บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์ INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
บูชสำาหรับไพลอตพั้นช์ INTP81
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
MEG5-10 PEB05-[010-010]-P[1.00-3.00] SKD11 05 1.00~3.00 010~010
MEG6-10 PEB06-[010-010]-P[2.50-4.00] SKD11 06 2.50~4.00 010~010
MEG8-10 PEB08-[010-010]-P[3.00-6.00] SKD12 08 3.00~6.00 010~010
MEG10-10 PEB10-[010-010]-P[5.00-8.00] SKD12 10 5.00~8.00 010~010