ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ INTP68
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ INTP68
OC Part Number Material B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPTP3 PPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
SPTP4 PPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
SPTP5 PPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
SPTP6 PPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
SPTP8 PPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
SPTP10 PPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
TPTP3 PTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
TPTP4 PTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
TPTP5 PTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
TPTP6 PTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
TPTP8 PTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
TPTP10 PTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
APTP3 PAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
APTP4 PAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
APTP5 PAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
APTP6 PAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
APTP8 PAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
APTP10 PAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
A-SPTP3 A-PPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
A-SPTP4 A-PPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
A-SPTP5 A-PPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
A-SPTP6 A-PPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
A-SPTP8 A-PPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
A-SPTP10 A-PPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
A-TPTP3 A-PTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
A-TPTP4 A-PTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
A-TPTP5 A-PTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
A-TPTP6 A-PTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
A-TPTP8 A-PTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
A-TPTP10 A-PTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
A-APTP3 A-PAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
A-APTP4 A-PAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
A-APTP5 A-PAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
A-APTP6 A-PAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
A-APTP7 A-PAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
A-APTP10 A-PAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
PTFPR3 PPPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
PTFPR4 PPPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
PTFPR5 PPPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
PTFPR6 PPPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
PTFPR8 PPPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
PTFPR10 PPPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
PTFPT3 PPTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
PTFPT4 PPTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
PTFPT5 PPTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
PTFPT6 PPTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
PTFPT8 PPTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
PTFPT10 PPTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
PTFPA3 PPAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
PTFPA4 PPAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
PTFPA5 PPAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
PTFPA6 PPAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
PTFPA8 PPAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
PTFPA10 PPAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
A-PTFPR3 A-PPPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
A-PTFPR4 A-PPPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
A-PTFPR5 A-PPPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
A-PTFPR6 A-PPPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
A-PTFPR8 A-PPPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
A-PTFPR10 A-PPPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
A-PTFPT3 A-PPTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
A-PTFPT4 A-PPTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
A-PTFPT5 A-PPTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
A-PTFPT6 A-PPTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
A-PTFPT8 A-PPTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
A-PTFPT10 A-PPTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
A-PTFPA3 A-PPAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
A-PTFPA4 A-PPAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
A-PTFPA5 A-PPAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
A-PTFPA6 A-PPAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
A-PTFPA8 A-PPAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
A-PTFPA10 A-PPAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040