พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร INTP42
พั้นช์มีรูเกลียว แบบเจคเตอร INTP42
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
MJAS6 MJSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 6.000 06 2.00~5.99 040~080
MJAS8 MJSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6.000 08 3.00~7.99 040~100
MJAS10 MJSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6.000 10 3.00~9.99 040~100
MJAS13 MJSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6.000 13 6.00~12.99 040~100
MJAS16 MJSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6.000 16 10.00~15.99 040~100
MJAS20 MJSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6.000 20 13.00~19.99 040~100
MJAS25 MJSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6.000 25 18.00~24.99 040~100
MJGS6 MJSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 6.000 06 2.00~5.97 040~080
MJGS8 MJSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6.000 08 3.00~7.97 040~100
MJGS10 MJSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6.000 10 3.00~9.97 040~100
MJGS13 MJSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6.000 13 6.00~12.97 040~100
MJGS16 MJSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6.000 16 6.00~15.97 040~100
MJGS20 MJSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6.000 20 6.00~19.97 040~100
MJGS25 MJSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6.000 25 6.00~24.97 040~100
MJDS6 MJSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 6.000 06 2.00~5.97 040~080
MJDS8 MJSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6.000 08 3.00~7.97 040~100
MJDS10 MJSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6.000 10 3.00~9.97 040~100
MJDS13 MJSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6.000 13 6.00~12.97 040~100
MJDS16 MJSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6.000 16 6.00~15.97 040~100
MJDS20 MJSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6.000 20 6.00~19.97 040~100
MJDS25 MJSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6.000 25 6.00~24.97 040~100
MJES6 MJSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 6.000 06 2.00~5.97 040~080
MJES8 MJSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6.000 08 3.00~7.97 040~100
MJES10 MJSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6.000 10 3.00~9.97 040~100
MJES13 MJSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6.000 13 6.00~12.97 040~100
MJES16 MJSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6.000 16 6.00~15.97 040~100
MJES20 MJSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6.000 20 6.00~19.97 040~100
MJES25 MJSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6.000 25 6.00~24.97 040~100
MJRS6 MJSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 6.000 06 2.00~5.97 040~080
MJRS8 MJSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6.000 08 3.00~7.97 040~100
MJRS10 MJSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6.000 10 3.00~9.97 040~100
MJRS13 MJSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6.000 13 6.00~12.97 040~100
MJRS16 MJSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6.000 16 6.00~15.97 040~100
MJRS20 MJSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6.000 20 6.00~19.97 040~100
MJRS25 MJSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6.000 25 6.00~24.97 040~100
MJAL6 MJLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.00~5.99 050~080
MJAL8 MJLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19.000 08 3.00~7.99 050~100
MJAL10 MJLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19.000 10 3.00~9.99 050~100
MJAL13 MJLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19.000 13 6.00~12.99 050~100
MJAL16 MJLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25.000 16 10.00~15.99 060~100
MJAL20 MJLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25.000 20 13.00~19.99 060~100
MJAL25 MJLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25.000 25 18.00~24.99 060~100
MJGL6 MJLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MJGL8 MJLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19.000 08 3.00~7.97 050~100
MJGL10 MJLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19.000 10 3.00~9.97 050~100
MJGL13 MJLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19.000 13 6.00~12.97 050~100
MJGL16 MJLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25.000 16 6.00~15.97 060~100
MJGL20 MJLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25.000 20 6.00~19.97 060~100
MJGL25 MJLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MJDL6 MJLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MJDL8 MJLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19.000 08 3.00~7.97 050~100
MJDL10 MJLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19.000 10 3.00~9.97 050~100
MJDL13 MJLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19.000 13 6.00~12.97 050~100
MJDL16 MJLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25.000 16 6.00~15.97 060~100
MJDL20 MJLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25.000 20 6.00~19.97 060~100
MJDL25 MJLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MJEL6 MJLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MJEL8 MJLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19.000 08 3.00~7.97 050~100
MJEL10 MJLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19.000 10 3.00~9.97 050~100
MJEL13 MJLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19.000 13 6.00~12.97 050~100
MJEL16 MJLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25.000 16 6.00~15.97 060~100
MJEL20 MJLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25.000 20 6.00~19.97 060~100
MJEL25 MJLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25.000 25 6.00~24.97 060~100
MJRL6 MJLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13.000 06 2.00~5.97 050~080
MJRL8 MJLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19.000 08 3.00~7.97 050~100
MJRL10 MJLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19.000 10 3.00~9.97 050~100
MJRL13 MJLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19.000 13 6.00~12.97 050~100
MJRL16 MJLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25.000 16 6.00~15.97 060~100
MJRL20 MJLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25.000 20 6.00~19.97 060~100
MJRL25 MJLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25.000 25 6.00~24.97 060~100
A-MJAS6 A-MJSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 6.000 06 2.00~5.99 040~080
A-MJAS8 A-MJSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6.000 08 3.00~7.99 040~100
A-MJAS10 A-MJSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6.000 10 3.00~9.99 040~100
A-MJAS13 A-MJSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6.000 13 6.00~12.99 040~100
A-MJAS16 A-MJSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6.000 16 10.00~15.99 040~100
A-MJAS20 A-MJSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6.000 20 13.00~19.99 040~100
A-MJAS25 A-MJSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6.000 25 18.00~24.99 040~100
A-MJGS6 A-MJSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 6.000 06 2.00~5.97 040~080
A-MJGS8 A-MJSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6.000 08 3.00~7.97 040~100
A-MJGS10 A-MJSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6.000 10 3.00~9.97 040~100
A-MJGS13 A-MJSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6.000 13 6.00~12.97 040~100
A-MJGS16 A-MJSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6.000 16 6.00~15.97 040~100
A-MJGS20 A-MJSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6.000 20 6.00~19.97 040~100
A-MJGS25 A-MJSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6.000 25 6.00~24.97 040~100
A-MJDS6 A-MJSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 6.000 06 2.00~5.97 040~080
A-MJDS8 A-MJSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6.000 08 3.00~7.97 040~100
A-MJDS10 A-MJSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6.000 10 3.00~9.97 040~100
A-MJDS13 A-MJSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6.000 13 6.00~12.97 040~100
A-MJDS16 A-MJSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6.000 16 6.00~15.97 040~100
A-MJDS20 A-MJSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6.000 20 6.00~19.97 040~100
A-MJDS25 A-MJSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6.000 25 6.00~24.97 040~100
A-MJES6 A-MJSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 6.000 06 2.00~5.97 040~080
A-MJES8 A-MJSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6.000 08 3.00~7.97 040~100
A-MJES10 A-MJSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6.000 10 3.00~9.97 040~100
A-MJES13 A-MJSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6.000 13 6.00~12.97 040~100
A-MJES16 A-MJSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6.000 16 6.00~15.97 040~100
A-MJES20 A-MJSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6.000 20 6.00~19.97 040~100
A-MJES25 A-MJSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6.000 25 6.00~24.97 040~100
A-MJRS6 A-MJSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 6.000 06 2.00~5.97 040~080
A-MJRS8 A-MJSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6.000 08 3.00~7.97 040~100
A-MJRS10 A-MJSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6.000 10 3.00~9.97 040~100
A-MJRS13 A-MJSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6.000 13 6.00~12.97 040~100
A-MJRS16 A-MJSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6.000 16 6.00~15.97 040~100
A-MJRS20 A-MJSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6.000 20 6.00~19.97 040~100
A-MJRS25 A-MJSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6.000 25 6.00~24.97 040~100
A-MJAL6 A-MJLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13.000 06 2.00~5.99 050~080
A-MJAL8 A-MJLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19.000 08 3.00~7.99 050~100
A-MJAL10 A-MJLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19.000 10 3.00~9.99 050~100
A-MJAL13 A-MJLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19.000 13 6.00~12.99 050~100
A-MJAL16 A-MJLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25.000 16 10.00~15.99 060~100
A-MJAL20 A-MJLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25.000 20 13.00~19.99 060~100
A-MJAL25 A-MJLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25.000 25 18.00~24.99 060~100
A-MJGL6 A-MJLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13.000 06 2.00~5.97 050~080
A-MJGL8 A-MJLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19.000 08 3.00~7.97 050~100
A-MJGL10 A-MJLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19.000 10 3.00~9.97 050~100
A-MJGL13 A-MJLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19.000 13 6.00~12.97 050~100
A-MJGL16 A-MJLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25.000 16 6.00~15.97 060~100
A-MJGL20 A-MJLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25.000 20 6.00~19.97 060~100
A-MJGL25 A-MJLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25.000 25 6.00~24.97 060~100
A-MJDL6 A-MJLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13.000 06 2.00~5.97 050~080
A-MJDL8 A-MJLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19.000 08 3.00~7.97 050~100
A-MJDL10 A-MJLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19.000 10 3.00~9.97 050~100
A-MJDL13 A-MJLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19.000 13 6.00~12.97 050~100
A-MJDL16 A-MJLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25.000 16 6.00~15.97 060~100
A-MJDL20 A-MJLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25.000 20 6.00~19.97 060~100
A-MJDL25 A-MJLC25-[060-100]-P[6.00-24.97]