พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร INTP46
พั้นช์มีรูเกลียว และร่องลิ่ม แบบเจคเตอร INTP46
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SKJAS6 SKJSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 6 06 2.00~5.99 040~080
SKJAS8 SKJSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
SKJAS10 SKJSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
SKJAS13 SKJSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
SKJAS16 SKJSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
SKJGS6 SKJSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 6 06 2.00~5.97 040~080
SKJGS8 SKJSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
SKJGS10 SKJSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
SKJGS13 SKJSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
SKJGS16 SKJSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
SKJDS6 SKJSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 6 06 2.00~5.97 040~080
SKJDS8 SKJSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
SKJDS10 SKJSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
SKJDS13 SKJSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
SKJDS16 SKJSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
SKJES6 SKJSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 6 06 2.00~5.97 040~080
SKJES8 SKJSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
SKJES10 SKJSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
SKJES13 SKJSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
SKJES16 SKJSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
SKJRS6 SKJSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 6 06 2.00~5.97 040~080
SKJRS8 SKJSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
SKJRS10 SKJSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
SKJRS13 SKJSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
SKJRS16 SKJSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
SKJAL6 SKJLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
SKJAL8 SKJLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
SKJAL10 SKJLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SKJAL13 SKJLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SKJAL16 SKJLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SKJGL6 SKJLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
SKJGL8 SKJLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
SKJGL10 SKJLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
SKJGL13 SKJLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
SKJGL16 SKJLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
SKJDL6 SKJLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
SKJDL8 SKJLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
SKJDL10 SKJLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
SKJDL13 SKJLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
SKJDL16 SKJLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
SKJEL6 SKJLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
SKJEL8 SKJLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
SKJEL10 SKJLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
SKJEL13 SKJLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
SKJEL16 SKJLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
SKJRL6 SKJLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
SKJRL8 SKJLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
SKJRL10 SKJLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
SKJRL13 SKJLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
SKJRL16 SKJLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100
A-SKJAS6 A-SKJSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 6 06 2.00~5.99 040~080
A-SKJAS8 A-SKJSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
A-SKJAS10 A-SKJSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
A-SKJAS13 A-SKJSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
A-SKJAS16 A-SKJSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
A-SKJGS6 A-SKJSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 6 06 2.00~5.97 040~080
A-SKJGS8 A-SKJSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
A-SKJGS10 A-SKJSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
A-SKJGS13 A-SKJSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
A-SKJGS16 A-SKJSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
A-SKJDS6 A-SKJSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 6 06 2.00~5.97 040~080
A-SKJDS8 A-SKJSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
A-SKJDS10 A-SKJSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
A-SKJDS13 A-SKJSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
A-SKJDS16 A-SKJSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
A-SKJES6 A-SKJSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 6 06 2.00~5.97 040~080
A-SKJES8 A-SKJSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
A-SKJES10 A-SKJSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
A-SKJES13 A-SKJSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
A-SKJES16 A-SKJSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
A-SKJRS6 A-SKJSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 6 06 2.00~5.97 040~080
A-SKJRS8 A-SKJSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
A-SKJRS10 A-SKJSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
A-SKJRS13 A-SKJSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
A-SKJRS16 A-SKJSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
A-SKJAL6 A-SKJLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-SKJAL8 A-SKJLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-SKJAL10 A-SKJLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-SKJAL13 A-SKJLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-SKJAL16 A-SKJLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-SKJGL6 A-SKJLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SKJGL8 A-SKJLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
A-SKJGL10 A-SKJLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
A-SKJGL13 A-SKJLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
A-SKJGL16 A-SKJLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
A-SKJDL6 A-SKJLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SKJDL8 A-SKJLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
A-SKJDL10 A-SKJLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
A-SKJDL13 A-SKJLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
A-SKJDL16 A-SKJLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
A-SKJEL6 A-SKJLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SKJEL8 A-SKJLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
A-SKJEL10 A-SKJLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
A-SKJEL13 A-SKJLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
A-SKJEL16 A-SKJLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
A-SKJRL6 A-SKJLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SKJRL8 A-SKJLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
A-SKJRL10 A-SKJLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
A-SKJRL13 A-SKJLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
A-SKJRL16 A-SKJLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100