เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม

พั้นช์เซอร์เมท CERMET

เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม

PUNCHES WITH KEYGROOVE - CERMET

CMSK_, A-CMSK_-C

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-359/1
0-359/1
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
CMSKSA03-L[40-80]-P[1.000-2.990] CERMET A 3 40-80 1.000-2.990
CMSKSA04-L[40-80]-P[1.000-3.990] CERMET A 4 40-80 1.000-3.990
CMSKSA05-L[40-80]-P[2.000-4.990] CERMET A 5 40-80 2.000-4.990
CMSKSA06-L[40-80]-P[2.000-5.990] CERMET A 6 40-80 2.000-5.990
CMSKSA08-L[40-100]-P[3.000-7.990] CERMET A 8 40-100 3.000-7.990
CMSKSA10-L[40-100]-P[3.000-9.990] CERMET A 10 40-100 3.000-9.990
CMSKSA13-L[40-100]-P[6.000-12.990] CERMET A 13 40-100 6.000-12.990
CMSKSB03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET B 3 40-80 0.700-2.970
CMSKSB04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET B 4 40-80 1.000-3.970
CMSKSB05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET B 5 40-80 1.200-4.970
CMSKSB06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET B 6 40-80 1.500-5.970
CMSKSB08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET B 8 40-100 2.000-7.970
CMSKSB10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET B 10 40-100 2.500-9.970
CMSKSB13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET B 13 40-100 3.000-12.970
CMSKSC03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET C 3 40-80 0.700-2.970
CMSKSC04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET C 4 40-80 1.000-3.970
CMSKSC05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET C 5 40-80 1.200-4.970
CMSKSC06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET C 6 40-80 1.500-5.970
CMSKSC08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET C 8 40-100 2.000-7.970
CMSKSC10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET C 10 40-100 2.500-9.970
CMSKSC13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET C 13 40-100 3.000-12.970
CMSKSD03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET D 3 40-80 0.700-2.970
CMSKSD04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET D 4 40-80 1.000-3.970
CMSKSD05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET D 5 40-80 1.200-4.970
CMSKSD06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET D 6 40-80 1.500-5.970
CMSKSD08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET D 8 40-100 2.000-7.970
CMSKSD10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET D 10 40-100 2.500-9.970
CMSKSD13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET D 13 40-100 3.000-12.970
CMSKSE03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET E 3 40-80 0.700-2.970
CMSKSE04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET E 4 40-80 1.000-3.970
CMSKSE05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET E 5 40-80 1.200-4.970
CMSKSE06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET E 6 40-80 1.500-5.970
CMSKSE08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET E 8 40-100 2.000-7.970
CMSKSE10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET E 10 40-100 2.500-9.970
CMSKSE13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET E 13 40-100 3.000-12.970
CMSKLA03-L[50-80]-P[1.000-2.990] CERMET A 3 50-80 1.000-2.990
CMSKLA04-L[50-80]-P[1.000-3.990] CERMET A 4 50-80 1.000-3.990
CMSKLA05-L[50-80]-P[2.000-4.990] CERMET A 5 50-80 2.000-4.990
CMSKLA06-L[50-80]-P[2.000-5.990] CERMET A 6 50-80 2.000-5.990
CMSKLA08-L[50-100]-P[3.000-7.990] CERMET A 8 50-100 3.000-7.990
CMSKLA10-L[50-100]-P[3.000-9.990] CERMET A 10 50-100 3.000-9.990
CMSKLA13-L[50-100]-P[6.000-12.990] CERMET A 13 50-100 6.000-12.990
CMSKLB03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET B 3 50-80 0.700-2.970
CMSKLB04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET B 4 50-80 1.000-3.970
CMSKLB05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET B 5 50-80 1.200-4.970
CMSKLB06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET B 6 50-80 1.500-5.970
CMSKLB08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET B 8 50-100 2.000-7.970
CMSKLB10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET B 10 50-100 2.500-9.970
CMSKLB13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET B 13 50-100 3.000-12.970
CMSKLC03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET C 3 50-80 0.700-2.970
CMSKLC04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET C 4 50-80 1.000-3.970
CMSKLC05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET C 5 50-80 1.200-4.970
CMSKLC06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET C 6 50-80 1.500-5.970
CMSKLC08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET C 8 50-100 2.000-7.970
CMSKLC10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET C 10 50-100 2.500-9.970
CMSKLC13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET C 13 50-100 3.000-12.970
CMSKLD03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET D 3 50-80 0.700-2.970
CMSKLD04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET D 4 50-80 1.000-3.970
CMSKLD05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET D 5 50-80 1.200-4.970
CMSKLD06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET D 6 50-80 1.500-5.970
CMSKLD08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET D 8 50-100 2.000-7.970
CMSKLD10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET D 10 50-100 2.500-9.970
CMSKLD13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET D 13 50-100 3.000-12.970
CMSKLE03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET E 3 50-80 0.700-2.970
CMSKLE04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET E 4 50-80 1.000-3.970
CMSKLE05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET E 5 50-80 1.200-4.970
CMSKLE06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET E 6 50-80 1.500-5.970
CMSKLE08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET E 8 50-100 2.000-7.970
CMSKLE10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET E 10 50-100 2.500-9.970
CMSKLE13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET E 13 50-100 3.000-12.970
A-CMSKSA03-L[40-80]-P[1.000-2.990] CERMET A 3 40-80 1.000-2.990
A-CMSKSA04-L[40-80]-P[1.000-3.990] CERMET A 4 40-80 1.000-3.990
A-CMSKSA05-L[40-80]-P[2.000-4.990] CERMET A 5 40-80 2.000-4.990
A-CMSKSA06-L[40-80]-P[2.000-5.990] CERMET A 6 40-80 2.000-5.990
A-CMSKSA08-L[40-100]-P[3.000-7.990] CERMET A 8 40-100 3.000-7.990
A-CMSKSA10-L[40-100]-P[3.000-9.990] CERMET A 10 40-100 3.000-9.990
A-CMSKSA13-L[40-100]-P[6.000-12.990] CERMET A 13 40-100 6.000-12.990
A-CMSKSB03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET B 3 40-80 0.700-2.970
A-CMSKSB04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET B 4 40-80 1.000-3.970
A-CMSKSB05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET B 5 40-80 1.200-4.970
A-CMSKSB06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET B 6 40-80 1.500-5.970
A-CMSKSB08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET B 8 40-100 2.000-7.970
A-CMSKSB10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET B 10 40-100 2.500-9.970
A-CMSKSB13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET B 13 40-100 3.000-12.970
A-CMSKSC03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET C 3 40-80 0.700-2.970
A-CMSKSC04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET C 4 40-80 1.000-3.970
A-CMSKSC05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET C 5 40-80 1.200-4.970
A-CMSKSC06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET C 6 40-80 1.500-5.970
A-CMSKSC08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET C 8 40-100 2.000-7.970
A-CMSKSC10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET C 10 40-100 2.500-9.970
A-CMSKSC13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET C 13 40-100 3.000-12.970
A-CMSKSD03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET D 3 40-80 0.700-2.970
A-CMSKSD04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET D 4 40-80 1.000-3.970
A-CMSKSD05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET D 5 40-80 1.200-4.970
A-CMSKSD06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET D 6 40-80 1.500-5.970
A-CMSKSD08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET D 8 40-100 2.000-7.970
A-CMSKSD10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET D 10 40-100 2.500-9.970
A-CMSKSD13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET D 13 40-100 3.000-12.970
A-CMSKSE03-L[40-80]-P[0.700-2.970] CERMET E 3 40-80 0.700-2.970
A-CMSKSE04-L[40-80]-P[1.000-3.970] CERMET E 4 40-80 1.000-3.970
A-CMSKSE05-L[40-80]-P[1.200-4.970] CERMET E 5 40-80 1.200-4.970
A-CMSKSE06-L[40-80]-P[1.500-5.970] CERMET E 6 40-80 1.500-5.970
A-CMSKSE08-L[40-100]-P[2.000-7.970] CERMET E 8 40-100 2.000-7.970
A-CMSKSE10-L[40-100]-P[2.500-9.970] CERMET E 10 40-100 2.500-9.970
A-CMSKSE13-L[40-100]-P[3.000-12.970] CERMET E 13 40-100 3.000-12.970
A-CMSKLA03-L[50-80]-P[1.000-2.990] CERMET A 3 50-80 1.000-2.990
A-CMSKLA04-L[50-80]-P[1.000-3.990] CERMET A 4 50-80 1.000-3.990
A-CMSKLA05-L[50-80]-P[2.000-4.990] CERMET A 5 50-80 2.000-4.990
A-CMSKLA06-L[50-80]-P[2.000-5.990] CERMET A 6 50-80 2.000-5.990
A-CMSKLA08-L[50-100]-P[3.000-7.990] CERMET A 8 50-100 3.000-7.990
A-CMSKLA10-L[50-100]-P[3.000-9.990] CERMET A 10 50-100 3.000-9.990
A-CMSKLA13-L[50-100]-P[6.000-12.990] CERMET A 13 50-100 6.000-12.990
A-CMSKLB03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET B 3 50-80 0.700-2.970
A-CMSKLB04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET B 4 50-80 1.000-3.970
A-CMSKLB05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET B 5 50-80 1.200-4.970
A-CMSKLB06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET B 6 50-80 1.500-5.970
A-CMSKLB08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET B 8 50-100 2.000-7.970
A-CMSKLB10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET B 10 50-100 2.500-9.970
A-CMSKLB13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET B 13 50-100 3.000-12.970
A-CMSKLC03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET C 3 50-80 0.700-2.970
A-CMSKLC04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET C 4 50-80 1.000-3.970
A-CMSKLC05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET C 5 50-80 1.200-4.970
A-CMSKLC06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET C 6 50-80 1.500-5.970
A-CMSKLC08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET C 8 50-100 2.000-7.970
A-CMSKLC10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET C 10 50-100 2.500-9.970
A-CMSKLC13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET C 13 50-100 3.000-12.970
A-CMSKLD03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET D 3 50-80 0.700-2.970
A-CMSKLD04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET D 4 50-80 1.000-3.970
A-CMSKLD05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET D 5 50-80 1.200-4.970
A-CMSKLD06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET D 6 50-80 1.500-5.970
A-CMSKLD08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET D 8 50-100 2.000-7.970
A-CMSKLD10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET D 10 50-100 2.500-9.970
A-CMSKLD13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET D 13 50-100 3.000-12.970
A-CMSKLE03-L[50-80]-P[0.700-2.970] CERMET E 3 50-80 0.700-2.970
A-CMSKLE04-L[50-80]-P[1.000-3.970] CERMET E 4 50-80 1.000-3.970
A-CMSKLE05-L[50-80]-P[1.200-4.970] CERMET E 5 50-80 1.200-4.970
A-CMSKLE06-L[50-80]-P[1.500-5.970] CERMET E 6 50-80 1.500-5.970
A-CMSKLE08-L[50-100]-P[2.000-7.970] CERMET E 8 50-100 2.000-7.970
A-CMSKLE10-L[50-100]-P[2.500-9.970] CERMET E 10 50-100 2.500-9.970
A-CMSKLE13-L[50-100]-P[3.000-12.970] CERMET E 13 50-100 3.000-12.970
เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP83 เชอร์เมท - พั้นช์มีร่องลิ่ม INTP83