ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP70
ไพลอตพั้นช์ ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP70
OC Part Number Material B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-SPTP3 L-PPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
L-SPTP4 L-PPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
L-SPTP5 L-PPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
L-SPTP6 L-PPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
L-SPTP8 L-PPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
L-SPTP10 L-PPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
L-TPTP3 L-PTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
L-TPTP4 L-PTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
L-TPTP5 L-PTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
L-TPTP6 L-PTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
L-TPTP8 L-PTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
L-TPTP10 L-PTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
L-APTP3 L-PAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
L-APTP4 L-PAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
L-APTP5 L-PAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
L-APTP6 L-PAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
L-APTP8 L-PAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
L-APTP10 L-PAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-SPTP3 AL-PPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-SPTP4 AL-PPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-SPTP5 AL-PPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-SPTP6 AL-PPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-SPTP7 AL-PPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-SPTP10 AL-PPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-TPTP3 AL-PTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-TPTP4 AL-PTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-TPTP5 AL-PTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-TPTP6 AL-PTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-TPTP8 AL-PTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-TPTP10 AL-PTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-APTP3 AL-PAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] SKD11 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-APTP4 AL-PAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] SKD11 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-APTP5 AL-PAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] SKD11 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-APTP6 AL-PAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] SKD11 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-APTP8 AL-PAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] SKD11 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-APTP10 AL-PAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] SKD11 4 10 7.00~9.99 010~040
L-PTFPR3 L-PPPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
L-PTFPR4 L-PPPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
L-PTFPR5 L-PPPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
L-PTFPR6 L-PPPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
L-PTFPR8 L-PPPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
L-PTFPR10 L-PPPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
L-PTFPT3 L-PPTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
L-PTFPT4 L-PPTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
L-PTFPT5 L-PPTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
L-PTFPT6 L-PPTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
L-PTFPT8 L-PPTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
L-PTFPT10 L-PPTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
L-PTFPA3 L-PPAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
L-PTFPA4 L-PPAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
L-PTFPA5 L-PPAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
L-PTFPA6 L-PPAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
L-PTFPA8 L-PPAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
L-PTFPA10 L-PPAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-PTFPR3 AL-PPPST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-PTFPR4 AL-PPPST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-PTFPR5 AL-PPPST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-PTFPR6 AL-PPPST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-PTFPR8 AL-PPPST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-PTFPR10 AL-PPPST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-PTFPT3 AL-PPTST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-PTFPT4 AL-PPTST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-PTFPT5 AL-PPTST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-PTFPT6 AL-PPTST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-PTFPT8 AL-PPTST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-PTFPT10 AL-PPTST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040
AL-PTFPA3 AL-PPAST03-[010-040]-P[1.00-2.99] HAP40 4 03 1.00~2.99 010~040
AL-PTFPA4 AL-PPAST04-[010-040]-P[2.00-3.99] HAP40 4 04 2.00~3.99 010~040
AL-PTFPA5 AL-PPAST05-[010-040]-P[2.00-4.99] HAP40 4 05 2.00~4.99 010~040
AL-PTFPA6 AL-PPAST06-[010-040]-P[2.50-5.99] HAP40 4 06 2.50~5.99 010~040
AL-PTFPA8 AL-PPAST08-[010-040]-P[5.00-7.99] HAP40 4 08 5.00~7.99 010~040
AL-PTFPA10 AL-PPAST10-[010-040]-P[7.00-9.99] HAP40 4 10 7.00~9.99 010~040