ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว INTP54
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยาว INTP54
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
S-PPSA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 082~092
S-PPSA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 082~092
S-PPSA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 082~092
S-PPSA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 082~092
S-PPSA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 102~112
S-PPSA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 15 10 3.00~9.99 112~142
S-PPSA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 15 13 6.00~12.99 112~142
S-PPSA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 112~142
S-PPSA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 21 20 13.00~19.99 112~142
S-PPSA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 21 25 18.00~24.99 112~142
S-PTSA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 082~092
S-PTSA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 082~092
S-PTSA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 082~092
S-PTSA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 082~092
S-PTSA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 102~112
S-PTSA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 15 10 3.00~9.99 112~142
S-PTSA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 15 13 6.00~12.99 112~142
S-PTSA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 112~142
S-PTSA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 21 20 13.00~19.99 112~142
S-PTSA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 21 25 18.00~24.99 112~142
S-PPLA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 082~092
S-PPLA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 082~092
S-PPLA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 082~092
S-PPLA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 082~092
S-PPLA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 102~112
S-PPLA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 112~142
S-PPLA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 112~142
S-PPLA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 112~142
S-PPLA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 112~142
S-PPLA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 112~142
S-PTLA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 082~092
S-PTLA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 082~092
S-PTLA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 082~092
S-PTLA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 082~092
S-PTLA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 102~112
S-PTLA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 112~142
S-PTLA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 112~142
S-PTLA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 112~142
S-PTLA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 112~142
S-PTLA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 112~142
S-PPXA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 21 03 1.00~2.99 082~092
S-PPXA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 21 04 1.00~3.99 082~092
S-PPXA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 27 05 2.00~4.99 082~092
S-PPXA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 27 06 2.50~5.99 082~092
S-PPXA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 32 08 3.00~7.99 102~112
S-PPXA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 32 10 3.00~9.99 112~142
S-PPXA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 32 13 6.00~12.99 112~142
S-PPXA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 112~142
S-PPXA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 42 20 13.00~19.99 112~142
S-PPXA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 42 25 18.00~24.99 112~142
S-PTXA03-[082-092]-P[1.00-2.99] SKD11 A 21 03 1.00~2.99 082~092
S-PTXA04-[082-092]-P[1.00-3.99] SKD11 A 21 04 1.00~3.99 082~092
S-PTXA05-[082-092]-P[2.00-4.99] SKD11 A 27 05 2.00~4.99 082~092
S-PTXA06-[082-092]-P[2.50-5.99] SKD11 A 27 06 2.50~5.99 082~092
S-PTXA08-[102-112]-P[3.00-7.99] SKD11 A 32 08 3.00~7.99 102~112
S-PTXA10-[112-142]-P[3.00-9.99] SKD11 A 32 10 3.00~9.99 112~142
S-PTXA13-[112-142]-P[6.00-12.99] SKD11 A 32 13 6.00~12.99 112~142
S-PTXA16-[112-142]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 112~142
S-PTXA20-[112-142]-P[13.00-19.99] SKD11 A 42 20 13.00~19.99 112~142
S-PTXA25-[112-142]-P[18.00-24.99] SKD11 A 42 25 18.00~24.99 112~142