พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INTP6
พั้นซ์มีบ่า 2 สเต๊ป INTP6
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPTWA3 SPTSA03-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
SPTWA3 SPTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
SPTWA3 SPTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
SPTWA4 SPTSA04-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
SPTWA4 SPTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 04 1.00~1.99 040~080
SPTWA4 SPTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 04 2.00~3.98 040~080
SPTWA5 SPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
SPTWA5 SPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
SPTWA5 SPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
SPTWA6 SPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
SPTWA6 SPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
SPTWA6 SPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
SPTWA8 SPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
SPTWA8 SPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
SPTWA8 SPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
SPTWA8 SPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
SPTWA10 SPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTWA10 SPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
SPTWA10 SPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
SPTWA10 SPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
SPTWA13 SPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
SPTWA13 SPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
SPTWA13 SPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
SPTWA16 SPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKD11 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
SPTWA16 SPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
SPTWA20 SPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
SPTWA25 SPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKD11 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
SPTWG3 SPTSB03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTWG3 SPTSB03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTWG3 SPTSB03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 B 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTWG4 SPTSB04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTWG4 SPTSB04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTWG4 SPTSB04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTWG4 SPTSB04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTWG5 SPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTWG5 SPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTWG5 SPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTWG5 SPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTWG6 SPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTWG6 SPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTWG6 SPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTWG6 SPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTWG6 SPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTWG8 SPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTWG8 SPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTWG8 SPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTWG8 SPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTWG8 SPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTWG10 SPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTWG10 SPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTWG10 SPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTWG10 SPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTWG10 SPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTWG13 SPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTWG13 SPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTWG13 SPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTWG13 SPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTWG16 SPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTWG16 SPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTWG16 SPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTWG20 SPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTWG20 SPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTWG20 SPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTWG25 SPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTWG25 SPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTWG25 SPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTWD3 SPTSC03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTWD3 SPTSC03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTWD3 SPTSC03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 C 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTWD4 SPTSC04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTWD4 SPTSC04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTWD4 SPTSC04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTWD4 SPTSC04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTWD5 SPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTWD5 SPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTWD5 SPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTWD5 SPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTWD6 SPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTWD6 SPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTWD6 SPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTWD6 SPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTWD6 SPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTWD8 SPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTWD8 SPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTWD8 SPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTWD8 SPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTWD8 SPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTWD10 SPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTWD10 SPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTWD10 SPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTWD10 SPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTWD10 SPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTWD13 SPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTWD13 SPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTWD13 SPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTWD13 SPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTWD16 SPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTWD16 SPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTWD16 SPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTWD20 SPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTWD20 SPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTWD20 SPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTWD25 SPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTWD25 SPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTWD25 SPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTWE3 SPTSD03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTWE3 SPTSD03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTWE3 SPTSD03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 D 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTWE4 SPTSD04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTWE4 SPTSD04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTWE4 SPTSD04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTWE4 SPTSD04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTWE5 SPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTWE5 SPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTWE5 SPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTWE5 SPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTWE6 SPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTWE6 SPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTWE6 SPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTWE6 SPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTWE6 SPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTWE8 SPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTWE8 SPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTWE8 SPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTWE8 SPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTWE8 SPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTWE10 SPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTWE10 SPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTWE10 SPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTWE10 SPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTWE10 SPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTWE13 SPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTWE13 SPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTWE13 SPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTWE13 SPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTWE16 SPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTWE16 SPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTWE16 SPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTWE20 SPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTWE20 SPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTWE20 SPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTWE25 SPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTWE25 SPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTWE25 SPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SPTWR3 SPTSE03-[040-080]-P[.70-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SPTWR3 SPTSE03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SPTWR3 SPTSE03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKD11 E 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SPTWR4 SPTSE04-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SPTWR4 SPTSE04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SPTWR4 SPTSE04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SPTWR4 SPTSE04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SPTWR5 SPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SPTWR5 SPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SPTWR5 SPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SPTWR5 SPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKD11 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SPTWR6 SPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SPTWR6 SPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SPTWR6 SPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SPTWR6 SPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SPTWR6 SPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SPTWR8 SPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SPTWR8 SPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SPTWR8 SPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SPTWR8 SPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SPTWR8 SPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SPTWR10 SPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKD11 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SPTWR10 SPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SPTWR10 SPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SPTWR10 SPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SPTWR10 SPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SPTWR13 SPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKD11 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SPTWR13 SPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SPTWR13 SPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SPTWR13 SPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SPTWR16 SPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SPTWR16 SPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SPTWR16 SPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SPTWR20 SPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SPTWR20 SPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SPTWR20 SPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SPTWR25 SPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKD11 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SPTWR25 SPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKD11 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SPTWR25 SPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKD11 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SHTWA3 SHTSA03-[040-080]-P[.50-.99] SKH51 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
SHTWA3 SHTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
SHTWA3 SHTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] SKH51 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
SHTWA4 SHTSA04-[040-080]-P[.50-.99] SKH51 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
SHTWA4 SHTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 04 1.00~1.99 040~080
SHTWA4 SHTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] SKH51 A 2.00 - 35.00 04 2.00~3.98 040~080
SHTWA5 SHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
SHTWA5 SHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
SHTWA5 SHTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKH51 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
SHTWA6 SHTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
SHTWA6 SHTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
SHTWA6 SHTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] SKH51 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
SHTWA8 SHTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
SHTWA8 SHTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
SHTWA8 SHTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
SHTWA8 SHTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
SHTWA10 SHTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
SHTWA10 SHTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
SHTWA10 SHTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
SHTWA10 SHTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
SHTWA13 SHTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] SKH51 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
SHTWA13 SHTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
SHTWA13 SHTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
SHTWA16 SHTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] SKH51 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
SHTWA16 SHTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
SHTWA20 SHTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
SHTWA25 SHTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] SKH51 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
SHTWG3 SHTSB03-[040-080]-P[.70-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SHTWG3 SHTSB03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SHTWG3 SHTSB03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKH51 B 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SHTWG4 SHTSB04-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SHTWG4 SHTSB04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SHTWG4 SHTSB04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SHTWG4 SHTSB04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKH51 B 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SHTWG5 SHTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SHTWG5 SHTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SHTWG5 SHTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SHTWG5 SHTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKH51 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SHTWG6 SHTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SHTWG6 SHTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SHTWG6 SHTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SHTWG6 SHTSB06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SHTWG6 SHTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SHTWG8 SHTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SHTWG8 SHTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SHTWG8 SHTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SHTWG8 SHTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SHTWG8 SHTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SHTWG10 SHTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKH51 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SHTWG10 SHTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SHTWG10 SHTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SHTWG10 SHTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SHTWG10 SHTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SHTWG13 SHTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SHTWG13 SHTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SHTWG13 SHTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SHTWG13 SHTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SHTWG16 SHTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SHTWG16 SHTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SHTWG16 SHTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SHTWG20 SHTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SHTWG20 SHTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SHTWG20 SHTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SHTWG25 SHTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKH51 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SHTWG25 SHTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SHTWG25 SHTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKH51 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SHTWD3 SHTSC03-[040-080]-P[.70-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SHTWD3 SHTSC03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SHTWD3 SHTSC03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKH51 C 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SHTWD4 SHTSC04-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SHTWD4 SHTSC04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SHTWD4 SHTSC04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SHTWD4 SHTSC04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKH51 C 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SHTWD5 SHTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SHTWD5 SHTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SHTWD5 SHTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SHTWD5 SHTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKH51 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SHTWD6 SHTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SHTWD6 SHTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SHTWD6 SHTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SHTWD6 SHTSC06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SHTWD6 SHTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SHTWD8 SHTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SHTWD8 SHTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SHTWD8 SHTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SHTWD8 SHTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SHTWD8 SHTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SHTWD10 SHTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKH51 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SHTWD10 SHTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SHTWD10 SHTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SHTWD10 SHTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SHTWD10 SHTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SHTWD13 SHTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SHTWD13 SHTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SHTWD13 SHTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SHTWD13 SHTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SHTWD16 SHTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SHTWD16 SHTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SHTWD16 SHTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SHTWD20 SHTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SHTWD20 SHTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SHTWD20 SHTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SHTWD25 SHTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKH51 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SHTWD25 SHTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SHTWD25 SHTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKH51 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SHTWE3 SHTSD03-[040-080]-P[.70-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SHTWE3 SHTSD03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SHTWE3 SHTSD03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKH51 D 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SHTWE4 SHTSD04-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SHTWE4 SHTSD04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SHTWE4 SHTSD04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SHTWE4 SHTSD04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKH51 D 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SHTWE5 SHTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SHTWE5 SHTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SHTWE5 SHTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SHTWE5 SHTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKH51 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SHTWE6 SHTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SHTWE6 SHTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SHTWE6 SHTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SHTWE6 SHTSD06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SHTWE6 SHTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SHTWE8 SHTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SHTWE8 SHTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SHTWE8 SHTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SHTWE8 SHTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SHTWE8 SHTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SHTWE10 SHTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKH51 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SHTWE10 SHTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SHTWE10 SHTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SHTWE10 SHTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SHTWE10 SHTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SHTWE13 SHTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SHTWE13 SHTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SHTWE13 SHTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SHTWE13 SHTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SHTWE16 SHTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SHTWE16 SHTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SHTWE16 SHTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SHTWE20 SHTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SHTWE20 SHTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SHTWE20 SHTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SHTWE25 SHTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKH51 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SHTWE25 SHTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SHTWE25 SHTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKH51 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
SHTWR3 SHTSE03-[040-080]-P[.70-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
SHTWR3 SHTSE03-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
SHTWR3 SHTSE03-[040-080]-P[2.00-2.96] SKH51 E 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
SHTWR4 SHTSE04-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
SHTWR4 SHTSE04-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
SHTWR4 SHTSE04-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
SHTWR4 SHTSE04-[040-080]-P[3.50-3.96] SKH51 E 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
SHTWR5 SHTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
SHTWR5 SHTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
SHTWR5 SHTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
SHTWR5 SHTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] SKH51 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
SHTWR6 SHTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
SHTWR6 SHTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
SHTWR6 SHTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
SHTWR6 SHTSE06-[040-080]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
SHTWR6 SHTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
SHTWR8 SHTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
SHTWR8 SHTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
SHTWR8 SHTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
SHTWR8 SHTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
SHTWR8 SHTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
SHTWR10 SHTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] SKH51 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
SHTWR10 SHTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
SHTWR10 SHTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
SHTWR10 SHTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
SHTWR10 SHTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
SHTWR13 SHTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] SKH51 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
SHTWR13 SHTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
SHTWR13 SHTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
SHTWR13 SHTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
SHTWR16 SHTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
SHTWR16 SHTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
SHTWR16 SHTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
SHTWR20 SHTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
SHTWR20 SHTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
SHTWR20 SHTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
SHTWR25 SHTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] SKH51 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
SHTWR25 SHTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] SKH51 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
SHTWR25 SHTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] SKH51 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
PHTWA3 SPHTSA03-[040-080]-P[.50-.99] HAP40 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
PHTWA3 SPHTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
PHTWA3 SPHTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] HAP40 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
PHTWA4 SPHTSA04-[040-080]-P[.50-.99] HAP40 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
PHTWA4 SPHTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 04 1.00~1.99 040~080
PHTWA4 SPHTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] HAP40 A 2.00 - 35.00 04 2.00~3.98 040~080
PHTWA5 SPHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
PHTWA5 SPHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
PHTWA5 SPHTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
PHTWA6 SPHTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
PHTWA6 SPHTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 06 2.00~3.99 040~080
PHTWA6 SPHTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] HAP40 A 2.00 - 45.00 06 4.00~5.98 040~080
PHTWA8 SPHTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 08 1.00~1.99 040~100
PHTWA8 SPHTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 08 2.00~3.99 040~100
PHTWA8 SPHTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 08 4.00~5.99 040~100
PHTWA8 SPHTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 08 6.00~7.98 040~100
PHTWA10 SPHTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 A 2.00 - 20.00 10 1.50~1.99 040~100
PHTWA10 SPHTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 10 2.00~3.99 040~100
PHTWA10 SPHTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 10 4.00~5.99 040~100
PHTWA10 SPHTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 10 6.00~9.98 040~100
PHTWA13 SPHTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] HAP40 A 2.00 - 35.00 13 3.00~3.99 040~100
PHTWA13 SPHTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 13 4.00~5.99 040~100
PHTWA13 SPHTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 13 6.00~12.98 040~100
PHTWA16 SPHTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] HAP40 A 2.00 - 45.00 16 5.00~5.99 040~100
PHTWA16 SPHTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 16 6.00~15.98 040~100
PHTWA20 SPHTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 20 6.50~19.98 040~100
PHTWA25 SPHTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] HAP40 A 2.00 - 60.00 25 9.00~24.98 040~100
PHTWG3 SPHTSB03-[040-080]-P[.70-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
PHTWG3 SPHTSB03-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
PHTWG3 SPHTSB03-[040-080]-P[2.00-2.96] HAP40 B 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
PHTWG4 SPHTSB04-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
PHTWG4 SPHTSB04-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
PHTWG4 SPHTSB04-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
PHTWG4 SPHTSB04-[040-080]-P[3.50-3.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
PHTWG5 SPHTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
PHTWG5 SPHTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
PHTWG5 SPHTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
PHTWG5 SPHTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 B 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
PHTWG6 SPHTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
PHTWG6 SPHTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
PHTWG6 SPHTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
PHTWG6 SPHTSB06-[040-080]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
PHTWG6 SPHTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
PHTWG8 SPHTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
PHTWG8 SPHTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
PHTWG8 SPHTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
PHTWG8 SPHTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
PHTWG8 SPHTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
PHTWG10 SPHTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 B 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
PHTWG10 SPHTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
PHTWG10 SPHTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
PHTWG10 SPHTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
PHTWG10 SPHTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
PHTWG13 SPHTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 B 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
PHTWG13 SPHTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
PHTWG13 SPHTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
PHTWG13 SPHTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
PHTWG16 SPHTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
PHTWG16 SPHTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
PHTWG16 SPHTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
PHTWG20 SPHTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
PHTWG20 SPHTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
PHTWG20 SPHTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
PHTWG25 SPHTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 B 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
PHTWG25 SPHTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 B 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
PHTWG25 SPHTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 B 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
PHTWD3 SPHTSC03-[040-080]-P[.70-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
PHTWD3 SPHTSC03-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
PHTWD3 SPHTSC03-[040-080]-P[2.00-2.96] HAP40 C 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
PHTWD4 SPHTSC04-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
PHTWD4 SPHTSC04-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
PHTWD4 SPHTSC04-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
PHTWD4 SPHTSC04-[040-080]-P[3.50-3.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
PHTWD5 SPHTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
PHTWD5 SPHTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
PHTWD5 SPHTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
PHTWD5 SPHTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 C 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
PHTWD6 SPHTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
PHTWD6 SPHTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
PHTWD6 SPHTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
PHTWD6 SPHTSC06-[040-080]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
PHTWD6 SPHTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
PHTWD8 SPHTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
PHTWD8 SPHTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
PHTWD8 SPHTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
PHTWD8 SPHTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
PHTWD8 SPHTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
PHTWD10 SPHTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 C 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
PHTWD10 SPHTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
PHTWD10 SPHTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
PHTWD10 SPHTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
PHTWD10 SPHTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
PHTWD13 SPHTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 C 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
PHTWD13 SPHTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
PHTWD13 SPHTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
PHTWD13 SPHTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
PHTWD16 SPHTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
PHTWD16 SPHTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
PHTWD16 SPHTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
PHTWD20 SPHTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
PHTWD20 SPHTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
PHTWD20 SPHTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
PHTWD25 SPHTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 C 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
PHTWD25 SPHTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 C 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
PHTWD25 SPHTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 C 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
PHTWE3 SPHTSD03-[040-080]-P[.70-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
PHTWE3 SPHTSD03-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
PHTWE3 SPHTSD03-[040-080]-P[2.00-2.96] HAP40 D 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
PHTWE4 SPHTSD04-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
PHTWE4 SPHTSD04-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
PHTWE4 SPHTSD04-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
PHTWE4 SPHTSD04-[040-080]-P[3.50-3.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
PHTWE5 SPHTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
PHTWE5 SPHTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
PHTWE5 SPHTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
PHTWE5 SPHTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 D 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
PHTWE6 SPHTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
PHTWE6 SPHTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
PHTWE6 SPHTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
PHTWE6 SPHTSD06-[040-080]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
PHTWE6 SPHTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
PHTWE8 SPHTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
PHTWE8 SPHTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
PHTWE8 SPHTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
PHTWE8 SPHTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
PHTWE8 SPHTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
PHTWE10 SPHTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 D 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
PHTWE10 SPHTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
PHTWE10 SPHTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
PHTWE10 SPHTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
PHTWE10 SPHTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
PHTWE13 SPHTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 D 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
PHTWE13 SPHTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
PHTWE13 SPHTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
PHTWE13 SPHTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
PHTWE16 SPHTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
PHTWE16 SPHTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
PHTWE16 SPHTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
PHTWE20 SPHTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
PHTWE20 SPHTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
PHTWE20 SPHTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
PHTWE25 SPHTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 D 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
PHTWE25 SPHTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 D 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
PHTWE25 SPHTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 D 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
PHTWR3 SPHTSE03-[040-080]-P[.70-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 03 .70~1.49 040~080
PHTWR3 SPHTSE03-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 03 1.50~1.99 040~080
PHTWR3 SPHTSE03-[040-080]-P[2.00-2.96] HAP40 E 2.00 - 19.00 03 2.00~2.96 040~080
PHTWR4 SPHTSE04-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 04 .80~1.49 040~080
PHTWR4 SPHTSE04-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 04 1.50~1.99 040~080
PHTWR4 SPHTSE04-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 04 2.00~3.49 040~080
PHTWR4 SPHTSE04-[040-080]-P[3.50-3.96] HAP40 E 2.00 - 25.00 04 3.50~3.96 040~080
PHTWR5 SPHTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 05 .80~1.49 040~080
PHTWR5 SPHTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 05 1.50~1.99 040~080
PHTWR5 SPHTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 05 2.00~3.49 040~080
PHTWR5 SPHTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] HAP40 E 2.00 - 25.00 05 3.50~4.96 040~080
PHTWR6 SPHTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 06 .80~1.49 040~080
PHTWR6 SPHTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 06 1.50~1.99 040~080
PHTWR6 SPHTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 06 2.00~3.49 040~080
PHTWR6 SPHTSE06-[040-080]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 06 3.50~4.99 040~080
PHTWR6 SPHTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 06 5.00~5.96 040~080
PHTWR8 SPHTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 08 1.00~1.49 040~100
PHTWR8 SPHTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 08 1.50~1.99 040~100
PHTWR8 SPHTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 08 2.00~3.49 040~100
PHTWR8 SPHTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 08 3.50~4.99 040~100
PHTWR8 SPHTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 08 5.00~7.96 040~100
PHTWR10 SPHTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] HAP40 E 2.00 - 8.00 10 1.25~1.49 040~100
PHTWR10 SPHTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 10 1.50~1.99 040~100
PHTWR10 SPHTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 10 2.00~3.49 040~100
PHTWR10 SPHTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 10 3.50~4.99 040~100
PHTWR10 SPHTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 10 5.00~9.96 040~100
PHTWR13 SPHTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] HAP40 E 2.00 - 13.00 13 1.50~1.99 040~100
PHTWR13 SPHTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 13 2.00~3.49 040~100
PHTWR13 SPHTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 13 3.50~4.99 040~100
PHTWR13 SPHTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 13 5.00~12.96 040~100
PHTWR16 SPHTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 16 2.00~3.49 040~100
PHTWR16 SPHTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 16 3.50~4.99 040~100
PHTWR16 SPHTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 16 5.00~15.96 040~100
PHTWR20 SPHTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 20 2.50~3.49 040~100
PHTWR20 SPHTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 20 3.50~4.99 040~100
PHTWR20 SPHTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 20 5.00~19.96 040~100
PHTWR25 SPHTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] HAP40 E 2.00 - 19.00 25 3.00~3.49 040~100
PHTWR25 SPHTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] HAP40 E 2.00 - 25.00 25 3.50~4.99 040~100
PHTWR25 SPHTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] HAP40 E 2.00 - 30.00 25 5.00~24.96 040~100
A-SPTWA3 A-SPTSA03-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 03 .50~.99 040~080
A-SPTWA3 A-SPTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 03 1.00~1.99 040~080
A-SPTWA3 A-SPTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 03 2.00~2.98 040~080
A-SPTWA4 A-SPTSA04-[040-080]-P[.50-.99] SKD11 A 2.00 - 10.00 04 .50~.99 040~080
A-SPTWA4 A-SPTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 04 1.00~1.99 040~080
A-SPTWA4 A-SPTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] SKD11 A 2.00 - 35.00 04 2.00~3.98 040~080
A-SPTWA5 A-SPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 05 1.00~1.99 040~080
A-SPTWA5 A-SPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] SKD11 A 2.00 - 35.00 05 2.00~3.99 040~080
A-SPTWA5 A-SPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] SKD11 A 2.00 - 45.00 05 4.00~4.98 040~080
A-SPTWA6 A-SPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] SKD11 A 2.00 - 20.00 06 1.00~1.99 040~080
A-SPTWA6