ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง INTP56
ไพลอตพั้นช์ มีรูกลาง INTP56
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STASC10 PPSA-C10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 15 10 3.00~9.99 042~102
STASC13 PPSA-C13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 15 13 6.00~12.99 042~102
STASC16 PPSA-C16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
STASC20 PPSA-C20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
STASC25 PPSA-C25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
TPASC10 PTSA-C10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 15 10 3.00~9.99 042~102
TPASC13 PTSA-C13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 15 13 6.00~12.99 042~102
TPASC16 PTSA-C16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
TPASC20 PTSA-C20-[042-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 10 20 13.00~19.99 042~102
TPASC25 PTSA-C25-[042-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 10 25 18.00~24.99 042~102
STAL-C10 PPLA-C10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
STAL-C13 PPLA-C13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
STAL-C16 PPLA-C16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
STAL-C20 PPLA-C20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
STAL-C25 PPLA-C25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
TPALC10 PTLA-C10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
TPALC13 PTLA-C13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
TPALC16 PTLA-C16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
TPALC20 PTLA-C20-[062-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 27 20 13.00~19.99 062~102
TPALC25 PTLA-C25-[062-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 27 25 18.00~24.99 062~102
STAXC10 PPXA-C10-[062-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 32 10 3.00~9.99 062~102
STAXC13 PPXA-C13-[062-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 32 13 6.00~12.99 062~102
STAXC16 PPXA-C16-[072-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 072~102
STAXC20 PPXA-C20-[072-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 42 20 13.00~19.99 072~102
STAXC25 PPXA-C25-[072-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 42 25 18.00~24.99 072~102
TPAXC10-62 PTXA-C10-[062-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 32 10 3.00~9.99 062~102
TPAXC13 PTXA-C13-[062-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 32 13 6.00~12.99 062~102
TPAXC16 PTXA-C16-[072-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 072~102
TPAXC20 PTXA-C20-[072-102]-P[13.00-19.99] SKD11 A 42 20 13.00~19.99 072~102
TPAXC25 PTXA-C25-[072-102]-P[18.00-24.99] SKD11 A 42 25 18.00~24.99 072~102