ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน INTP52
ไพลอตพั้นช์ แบบผิวขัดมัน INTP52
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-PPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
L-PPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
L-PPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
L-PPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
L-PPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
L-PPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
L-PPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
L-PPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
L-PPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
L-PPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
L-PTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
L-PTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
L-PTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
L-PTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
L-PTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
L-PTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
L-PTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
L-PTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
L-PTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
L-PTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
AL-PPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
AL-PPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
AL-PPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
AL-PPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
AL-PPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
AL-PPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
AL-PPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
AL-PPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
AL-PPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
AL-PPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
AL-PTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
AL-PTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
AL-PTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
AL-PTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
AL-PTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
AL-PTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
AL-PTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
AL-PTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
AL-PTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
AL-PTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
L-PPPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
L-PPPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
L-PPPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
L-PPPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
L-PPPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
L-PPPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
L-PPPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
L-PPPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
L-PPPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
L-PPPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
L-PPTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
L-PPTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
L-PPTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
L-PPTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
L-PPTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
L-PPTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
L-PPTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
L-PPTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
L-PPTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
L-PPTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
AL-PPPSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
AL-PPPSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
AL-PPPSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
AL-PPPSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
AL-PPPSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
AL-PPPSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
AL-PPPSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
AL-PPPSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
AL-PPPSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
AL-PPPSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
AL-PPTSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
AL-PPTSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
AL-PPTSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
AL-PPTSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
AL-PPTSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
AL-PPTSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
AL-PPTSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
AL-PPTSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
AL-PPTSA20-[042-102]-P[13.00-19.99] HAP40 A 10 20 13.00~19.99 042~102
AL-PPTSA25-[042-102]-P[18.00-24.99] HAP40 A 10 25 18.00~24.99 042~102
L-PPLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
L-PPLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
L-PPLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
L-PPLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
L-PPLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
L-PPLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
L-PPLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
L-PPLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
L-PPLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
L-PPLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
L-PTLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
L-PTLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
L-PTLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
L-PTLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
L-PTLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
L-PTLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
L-PTLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
L-PTLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
L-PTLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
L-PTLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
AL-PPLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
AL-PPLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
AL-PPLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
AL-PPLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
AL-PPLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
AL-PPLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
AL-PPLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
AL-PPLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
AL-PPLA20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
AL-PPLA25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
AL-PTLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
AL-PTLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
AL-PTLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
AL-PTLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
AL-PTLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99