ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม INTP60
ไพลอตพั้นช์ มีร่องลิ่ม INTP60
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STKAS3 PPKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
STKAS4 PPKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
STKAS5 PPKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
STKAS6 PPKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
STKAS8 PPKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
STKAS10 PPKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
STKAS13 PPKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
STKAS16 PPKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 042~102
TPKAS3 PTKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
TPKAS4 PTKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
TPKAS5 PTKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
TPKAS6 PTKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
TPKAS8 PTKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
TPKAS10 PTKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
TPKAS13 PTKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
TPKAS16 PTKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 042~102
PSTKAS3 PPPKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
PSTKAS4 PPPKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
PSTKAS5 PPPKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PSTKAS6 PPPKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PSTKAS8 PPPKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PSTKAS10 PPPKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PSTKAS13 PPPKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PSTKAS16 PPPKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 21 16 10.00~15.99 042~102
PTPKAS3 PPTKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
PTPKAS4 PPTKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
PTPKAS5 PPTKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
PTPKAS6 PPTKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
PTPKAS8 PPTKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
PTPKAS10 PPTKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
PTPKAS13 PPTKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
PTPKAS16 PPTKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 21 16 10.00~15.99 042~102
A-STKAS3 A-PPKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-STKAS4 A-PPKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-STKAS5 A-PPKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-STKAS6 A-PPKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-STKAS8 A-PPKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-STKAS10 A-PPKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-STKAS13 A-PPKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-STKAS16 A-PPKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 042~102
A-TPKAS3 A-PTKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-TPKAS4 A-PTKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-TPKAS5 A-PTKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-TPKAS6 A-PTKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-TPKAS8 A-PTKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-TPKAS10 A-PTKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-TPKAS13 A-PTKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-TPKAS16 A-PTKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 21 16 10.00~15.99 042~102
A-PSTKAS3 A-PPPKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-PSTKAS4 A-PPPKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-PSTKAS5 A-PPPKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PSTKAS6 A-PPPKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PSTKAS8 A-PPPKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PSTKAS10 A-PPPKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PSTKAS13 A-PPPKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PSTKAS16 A-PPPKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 21 16 10.00~15.99 042~102
A-PTPKAS3 A-PPTKSA03-[042-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 10 03 1.00~2.99 042~072
A-PTPKAS4 A-PPTKSA04-[042-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 10 04 1.00~3.99 042~072
A-PTPKAS5 A-PPTKSA05-[042-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 10 05 2.00~4.99 042~072
A-PTPKAS6 A-PPTKSA06-[042-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 10 06 2.50~5.99 042~072
A-PTPKAS8 A-PPTKSA08-[042-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 10 08 3.00~7.99 042~092
A-PTPKAS10 A-PPTKSA10-[042-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 10 10 3.00~9.99 042~102
A-PTPKAS13 A-PPTKSA13-[042-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 10 13 6.00~12.99 042~102
A-PTPKAS16 A-PPTKSA16-[042-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 21 16 10.00~15.99 042~102
STKAL3 PPKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
STKAL4 PPKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
STKAL5 PPKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
STKAL6 PPKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
STKAL8 PPKLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
STKAL10 PPKLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
STKAL13 PPKLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
STKAL16 PPKLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
TPKAL3 PTKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
TPKAL4 PTKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
TPKAL5 PTKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
TPKAL6 PTKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
TPKAL8 PTKLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
TPKAL10 PTKLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
TPKAL13 PTKLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
TPKAL16 PTKLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
PSTKAL3 PPPKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 15 03 1.00~2.99 052~072
PSTKAL4 PPPKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 15 04 1.00~3.99 052~072
PSTKAL5 PPPKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
PSTKAL6 PPPKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
PSTKAL8 PPPKLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
PSTKAL10 PPPKLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
PSTKAL13 PPPKLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 21 13 6.00~12.99 052~102
PSTKAL16 PPPKLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 27 16 10.00~15.99 062~102
PTPKAL3 PPTKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] HAP40 A 15 03 1.00~2.99 052~072
PTPKAL4 PPTKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] HAP40 A 15 04 1.00~3.99 052~072
PTPKAL5 PPTKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] HAP40 A 15 05 2.00~4.99 052~072
PTPKAL6 PPTKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] HAP40 A 15 06 2.50~5.99 052~072
PTPKAL8 PPTKLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] HAP40 A 21 08 3.00~7.99 052~092
PTPKAL10 PPTKLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] HAP40 A 21 10 3.00~9.99 052~102
PTPKAL13 PPTKLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] HAP40 A 21 13 6.00~12.99 052~102
PTPKAL16 PPTKLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] HAP40 A 27 16 10.00~15.99 062~102
A-STKAL3 A-PPKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
A-STKAL4 A-PPKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
A-STKAL5 A-PPKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-STKAL6 A-PPKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15 06 2.50~5.99 052~072
A-STKAL8 A-PPKLA08-[052-092]-P[3.00-7.99] SKD11 A 21 08 3.00~7.99 052~092
A-STKAL10 A-PPKLA10-[052-102]-P[3.00-9.99] SKD11 A 21 10 3.00~9.99 052~102
A-STKAL13 A-PPKLA13-[052-102]-P[6.00-12.99] SKD11 A 21 13 6.00~12.99 052~102
A-STKAL16 A-PPKLA16-[062-102]-P[10.00-15.99] SKD11 A 27 16 10.00~15.99 062~102
A-TPKAL3 A-PTKLA03-[052-072]-P[1.00-2.99] SKD11 A 15 03 1.00~2.99 052~072
A-TPKAL4 A-PTKLA04-[052-072]-P[1.00-3.99] SKD11 A 15 04 1.00~3.99 052~072
A-TPKAL5 A-PTKLA05-[052-072]-P[2.00-4.99] SKD11 A 15 05 2.00~4.99 052~072
A-TPKAL6 A-PTKLA06-[052-072]-P[2.50-5.99] SKD11 A 15