ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีร่องลิ่ม INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีร่องลิ่ม INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง มีร่องลิ่ม INTP67
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STKC3 PPKT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
STKC4 PPKT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
STKC5 PPKT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
STKC6 PPKT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
STKC8 PPKT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
STKC10 PPKT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
TTKC3 PTKT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
TTKC4 PTKT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
TTKC5 PTKT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
TTKC6 PTKT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
TTKC8 PTKT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
TTKC10 PTKT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
PSTKC3 PPPKT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
PSTKC4 PPPKT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
PSTKC5 PPPKT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
PSTKC6 PPPKT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
PSTKC8 PPPKT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
PSTKC10 PPPKT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092
PTTKC3 PPTKT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
PTTKC4 PPTKT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
PTTKC5 PPTKT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
PTTKC6 PPTKT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
PTTKC8 PPTKT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
PTTKC10 PPTKT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092