ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP76
ไพลอตพั้นช์ตรง ชนิดยึดที่แผ่นสตริปเปอร์ ผิวขัดมัน INTP76
OC Part Number Material B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-SPT3 L-PPTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
L-SPT4 L-PPTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
L-SPT5 L-PPTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
L-SPT6 L-PPTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
L-SPT8 L-PPTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
L-SPT10 L-PPTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
L-TPT3 L-PTTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
L-TPT4 L-PTTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
L-TPT5 L-PTTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
L-TPT6 L-PTTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
L-TPT8 L-PTTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
L-TPT10 L-PTTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
L-APT3 L-PATS03-[010-040]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 010~040
L-APT4 L-PATS04-[010-040]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 010~040
L-APT5 L-PATS05-[010-040]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 010~040
L-APT6 L-PATS06-[010-040]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 010~040
L-APT8 L-PATS08-[010-040]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 010~040
L-APT10 L-PATS10-[010-040]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 010~040
L-PTFR3 L-PPPTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
L-PTFR4 L-PPPTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
L-PTFR5 L-PPPTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
L-PTFR6 L-PPPTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
L-PTFR8 L-PPPTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
L-PTFR10 L-PPPTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040
L-PTFT3 L-PPTTS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
L-PTFT4 L-PPTTS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
L-PTFT5 L-PPTTS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
L-PTFT6 L-PPTTS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
L-PTFT8 L-PPTTS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
L-PTFT10 L-PPTTS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040
L-PTFA3 L-PPATS03-[010-040]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 010~040
L-PTFA4 L-PPATS04-[010-040]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 010~040
L-PTFA5 L-PPATS05-[010-040]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 010~040
L-PTFA6 L-PPATS06-[010-040]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 010~040
L-PTFA8 L-PPATS08-[010-040]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 010~040
L-PTFA10 L-PPATS10-[010-040]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 010~040