ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน INTP64
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง ผิวขัดมัน INTP64
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-STC3 L-PPT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
L-STC4 L-PPT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
L-STC5 L-PPT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
L-STC6 L-PPT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
L-STC8 L-PPT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
L-STC10 L-PPT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
L-STC13 L-PPT13-[042-102]-P[10.00-13.00] SKD11 13 10.00~13.00 042~102
L-STC16 L-PPT16-[042-102]-P[13.00-16.00] SKD11 16 13.00~16.00 042~102
L-TTC3 L-PTT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
L-TTC4 L-PTT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
L-TTC5 L-PTT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
L-TTC6 L-PTT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
L-TTC8 L-PTT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
L-TTC10 L-PTT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
L-TTC13 L-PTT13-[042-102]-P[10.00-13.00] SKD11 13 10.00~13.00 042~102
L-TTC16 L-PTT16-[042-102]-P[13.00-16.00] SKD11 16 13.00~16.00 042~102
L-PSTC3 L-PPPT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
L-PSTC4 L-PPPT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
L-PSTC5 L-PPPT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
L-PSTC6 L-PPPT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
L-PSTC8 L-PPPT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
L-PSTC10 L-PPPT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092
L-PSTC13-42 L-PPPT13-[042-102]-P[10.00-13.00] HAP40 13 10.00~13.00 042~102
L-PSTC16 L-PPPT16-[042-102]-P[13.00-16.00] HAP40 16 13.00~16.00 042~102
L-PTTC3 L-PPTT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
L-PTTC4 L-PPTT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
L-PTTC5 L-PPTT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
L-PTTC6 L-PPTT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
L-PTTC8 L-PPTT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
L-PTTC10 L-PPTT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092
L-PTTC13 L-PPTT13-[042-102]-P[10.00-13.00] HAP40 13 10.00~13.00 042~102
L-PTTC16 L-PPTT16-[042-102]-P[13.00-16.00] HAP40 16 13.00~16.00 042~102