เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม
เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม INT พั้นช์เซอร์เมท CERMET

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP83
เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP83
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
CMSKSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] CERMET A 8 03 1.00~2.99 040~080
CMSKSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] CERMET A 8 04 1.00~3.99 040~080
CMSKSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] CERMET A 8 05 2.00~4.99 040~080
CMSKSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] CERMET A 8 06 2.00~5.99 040~080
CMSKSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] CERMET A 8 08 3.00~7.99 040~100
CMSKSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] CERMET A 8 10 3.00~9.99 040~100
CMSKSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] CERMET A 8 13 6.00~12.99 040~100
CMSKSB03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET B 8 03 .70~2.97 040~080
CMSKSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET B 8 04 1.00~3.97 040~080
CMSKSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET B 8 05 1.20~4.97 040~080
CMSKSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET B 8 06 1.50~5.97 040~080
CMSKSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET B 8 08 2.00~7.97 040~100
CMSKSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET B 8 10 2.50~9.97 040~100
CMSKSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET B 8 13 3.00~12.97 040~100
CMSKSC03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET C 8 03 .70~2.97 040~080
CMSKSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET C 8 04 1.00~3.97 040~080
CMSKSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET C 8 05 1.20~4.97 040~080
CMSKSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET C 8 06 1.50~5.97 040~080
CMSKSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET C 8 08 2.00~7.97 040~100
CMSKSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET C 8 10 2.50~9.97 040~100
CMSKSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET C 8 13 3.00~12.97 040~100
CMSKSD03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET D 8 03 .70~2.97 040~080
CMSKSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET D 8 04 1.00~3.97 040~080
CMSKSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET D 8 05 1.20~4.97 040~080
CMSKSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET D 8 06 1.50~5.97 040~080
CMSKSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET D 8 08 2.00~7.97 040~100
CMSKSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET D 8 10 2.50~9.97 040~100
CMSKSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET D 8 13 3.00~12.97 040~100
CMSKSE03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET E 8 03 .70~2.97 040~080
CMSKSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET E 8 04 1.00~3.97 040~080
CMSKSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET E 8 05 1.20~4.97 040~080
CMSKSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET E 8 06 1.50~5.97 040~080
CMSKSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET E 8 08 2.00~7.97 040~100
CMSKSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET E 8 10 2.50~9.97 040~100
CMSKSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET E 8 13 3.00~12.97 040~100
CMSKLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] CERMET A 13 03 1.00~2.99 050~080
CMSKLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] CERMET A 13 04 1.00~3.99 050~080
CMSKLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] CERMET A 13 05 2.00~4.99 050~080
CMSKLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] CERMET A 13 06 2.00~5.99 050~080
CMSKLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] CERMET A 19 08 3.00~7.99 050~100
CMSKLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] CERMET A 19 10 3.00~9.99 050~100
CMSKLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] CERMET A 19 13 6.00~12.99 050~100
CMSKLB03-[050-080]-P[.70-2.97] CERMET B 13 03 .70~2.97 050~080
CMSKLB04-[050-080]-P[1.00-3.97] CERMET B 13 04 1.00~3.97 050~080
CMSKLB05-[050-080]-P[1.20-4.97] CERMET B 13 05 1.20~4.97 050~080
CMSKLB06-[050-080]-P[1.50-5.97] CERMET B 13 06 1.50~5.97 050~080
CMSKLB08-[050-100]-P[2.00-7.97] CERMET B 19 08 2.00~7.97 050~100
CMSKLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] CERMET B 19 10 2.50~9.97 050~100
CMSKLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] CERMET B 19 13 3.00~12.97 050~100
CMSKLC03-[050-080]-P[.70-2.97] CERMET C 13 03 .70~2.97 050~080
CMSKLC04-[050-080]-P[1.00-3.97] CERMET C 13 04 1.00~3.97 050~080
CMSKLC05-[050-080]-P[1.20-4.97] CERMET C 13 05 1.20~4.97 050~080
CMSKLC06-[050-080]-P[1.50-5.97] CERMET C 13 06 1.50~5.97 050~080
CMSKLC08-[050-100]-P[2.00-7.97] CERMET C 19 08 2.00~7.97 050~100
CMSKLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] CERMET C 19 10 2.50~9.97 050~100
CMSKLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] CERMET C 19 13 3.00~12.97 050~100
CMSKLD03-[050-080]-P[.70-2.97] CERMET D 13 03 .70~2.97 050~080
CMSKLD04-[050-080]-P[1.00-3.97] CERMET D 13 04 1.00~3.97 050~080
CMSKLD05-[050-080]-P[1.20-4.97] CERMET D 13 05 1.20~4.97 050~080
CMSKLD06-[050-080]-P[1.50-5.97] CERMET D 13 06 1.50~5.97 050~080
CMSKLD08-[050-100]-P[2.00-7.97] CERMET D 19 08 2.00~7.97 050~100
CMSKLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] CERMET D 19 10 2.50~9.97 050~100
CMSKLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] CERMET D 19 13 3.00~12.97 050~100
CMSKLE03-[050-080]-P[.70-2.97] CERMET E 13 03 .70~2.97 050~080
CMSKLE04-[050-080]-P[1.00-3.97] CERMET E 13 04 1.00~3.97 050~080
CMSKLE05-[050-080]-P[1.20-4.97] CERMET E 13 05 1.20~4.97 050~080
CMSKLE06-[050-080]-P[1.50-5.97] CERMET E 13 06 1.50~5.97 050~080
CMSKLE08-[050-100]-P[2.00-7.97] CERMET E 19 08 2.00~7.97 050~100
CMSKLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] CERMET E 19 10 2.50~9.97 050~100
CMSKLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] CERMET E 19 13 3.00~12.97 050~100
A-CMSKSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] CERMET A 8 03 1.00~2.99 040~080
A-CMSKSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] CERMET A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-CMSKSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] CERMET A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-CMSKSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] CERMET A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-CMSKSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] CERMET A 8 08 3.00~7.99 040~100
A-CMSKSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] CERMET A 8 10 3.00~9.99 040~100
A-CMSKSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] CERMET A 8 13 6.00~12.99 040~100
A-CMSKSB03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET B 8 03 .70~2.97 040~080
A-CMSKSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-CMSKSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET B 8 05 1.20~4.97 040~080
A-CMSKSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET B 8 06 1.50~5.97 040~080
A-CMSKSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET B 8 08 2.00~7.97 040~100
A-CMSKSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET B 8 10 2.50~9.97 040~100
A-CMSKSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET B 8 13 3.00~12.97 040~100
A-CMSKSC03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET C 8 03 .70~2.97 040~080
A-CMSKSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET C 8 04 1.00~3.97 040~080
A-CMSKSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET C 8 05 1.20~4.97 040~080
A-CMSKSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET C 8 06 1.50~5.97 040~080
A-CMSKSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET C 8 08 2.00~7.97 040~100
A-CMSKSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET C 8 10 2.50~9.97 040~100
A-CMSKSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET C 8 13 3.00~12.97 040~100
A-CMSKSD03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET D 8 03 .70~2.97 040~080
A-CMSKSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET D 8 04 1.00~3.97 040~080
A-CMSKSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET D 8 05 1.20~4.97 040~080
A-CMSKSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET D 8 06 1.50~5.97 040~080
A-CMSKSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET D 8 08 2.00~7.97 040~100
A-CMSKSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET D 8 10 2.50~9.97 040~100
A-CMSKSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET D 8 13 3.00~12.97 040~100
A-CMSKSE03-[040-080]-P[.70-2.97] CERMET E 8 03 .70~2.97 040~080
A-CMSKSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] CERMET E 8 04 1.00~3.97 040~080
A-CMSKSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] CERMET E 8 05 1.20~4.97 040~080
A-CMSKSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] CERMET E 8 06 1.50~5.97 040~080
A-CMSKSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] CERMET E 8 08 2.00~7.97 040~100
A-CMSKSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] CERMET E 8 10 2.50~9.97 040~100
A-CMSKSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] CERMET E 8 13 3.00~12.97 040~100
A-CMSKLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] CERMET A 13 03 1.00~2.99 050~080
A-CMSKLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] CERMET A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-CMSKLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] CERMET A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-CMSKLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] CERMET A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-CMSKLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] CERMET A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-CMSKLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] CERMET A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-CMSKLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] CERMET A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-CMSKLB03-[050-080]-P[.70-2.97] CERMET B 13 03 .70~2.97 050~080
A-CMSKLB04-[050-080]-P[1.00-3.97] CERMET B 13 04 1.00~3.97 050~080
A-CMSKLB05-[050-080]-P[1.20-4.97]