ไพลอตพั้นช์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช INTP50
ไพลอตพั้นช INTP50
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STAS3 PPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
STAS4 PPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
STAS5-42 PPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
STAS6 PPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
STAS8 PPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
STAS10 PPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
STAS13 PPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
STAS16 PPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
STAS20 PPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
STAS25 PPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
TPAS3 PTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
TPAS4 PTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
TPAS5 PTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
TPAS6 PTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
TPAS8 PTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
TPAS10 PTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
TPAS13 PTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
TPAS16 PTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
TPAS20 PTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
TPAS25 PTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
A-STAS3 A-PPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-STAS4 A-PPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-STAS5 A-PPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-STAS6 A-PPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-STAS8 A-PPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-STAS10 A-PPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-STAS13 A-PPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-STAS16 A-PPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-STAS20 A-PPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
A-STAS25 A-PPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
A-TPAS3 A-PTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-TPAS4 A-PTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-TPAS5 A-PTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-TPAS6 A-PTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-TPAS8-42 A-PTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-TPAS8-52 A-PTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-TPAS8-72 A-PTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-TPAS16-42 A-PTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-TPAS16-42 A-PTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
A-TPAS16-92 A-PTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
PSTAS3 PPPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
PSTAS4 PPPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
PSTAS5 PPPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PSTAS6 PPPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PSTAS8 PPPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PSTAS10 PPPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PSTAS13 PPPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PSTAS16 PPPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
PSTAS20 PPPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
PSTAS25 PPPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
PTPAS3 PPTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
PTPAS4 PPTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
PTPAS5 PPTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PTPAS6 PPTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PTPAS8 PPTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PTPAS10 PPTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PTPAS13 PPTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PTPAS16 PPTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
PTPAS20 PPTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
PTPAS25 PPTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
A-PSTAS3 A-PPPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-PSTAS4 A-PPPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-PSTAS5 A-PPPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PSTAS6 A-PPPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PSTAS8 A-PPPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PSTAS10 A-PPPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PSTAS13 A-PPPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PSTAS16 A-PPPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-PSTAS20 A-PPPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
A-PSTAS25 A-PPPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
A-PTPAS3 A-PPTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-PTPAS4 A-PPTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-PTPAS5 A-PPTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PTPAS6 A-PPTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PTPAS8 A-PPTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PTPAS10 A-PPTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PTPAS13 A-PPTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PTPAS16 A-PPTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-PTPAS20 A-PPTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
A-PTPAS25 A-PPTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
STAL3 PPLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
STAL4 PPLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
STAL5 PPLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
STAL6 PPLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
STAL8 PPLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
STAL10 PPLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
STAL13 PPLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
STAL16 PPLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
STAL20 PPLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
STAL25 PPLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
TPAL3 PTLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
TPAL4 PTLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
TPAL5 PTLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
TPAL6 PTLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
TPAL8-52 PTLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
TPAL10 PTLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
TPAL13 PTLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
TPAL16 PTLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
TPAL20 PTLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
TPAL25 PTLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
A-STAL3 A-PPLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
A-STAL4 A-PPLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
A-STAL5 A-PPLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-STAL6 A-PPLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-STAL8 A-PPLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-STAL10 A-PPLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-STAL13 A-PPLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
A-STAL16 A-PPLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
A-STAL20 A-PPLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
A-STAL25 A-PPLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
A-TPAL3 A-PTLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
A-TPAL4 A-PTLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
A-TPAL5 A-PTLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-TPAL6 A-PTLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-TPAL8 A-PTLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99