ไพลอตพินกำาหนดตำาแหน่ง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพินกำาหนดตำาแหน่ง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพินกำาหนดตำาแหน่ง INTP82
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
PST2 PPL02-[012-012]-P[2.50-4.00] SKD11 02 2.50~4.00 012~012
PST3 PPL03-[012-012]-P[4.00-6.00] SKD11 03 4.00~6.00 012~012
PST4 PPL04-[012-012]-P[5.00-7.00] SKD11 04 5.00~7.00 012~012
PST5 PPL05-[012-012]-P[6.00-8.00] SKD11 05 6.00~8.00 012~012
PST6 PPL06-[012-012]-P[7.00-9.00] SKD11 06 7.00~9.00 012~012
PST8 PPL08-[015-015]-P[9.00-13.00] SKD11 08 9.00~13.00 015~015
PST10 PPL10-[015-015]-P[11.00-15.00] SKD11 10 11.00~15.00 015~015
PSTM5 PPLM05-[012-012]-P[6.00-8.00] SKD11 05 6.00~8.00 012~012
PSTM6 PPLM06-[012-012]-P[7.00-9.00] SKD11 06 7.00~9.00 012~012
PSTM8 PPLM08-[015-015]-P[9.00-13.00] SKD11 08 9.00~13.00 015~015
PSTM10 PPLM10-[015-015]-P[11.00-15.00] SKD11 10 11.00~15.00 015~015