ไพลอตพั้นช์ สำาหรับ TRANSFER DIE INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ สำาหรับ TRANSFER DIE INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ สำาหรับ TRANSFER DIE INTP78
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
PPTD13-[070-200]-P[6.00-12.99] SKD11 13 6.00~12.99 070~200
PPTD16-[070-200]-P[8.00-15.99] SKD11 16 8.00~15.99 070~200
PPTD20-[070-200]-P[11.00-19.99] SKD11 20 11.00~19.99 070~200
PPTD25-[070-200]-P[16.00-24.99] SKD11 25 16.00~24.99 070~200
PPTD32-[070-200]-P[18.00-31.99] SKD11 32 18.00~31.99 070~200
PPTE13-[070-150]-P[6.00-12.99] SKD11 13 6.00~12.99 070~150
PPTE16-[070-150]-P[8.00-15.99] SKD11 16 8.00~15.99 070~150
PPTE20-[070-150]-P[11.00-19.99] SKD11 20 11.00~19.99 070~150
PPTE25-[070-150]-P[16.00-24.99] SKD11 25 16.00~24.99 070~150
PPTE32-[070-150]-P[18.00-31.99] SKD11 32 18.00~31.99 070~150