ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว ผิวขัดมัน INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดไม่ยึดตายตัว ผิวขัดมัน INTP80
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-UPT3 L-PPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] SKD11 03 1.00~2.50 042~072
L-UPT4 L-PPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] SKD11 04 1.50~3.50 042~072
L-UPT5 L-PPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] SKD11 05 2.00~4.50 042~072
L-UPT6 L-PPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] SKD11 06 2.50~5.50 042~072
L-UPT8 L-PPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] SKD11 08 3.00~7.50 042~082
AL-UPT3 AL-PPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] SKD11 03 1.00~2.50 042~072
AL-UPT4 AL-PPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] SKD11 04 1.50~3.50 042~072
AL-UPT5 AL-PPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] SKD11 05 2.00~4.50 042~072
AL-UPT6 AL-PPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] SKD11 06 2.50~5.50 042~072
AL-UPT8 AL-PPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] SKD11 08 3.00~7.50 042~082
L-PUPT3 L-PPPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] HAP40 03 1.00~2.50 042~072
L-PUPT4 L-PPPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] HAP40 04 1.50~3.50 042~072
L-PUPT5 L-PPPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] HAP40 05 2.00~4.50 042~072
L-PUPT6 L-PPPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] HAP40 06 2.50~5.50 042~072
L-PUPT8 L-PPPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] HAP40 08 3.00~7.50 042~082
AL-PUPT3 AL-PPPM03-[042-072]-P[1.00-2.50] HAP40 03 1.00~2.50 042~072
AL-PUPT4 AL-PPPM04-[042-072]-P[1.50-3.50] HAP40 04 1.50~3.50 042~072
AL-PUPT5 AL-PPPM05-[042-072]-P[2.00-4.50] HAP40 05 2.00~4.50 042~072
AL-PUPT6 AL-PPPM06-[042-072]-P[2.50-5.50] HAP40 06 2.50~5.50 042~072
AL-PUPT8 AL-PPPM08-[042-082]-P[3.00-7.50] HAP40 08 3.00~7.50 042~082