ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP72
ไพลอตพั้นช์ปลายรูปร่าง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP72
OC Part Number Material B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
TPDP3 PTCP03-[012-032]-P[.70-2.95] SKD11 4 03 .70~2.95 012~032
TPDP4 PTCP04-[012-032]-P[1.00-3.95] SKD11 4 04 1.00~3.95 012~032
TPDP3 PTDP03-[012-032]-P[.70-2.95] SKD11 4 03 .70~2.95 012~032
TPDP4 PTDP04-[012-032]-P[1.00-3.95] SKD11 4 04 1.00~3.95 012~032
A-TPDP3 A-PTCP03-[012-032]-P[.70-2.95] SKD11 4 03 .70~2.95 012~032
A-TPDP4 A-PTCP04-[012-032]-P[1.00-3.95] SKD11 4 04 1.00~3.95 012~032
A-TPDP3 A-PTDP03-[012-032]-P[.70-2.95] SKD11 4 03 .70~2.95 012~032
A-TPDP4 A-PTDP04-[012-032]-P[1.00-3.95] SKD11 4 04 1.00~3.95 012~032