พั้นช์มีร่องลิ่ม INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีร่องลิ่ม INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP44
พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP44
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SKAS3 SKESA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 040~080
SKAS4 SKESA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 1.00~3.99 040~080
SKAS5 SKESA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
SKAS6 SKESA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
SKAS8 SKESA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
SKAS10 SKESA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 3.00~9.99 040~100
SKAS13 SKESA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 13.000 13 6.00~12.99 040~100
SKAS16 SKESA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
SKGS4 SKESB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SKGS5 SKESB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SKGS6 SKESB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SKGS8 SKESB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SKGS10 SKESB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SKGS13 SKESB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SKGS16 SKESB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SKDS4 SKESC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SKDS5 SKESC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SKDS6 SKESC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SKDS8 SKESC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SKDS10 SKESC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SKDS13 SKESC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SKDS16 SKESC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SKES4 SKESD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SKES5 SKESD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SKES6 SKESD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SKES8 SKESD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SKES10 SKESD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SKES13 SKESD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SKES16 SKESD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SKRS4 SKESE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SKRS5 SKESE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SKRS6 SKESE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SKRS8 SKESE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SKRS10 SKESE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SKRS13 SKESE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SKRS16 SKESE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SHKAS3 SHKESA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8.000 03 1.00~2.99 040~080
SHKAS4 SHKESA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8.000 04 1.00~3.99 040~080
SHKAS5 SHKESA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
SHKAS6 SHKESA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
SHKAS8 SHKESA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
SHKAS10 SHKESA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 13.000 10 3.00~9.99 040~100
SHKAS13 SHKESA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 13.000 13 6.00~12.99 040~100
SHKAS16 SHKESA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
SHKGS4 SHKESB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SHKGS5 SHKESB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SHKGS6 SHKESB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SHKGS8 SHKESB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SHKGS10 SHKESB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SHKGS13 SHKESB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SHKGS16 SHKESB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SHKDS4 SHKESC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SHKDS5 SHKESC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SHKDS6 SHKESC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SHKDS8 SHKESC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SHKDS10 SHKESC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SHKDS13 SHKESC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SHKDS16 SHKESC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SHKES4 SHKESD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SHKES5 SHKESD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SHKES6 SHKESD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SHKES8 SHKESD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SHKES10 SHKESD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SHKES13 SHKESD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SHKES16 SHKESD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8.000 16 4.00~15.97 040~100
SHKRS4 SHKESE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 19.000 04 1.00~3.97 040~080
SHKRS5 SHKESE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 19.000 05 1.20~4.97 040~080
SHKRS6 SHKESE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 19.000 06 1.50~5.97 040~080
SHKRS8 SHKESE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 19.000 08 2.00~7.97 040~100
SHKRS10 SHKESE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 13.000 10 2.50~9.97 040~100
SHKRS13 SHKESE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 13.000 13 3.00~12.97 040~100
SHKRS16 SHKESE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8.000 16 4.00~15.97 040~100
PKAS3 SPKESA03-[040-080]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8.000 03 1.00~2.99 040~080
PKAS4 SPKESA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8.000 04 1.00~3.99 040~080
PKAS5 SPKESA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
PKAS6 SPKESA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
PKAS8 SPKESA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
PKAS10 SPKESA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 13.000 10 3.00~9.99 040~100
PKAS13 SPKESA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 13.000 13 6.00~12.99 040~100
PKAS16 SPKESA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
PKGS4 SPKESB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 19.000 04 1.00~3.97 040~080
PKGS5 SPKESB05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 B 19.000 05 1.20~4.97 040~080
PKGS6 SPKESB06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 B 19.000 06 1.50~5.97 040~080
PKGS8 SPKESB08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 19.000 08 2.00~7.97 040~100
PKGS10 SPKESB10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 13.000 10 2.50~9.97 040~100
PKGS13 SPKESB13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 13.000 13 3.00~12.97 040~100
PKGS16 SPKESB16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8.000 16 4.00~15.97 040~100
PKDS4 SPKESC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 19.000 04 1.00~3.97 040~080
PKDS5 SPKESC05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 C 19.000 05 1.20~4.97 040~080
PKDS6 SPKESC06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 C 19.000 06 1.50~5.97 040~080
PKDS8 SPKESC08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 19.000 08 2.00~7.97 040~100
PKDS10 SPKESC10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 13.000 10 2.50~9.97 040~100
PKDS13 SPKESC13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 13.000 13 3.00~12.97 040~100
PKDS16 SPKESC16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8.000 16 4.00~15.97 040~100
PKES4 SPKESD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 19.000 04 1.00~3.97 040~080
PKES5 SPKESD05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 D 19.000 05 1.20~4.97 040~080
PKES6 SPKESD06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 D 19.000 06 1.50~5.97 040~080
PKES8 SPKESD08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 19.000 08 2.00~7.97 040~100
PKES10 SPKESD10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 13.000 10 2.50~9.97 040~100
PKES13 SPKESD13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 13.000 13 3.00~12.97 040~100
PKES16 SPKESD16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8.000 16 4.00~15.97 040~100
PKRS4 SPKESE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 19.000 04 1.00~3.97 040~080
PKRS5 SPKESE05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 E 19.000 05 1.20~4.97 040~080
PKRS6 SPKESE06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 E 19.000 06 1.50~5.97 040~080
PKRS8 SPKESE08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 19.000 08 2.00~7.97 040~100
PKRS10 SPKESE10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 13.000 10 2.50~9.97 040~100
PKRS13 SPKESE13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 13.000 13 3.00~12.97 040~100
PKRS16 SPKESE16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8.000 16 4.00~15.97 040~100
A-SKAS3 A-SKESA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8.000 03 1.00~2.99 040~080
A-SKAS4 A-SKESA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8.000 04 1.00~3.99 040~080
A-SKESA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8.000 05 2.00~4.99 040~080
A-SKAS6 A-SKESA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8.000 06 2.00~5.99 040~080
A-SKAS8 A-SKESA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8.000 08 3.00~7.99 040~100
A-SKAS10 A-SKESA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 13.000 10 3.00~9.99 040~100
A-SKAS13 A-SKESA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 13.000 13 6.00~12.99 040~100
A-SKAS16 A-SKESA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8.000 16 10.00~15.99 040~100
A-SKGS4 A-SKESB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 19.000