MPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTWE5 MPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTWE5 MPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTWE5 MPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTWE5 MPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTWE6 MPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTWE6 MPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTWE6 MPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTWE6 MPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTWE6 MPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTWE8 MPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTWE8 MPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTWE8 MPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTWE8 MPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTWE8 MPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTWE10 MPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTWE10 MPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTWE10 MPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTWE10 MPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTWE10 MPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTWE13 MPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTWE13 MPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTWE13 MPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTWE13 MPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTWE16 MPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTWE16 MPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTWE16 MPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTWE20 MPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTWE20 MPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTWE20 MPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTWE25 MPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTWE25 MPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTWE25 MPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPTWR5 MPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPTWR5 MPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPTWR5 MPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPTWR5 MPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPTWR6 MPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPTWR6 MPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPTWR6 MPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPTWR6 MPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPTWR6 MPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPTWR8 MPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPTWR8 MPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPTWR8 MPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPTWR8 MPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPTWR8 MPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPTWR10 MPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPTWR10 MPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPTWR10 MPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPTWR10 MPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPTWR10 MPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPTWR13 MPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPTWR13 MPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPTWR13 MPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPTWR13 MPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPTWR16 MPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPTWR16 MPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPTWR16 MPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPTWR20 MPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPTWR20 MPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPTWR20 MPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPTWR25 MPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPTWR25 MPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPTWR25 MPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPHTWA5 MPHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
MPHTWA5 MPHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
MPHTWA5 MPHTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
MPHTWA6 MPHTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
MPHTWA6 MPHTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
MPHTWA6 MPHTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
MPHTWA8 MPHTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
MPHTWA8 MPHTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
MPHTWA8 MPHTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
MPHTWA8 MPHTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
MPHTWA10 MPHTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTWA10 MPHTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
MPHTWA10 MPHTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
MPHTWA10 MPHTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
MPHTWA13 MPHTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
MPHTWA13 MPHTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
MPHTWA13 MPHTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
MPHTWA16 MPHTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
MPHTWA16 MPHTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
MPHTWA20 MPHTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
MPHTWA25 MPHTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
MPHTWG5 MPHTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPHTWG5 MPHTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPHTWG5 MPHTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPHTWG5 MPHTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPHTWG6 MPHTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPHTWG6 MPHTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPHTWG6 MPHTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPHTWG6 MPHTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPHTWG6 MPHTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPHTWG8 MPHTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPHTWG8 MPHTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPHTWG8 MPHTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPHTWG8 MPHTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPHTWG8 MPHTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPHTWG10 MPHTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPHTWG10 MPHTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTWG10 MPHTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPHTWG10 MPHTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPHTWG10 MPHTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPHTWG13 MPHTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPHTWG13 MPHTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPHTWG13 MPHTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPHTWG13 MPHTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPHTWG16 MPHTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPHTWG16 MPHTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPHTWG16 MPHTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPHTWG20 MPHTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPHTWG20 MPHTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPHTWG20 MPHTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPHTWG25 MPHTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPHTWG25 MPHTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPHTWG25 MPHTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPHTWD5 MPHTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPHTWD5 MPHTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPHTWD5 MPHTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPHTWD5 MPHTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPHTWD6 MPHTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPHTWD6 MPHTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPHTWD6 MPHTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPHTWD6 MPHTSC06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPHTWD6 MPHTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPHTWD8 MPHTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPHTWD8 MPHTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPHTWD8 MPHTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPHTWD8 MPHTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPHTWD8 MPHTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPHTWD10 MPHTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPHTWD10 MPHTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTWD10 MPHTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPHTWD10 MPHTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPHTWD10 MPHTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPHTWD13 MPHTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPHTWD13 MPHTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPHTWD13 MPHTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPHTWD13 MPHTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPHTWD16 MPHTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPHTWD16 MPHTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPHTWD16 MPHTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPHTWD20 MPHTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPHTWD20 MPHTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPHTWD20 MPHTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPHTWD25 MPHTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPHTWD25 MPHTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPHTWD25 MPHTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPHTWE5 MPHTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPHTWE5 MPHTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPHTWE5 MPHTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPHTWE5 MPHTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPHTWE6 MPHTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPHTWE6 MPHTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPHTWE6 MPHTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPHTWE6 MPHTSD06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPHTWE6 MPHTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPHTWE8 MPHTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPHTWE8 MPHTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPHTWE8 MPHTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPHTWE8 MPHTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPHTWE8 MPHTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPHTWE10 MPHTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPHTWE10 MPHTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTWE10 MPHTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPHTWE10 MPHTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPHTWE10 MPHTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPHTWE13 MPHTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPHTWE13 MPHTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPHTWE13 MPHTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPHTWE13 MPHTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPHTWE16 MPHTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPHTWE16 MPHTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPHTWE16 MPHTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPHTWE20 MPHTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPHTWE20 MPHTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPHTWE20 MPHTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPHTWE25 MPHTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPHTWE25 MPHTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPHTWE25 MPHTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
MPHTWR5 MPHTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
MPHTWR5 MPHTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
MPHTWR5 MPHTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
MPHTWR5 MPHTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
MPHTWR6 MPHTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
MPHTWR6 MPHTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
MPHTWR6 MPHTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
MPHTWR6 MPHTSE06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
MPHTWR6 MPHTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
MPHTWR8 MPHTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
MPHTWR8 MPHTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
MPHTWR8 MPHTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
MPHTWR8 MPHTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
MPHTWR8 MPHTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
MPHTWR10 MPHTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
MPHTWR10 MPHTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
MPHTWR10 MPHTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
MPHTWR10 MPHTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
MPHTWR10 MPHTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
MPHTWR13 MPHTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
MPHTWR13 MPHTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
MPHTWR13 MPHTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
MPHTWR13 MPHTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
MPHTWR16 MPHTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
MPHTWR16 MPHTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
MPHTWR16 MPHTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
MPHTWR20 MPHTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
MPHTWR20 MPHTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
MPHTWR20 MPHTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
MPHTWR25 MPHTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
MPHTWR25 MPHTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
MPHTWR25 MPHTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPTWA5 A-MPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
A-MPTWA5 A-MPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
A-MPTWA5 A-MPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
A-MPTWA6 A-MPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
A-MPTWA6 A-MPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
A-MPTWA6 A-MPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
A-MPTWA8 A-MPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
A-MPTWA8 A-MPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
A-MPTWA8 A-MPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
A-MPTWA8 A-MPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
A-MPTWA10 A-MPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPTWA10 A-MPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
A-MPTWA10 A-MPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
A-MPTWA10 A-MPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
A-MPTWA13 A-MPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
A-MPTWA13 A-MPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
A-MPTWA13 A-MPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
A-MPTWA16 A-MPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
A-MPTWA16 A-MPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
A-MPTWA20 A-MPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
A-MPTWA25 A-MPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
A-MPTWG5 A-MPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPTWG5 A-MPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPTWG5 A-MPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPTWG5 A-MPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPTWG6 A-MPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPTWG6 A-MPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPTWG6 A-MPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPTWG6 A-MPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPTWG6 A-MPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPTWG8 A-MPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPTWG8 A-MPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPTWG8 A-MPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPTWG8 A-MPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG8 A-MPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPTWG10 A-MPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPTWG10 A-MPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPTWG10 A-MPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPTWG10 A-MPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG10 A-MPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPTWG13 A-MPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPTWG13 A-MPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPTWG13 A-MPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG13 A-MPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPTWG16 A-MPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPTWG16 A-MPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG16 A-MPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPTWG20 A-MPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPTWG20 A-MPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG20 A-MPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPTWG25 A-MPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPTWG25 A-MPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPTWG25 A-MPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPTWD5 A-MPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPTWD5 A-MPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPTWD5 A-MPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPTWD5 A-MPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPTWD6 A-MPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPTWD6 A-MPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPTWD6 A-MPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPTWD6 A-MPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPTWD6 A-MPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPTWD8 A-MPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPTWD8 A-MPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPTWD8 A-MPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPTWD8 A-MPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD8 A-MPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPTWD10 A-MPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPTWD10 A-MPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPTWD10 A-MPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPTWD10 A-MPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD10 A-MPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPTWD13 A-MPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPTWD13 A-MPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPTWD13 A-MPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD13 A-MPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPTWD16 A-MPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPTWD16 A-MPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD16 A-MPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPTWD20 A-MPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPTWD20 A-MPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD20 A-MPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPTWD25 A-MPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPTWD25 A-MPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPTWD25 A-MPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPTWE5 A-MPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPTWE5 A-MPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPTWE5 A-MPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPTWE5 A-MPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPTWE6 A-MPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPTWE6 A-MPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPTWE6 A-MPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPTWE6 A-MPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPTWE6 A-MPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPTWE8 A-MPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPTWE8 A-MPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPTWE8 A-MPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPTWE8 A-MPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE8 A-MPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPTWE10 A-MPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPTWE10 A-MPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPTWE10 A-MPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPTWE10 A-MPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE10 A-MPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPTWE13 A-MPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPTWE13 A-MPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPTWE13 A-MPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE13 A-MPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPTWE16 A-MPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPTWE16 A-MPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE16 A-MPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPTWE20 A-MPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPTWE20 A-MPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE20 A-MPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPTWE25 A-MPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPTWE25 A-MPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPTWE25 A-MPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPTWR5 A-MPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPTWR5 A-MPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPTWR5 A-MPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPTWR5 A-MPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPTWR6 A-MPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPTWR6 A-MPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPTWR6 A-MPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPTWR6 A-MPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPTWR6 A-MPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPTWR8 A-MPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPTWR8 A-MPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPTWR8 A-MPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPTWR8 A-MPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR8 A-MPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPTWR10 A-MPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPTWR10 A-MPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPTWR10 A-MPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPTWR10 A-MPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR10 A-MPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPTWR13 A-MPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPTWR13 A-MPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPTWR13 A-MPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR13 A-MPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPTWR16 A-MPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPTWR16 A-MPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR16 A-MPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPTWR20 A-MPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPTWR20 A-MPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR20 A-MPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPTWR25 A-MPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPTWR25 A-MPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPTWR25 A-MPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPHTWA5 A-MPHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
A-MPHTWA5 A-MPHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
A-MPHTWA5 A-MPHTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
A-MPHTWA6 A-MPHTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
A-MPHTWA6 A-MPHTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
A-MPHTWA6 A-MPHTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
A-MPHTWA8 A-MPHTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
A-MPHTWA8 A-MPHTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
A-MPHTWA8 A-MPHTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
A-MPHTWA8 A-MPHTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
A-MPHTWA10 A-MPHTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWA10 A-MPHTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
A-MPHTWA10 A-MPHTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
A-MPHTWA10 A-MPHTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
A-MPHTWA13 A-MPHTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
A-MPHTWA13 A-MPHTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
A-MPHTWA13 A-MPHTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
A-MPHTWA16 A-MPHTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
A-MPHTWA16 A-MPHTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
A-MPHTWA20 A-MPHTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
A-MPHTWA25 A-MPHTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
A-MPHTWG5 A-MPHTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPHTWG5 A-MPHTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWG5 A-MPHTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWG5 A-MPHTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWG6 A-MPHTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPHTWG6 A-MPHTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWG6 A-MPHTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWG6 A-MPHTSB06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWG6 A-MPHTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPHTWG8 A-MPHTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPHTWG8 A-MPHTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWG8 A-MPHTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWG8 A-MPHTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG8 A-MPHTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPHTWG10 A-MPHTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPHTWG10 A-MPHTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWG10 A-MPHTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWG10 A-MPHTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG10 A-MPHTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPHTWG13 A-MPHTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWG13 A-MPHTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWG13 A-MPHTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG13 A-MPHTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPHTWG16 A-MPHTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWG16 A-MPHTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG16 A-MPHTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPHTWG20 A-MPHTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPHTWG20 A-MPHTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG20 A-MPHTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPHTWG25 A-MPHTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPHTWG25 A-MPHTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWG25 A-MPHTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPHTWD5 A-MPHTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPHTWD5 A-MPHTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWD5 A-MPHTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWD5 A-MPHTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWD6 A-MPHTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPHTWD6 A-MPHTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWD6 A-MPHTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWD6 A-MPHTSC06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWD6 A-MPHTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPHTWD8 A-MPHTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPHTWD8 A-MPHTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWD8 A-MPHTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWD8 A-MPHTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD8 A-MPHTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPHTWD10 A-MPHTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPHTWD10 A-MPHTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWD10 A-MPHTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWD10 A-MPHTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD10 A-MPHTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPHTWD13 A-MPHTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWD13 A-MPHTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWD13 A-MPHTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD13 A-MPHTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPHTWD16 A-MPHTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWD16 A-MPHTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD16 A-MPHTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPHTWD20 A-MPHTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
A-MPHTWD20 A-MPHTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD20 A-MPHTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
A-MPHTWD25 A-MPHTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
A-MPHTWD25 A-MPHTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWD25 A-MPHTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-MPHTWE5 A-MPHTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
A-MPHTWE5 A-MPHTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWE5 A-MPHTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWE5 A-MPHTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWE6 A-MPHTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
A-MPHTWE6 A-MPHTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
A-MPHTWE6 A-MPHTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
A-MPHTWE6 A-MPHTSD06-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.96 040~080
A-MPHTWE6 A-MPHTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
A-MPHTWE8 A-MPHTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
A-MPHTWE8 A-MPHTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWE8 A-MPHTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWE8 A-MPHTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWE8 A-MPHTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
A-MPHTWE10 A-MPHTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
A-MPHTWE10 A-MPHTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWE10 A-MPHTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWE10 A-MPHTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWE10 A-MPHTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
A-MPHTWE13 A-MPHTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
A-MPHTWE13 A-MPHTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWE13 A-MPHTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWE13 A-MPHTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
A-MPHTWE16 A-MPHTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
A-MPHTWE16 A-MPHTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
A-MPHTWE16 A-MPHTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
A-MPHTWE20 A-MPHTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100