ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP74
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร INTP74
OC Part Number Material B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPT3 PPTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
SPT4 PPTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
SPT5 PPTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
SPT6 PPTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
SPT8 PPTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
SPT10 PPTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
TPT3 PTTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
TPT4 PTTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
TPT5 PTTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
TPT6 PTTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
TPT8 PTTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
TPT10 PTTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
APT3 PATS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
APT4 PATS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
APT5 PATS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
APT6 PATS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
APT8 PATS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
APT10 PATS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
PTFR3 PPPTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
PTFR4 PPPTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
PTFR5 PPPTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
PTFR6 PPPTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
PTFR8 PPPTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
PTFR10 PPPTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040
PTFT3 PPTTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
PTFT4 PPTTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
PTFT5 PPTTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
PTFT6 PPTTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
PTFT8 PPTTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
PTFT10 PPTTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040
PTFA3 PPATS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
PTFA4 PPATS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
PTFA5 PPATS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
PTFA6 PPATS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
PTFA8 PPATS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
PTFA10 PPATS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040