ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว INTP79
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
UPT3 PPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] SKD11 03 1.00~2.50 042~072
UPT4 PPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] SKD11 04 1.50~3.50 042~072
UPT5 PPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] SKD11 05 2.00~4.50 042~072
UPT6 PPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] SKD11 06 2.50~5.50 042~072
UPT8 PPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] SKD11 08 3.00~7.50 042~082
A-UPT3 A-PPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] SKD11 03 1.00~2.50 042~072
A-UPT4 A-PPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] SKD11 04 1.50~3.50 042~072
A-UPT5 A-PPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] SKD11 05 2.00~4.50 042~072
A-UPT6 A-PPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] SKD11 06 2.50~5.50 042~072
A-UPT8 A-PPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] SKD11 08 3.00~7.50 042~082
PUPT3 PPPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] HAP40 03 1.00~2.50 042~072
PUPT4 PPPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] HAP40 04 1.50~3.50 042~072
PUPT5 PPPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] HAP40 05 2.00~4.50 042~072
PUPT6 PPPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] HAP40 06 2.50~5.50 042~072
PUPT8 PPPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] HAP40 08 3.00~7.50 042~082
A-PUPT3 A-PPPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] HAP40 03 1.00~2.50 042~072
A-PUPT4 A-PPPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] HAP40 04 1.50~3.50 042~072
A-PUPT5 A-PPPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] HAP40 05 2.00~4.50 042~072
A-PUPT6 A-PPPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] HAP40 06 2.50~5.50 042~072
A-PUPT8 A-PPPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] HAP40 08 3.00~7.50 042~082