ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว INTP58
ไพลอตพั้นช์ มีรูเกลียว INTP58
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STMAS5 PPMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
STMAS6 PPMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
STMAS8 PPMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
STMAS10 PPMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
STMAS13 PPMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
STMAS16 PPMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
TPMAS5 PTMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
TPMAS6 PTMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
TPMAS8 PTMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
TPMAS10 PTMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
TPMAS13 PTMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
TPMAS16 PTMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-STMAS5 A-PPMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-STMAS6 A-PPMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-STMAS8 A-PPMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-STMAS10 A-PPMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-STMAS13 A-PPMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-STMAS16 A-PPMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-TPMAS5 A-PTMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-TPMAS6 A-PTMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-TPMAS8 A-PTMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-TPMAS10 A-PTMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-TPMAS13 A-PTMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-TPMAS16 A-PTMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 10 16 10.00~15.99 042~102
PSTMAS5 PPPMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PSTMAS6 PPPMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PSTMAS8 PPPMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PSTMAS10 PPPMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PSTMAS13 PPPMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PSTMAS16 PPPMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
PTPMAS5 PPTMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PTPMAS6 PPTMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PTPMAS8 PPTMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PTPMAS10 PPTMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PTPMAS13 PPTMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PTPMAS16 PPTMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-PSTMAS5 A-PPPMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PSTMAS6 A-PPPMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PSTMAS8 A-PPPMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PSTMAS10 A-PPPMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PSTMAS13 A-PPPMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PSTMAS16 A-PPPMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
A-PTPMAS5 A-PPTMSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PTPMAS6 A-PPTMSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PTPMAS8 A-PPTMSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PTPMAS10 A-PPTMSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PTPMAS13 A-PPTMSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PTPMAS16 A-PPTMSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 10 16 10.00~15.99 042~102
STMAL5 PPMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
STMAL6 PPMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
STMAL8 PPMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
STMAL10 PPMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
STMAL13 PPMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 37 13 6.00~12.99 052~102
STMAL16 PPMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 37 16 10.00~15.99 062~102
TPMAL5 PTMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
TPMAL6-52 PTMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
TPMAL6-52 PTMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
TPMAL10 PTMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
TPMAL13 PTMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 37 13 6.00~12.99 052~102
TPMAL16 PTMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 37 16 10.00~15.99 062~102
PSTMAL5 PPPMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
PSTMAL6 PPPMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
PSTMAL8 PPPMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
PSTMAL10 PPPMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
PSTMAL13 PPPMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 37 13 6.00~12.99 052~102
PSTMAL16 PPPMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 37 16 10.00~15.99 062~102
PTPMAL5 PPTMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
PTPMAL6 PPTMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
PTPMAL8 PPTMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
PTPMAL10 PPTMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
PTPMAL13 PPTMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 37 13 6.00~12.99 052~102
PTPMAL16 PPTMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 37 16 10.00~15.99 062~102
A-STMAL5 A-PPMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-STMAL6 A-PPMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-STMAL8 A-PPMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-STMAL0 A-PPMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-STMAL13 A-PPMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 37 13 6.00~12.99 052~102
A-STMAL16 A-PPMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 37 16 10.00~15.99 062~102
A-TPMAL5 A-PTMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-TPMAL6 A-PTMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-TPMAL8 A-PTMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-TPMAL10 A-PTMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-TPMAL13 A-PTMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 37 13 6.00~12.99 052~102
A-TPMAL16 A-PTMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 37 16 10.00~15.99 062~102
A-PSTMAL5 A-PPPMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-PSTMAL6 A-PPPMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-PSTMAL8 A-PPPMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-PSTMAL10 A-PPPMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-PSTMAL13 A-PPPMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 37 13 6.00~12.99 052~102
A-PSTMAL16 A-PPPMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 37 16 10.00~15.99 062~102
A-PTPMAL5 A-PPTMLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-PTPMAL6 A-PPTMLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-PTPMAL8 A-PPTMLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-PTPMAL10 A-PPTMLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-PTPMAL13 A-PPTMLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 37 13 6.00~12.99 052~102
A-PTPMAL16 A-PPTMLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 37 16 10.00~15.99 062~102
STMAX5 PPMXA05-[052-072]-P[10.00-4.99] SKD11 A 27 05 10.00~4.99 052~072
STMAX6 PPMXA06-[052-072]-P[10.00-5.99] SKD11 A 27 06 10.00~5.99 052~072
STMAX8 PPMXA08-[062-092]-P[10.00-7.99] SKD11 A 32 08 10.00~7.99 062~092
STMAX10 PPMXA10-[062-102]-P[10.00-9.99] SKD11 A 32 10 10.00~9.99 062~102
STMAX13 PPMXA13-[062-102]-P[10.00-12.99] SKD11 A 32 13 10.00~12.99 062~102
STMAX16 PPMXA16-[072-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 072~102
TPMAX5-52 PTMXA05-[052-072]-P[10.00-4.99] SKD11 A 27 05 10.00~4.99 052~072
TPMAX6 PTMXA06-[052-072]-P[10.00-5.99] SKD11 A 27 06 10.00~5.99 052~072
TPMAX8 PTMXA08-[062-092]-P[10.00-7.99] SKD11 A 32 08 10.00~7.99 062~092
TPMAX10 PTMXA10-[062-102]-P[10.00-9.99] SKD11 A 32 10 10.00~9.99 062~102
TPMAX13 PTMXA13-[062-102]-P[10.00-12.99] SKD11 A 32 13 10.00~12.99 062~102
TPMAX16 PTMXA16-[072-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 42 16 10.00~15.99 072~102
PSTMAX5 PPPMXA05-[052-072]-P[10.00-4.99] HAP40 A 27 05 10.00~4.99 052~072
PSTMAX6 PPPMXA06-[052-072]-P[10.00-5.99]