01 ASBสปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ VECTRO Coil Spring สปริง และยูรีเทน
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (01 ASB)
ASB สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (สีน้ำตาล) Extra Heavy Load Die Spring
VECTRO

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASB08-030 Die Spring Extra Heavy ASB08-030 (Brown)

10

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASB08-035 Die Spring Extra Heavy ASB08-035 (Brown)

3

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASB08-055 Die Spring Extra Heavy ASB08-055 (Brown)

13

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASB10-020 Die Spring Extra Heavy ASB10-020 (Brown)

161

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASB10-025 Die Spring Extra Heavy ASB10-025 (Brown)

29

ชิ้น 45.00 - 45.00
001 ASB10-030 Die Spring Extra Heavy ASB10-030 (Brown)

40

ชิ้น 52.00 - 52.00
001 ASB10-035 Die Spring Extra Heavy ASB10-035 (Brown)

26

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASB10-040 Die Spring Extra Heavy ASB10-040 (Brown)

30

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASB10-045 Die Spring Extra Heavy ASB10-045 (Brown)

1

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASB10-050 Die Spring Extra Heavy ASB10-050 (Brown)

9

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASB10-060 Die Spring Extra Heavy ASB10-060 (Brown)

2

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASB10-075 Die Spring Extra Heavy ASB10-075 (Brown)

40

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB12-020 Die Spring Extra Heavy ASB12-020 (Brown)

14

ชิ้น 52.00 - 52.00
001 ASB12-025 Die Spring Extra Heavy ASB12-025 (Brown)

38

ชิ้น 53.00 - 53.00
001 ASB12-030 Die Spring Extra Heavy ASB12-030 (Brown)

7

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASB12-035 Die Spring Extra Heavy ASB12-035 (Brown)

35

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB12-040 Die Spring Extra Heavy ASB12-040 (Brown)

4

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASB12-045 Die Spring Extra Heavy ASB12-045 (Brown)

18

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB12-050 Die Spring Extra Heavy ASB12-050 (Brown)

8

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB12-055 Die Spring Extra Heavy ASB12-055 (Brown)

18

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB12-060 Die Spring Extra Heavy ASB12-060 (Brown)

18

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASB12-080 Die Spring Extra Heavy ASB12-080 (Brown)

7

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB12-090 Die Spring Extra Heavy ASB12-090 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 98.00 - 98.00
001 ASB14-025 Die Spring Extra Heavy ASB14-025 (Brown)

10

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASB14-030 Die Spring Extra Heavy ASB14-030 (Brown)

8

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASB14-035 Die Spring Extra Heavy ASB14-035 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASB14-040 Die Spring Extra Heavy ASB14-040 (Brown)

5

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB14-045 Die Spring Extra Heavy ASB14-045 (Brown)

19

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB14-050 Die Spring Extra Heavy ASB14-050 (Brown)

29

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB14-055 Die Spring Extra Heavy ASB14-055 (Brown)

8

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASB14-060 Die Spring Extra Heavy ASB14-060 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB14-065 Die Spring Extra Heavy ASB14-065 (Brown)

23

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB14-070 Die Spring Extra Heavy ASB14-070 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB14-075 Die Spring Extra Heavy ASB14-075 (Brown)

1

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASB14-090 Die Spring Extra Heavy ASB14-090 (Brown)

16

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB14-100 Die Spring Extra Heavy ASB14-100 (Brown)

6

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB16-030 Die Spring Extra Heavy ASB16-030 (Brown)

4

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB16-035 Die Spring Extra Heavy ASB16-035 (Brown)

14

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB16-040 Die Spring Extra Heavy ASB16-040 (Brown)

25

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB16-045 Die Spring Extra Heavy ASB16-045 (Brown)

20

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASB16-050 Die Spring Extra Heavy ASB16-050 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB16-055 Die Spring Extra Heavy ASB16-055 (Brown)

41

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB16-060 Die Spring Extra Heavy ASB16-060 (Brown)

20

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB16-065 Die Spring Extra Heavy ASB16-065 (Brown)

4

ชิ้น 104.00 - 104.00
001 ASB16-070 Die Spring Extra Heavy ASB16-070 (Brown)

8

ชิ้น 109.00 - 109.00
001 ASB16-075 Die Spring Extra Heavy ASB16-075 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 115.00 - 115.00
001 ASB16-080 Die Spring Extra Heavy ASB16-080 (Brown)

4

ชิ้น 120.00 - 120.00
001 ASB16-090 Die Spring Extra Heavy ASB16-090 (Brown)

12

ชิ้น 115.00 - 115.00
001 ASB16-100 Die Spring Extra Heavy ASB16-100 (Brown)

8

ชิ้น 143.00 - 143.00
001 ASB18-025 Die Spring Extra Heavy ASB18-025 (Brown)

8

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASB18-030 Die Spring Extra Heavy ASB18-030 (Brown)

43

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB18-035 Die Spring Extra Heavy ASB18-035 (Brown)

43

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB18-040 Die Spring Extra Heavy ASB18-040 (Brown)

23

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASB18-045 Die Spring Extra Heavy ASB18-045 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB18-050 Die Spring Extra Heavy ASB18-050 (Brown)

19

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASB18-055 Die Spring Extra Heavy ASB18-055 (Brown)

19

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB18-060 Die Spring Extra Heavy ASB18-060 (Brown)

2

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASB18-065 Die Spring Extra Heavy ASB18-065 (Brown)

19

ชิ้น 98.00 - 98.00
001 ASB18-070 Die Spring Extra Heavy ASB18-070 (Brown)

30

ชิ้น 104.00 - 104.00
001 ASB18-075 Die Spring Extra Heavy ASB18-075 (Brown)

10

ชิ้น 109.00 - 109.00
001 ASB18-080 Die Spring Extra Heavy ASB18-080 (Brown)

6

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB18-090 Die Spring Extra Heavy ASB18-090 (Brown)

1

ชิ้น 125.00 - 125.00
001 ASB18-100 Die Spring Extra Heavy ASB18-100 (Brown)

14

ชิ้น 136.00 - 136.00
001 ASB20-025 Die Spring Extra Heavy ASB20-025 (Brown)

11

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASB20-030 Die Spring Extra Heavy ASB20-030 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB20-035 Die Spring Extra Heavy ASB20-035 (Brown)

41

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB20-040 Die Spring Extra Heavy ASB20-040 (Brown)

1

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASB20-045 Die Spring Extra Heavy ASB20-045 (Brown)

51

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB20-050 Die Spring Extra Heavy ASB20-050 (Brown)

65

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB20-055 Die Spring Extra Heavy ASB20-055 (Brown)

1

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASB20-060 Die Spring Extra Heavy ASB20-060 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB20-065 Die Spring Extra Heavy ASB20-065 (Brown)

16

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASB20-070 Die Spring Extra Heavy ASB20-070 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 107.00 - 107.00
001 ASB20-075 Die Spring Extra Heavy ASB20-075 (Brown)

12

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB20-080 Die Spring Extra Heavy ASB20-080 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB20-090 Die Spring Extra Heavy ASB20-090 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 127.00 - 127.00
001 ASB20-100 Die Spring Extra Heavy ASB20-100 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 139.00 - 139.00
001 ASB20-125 Die Spring Extra Heavy ASB20-125 (Brown)

9

ชิ้น 166.00 - 166.00
001 ASB20-150 Die Spring Extra Heavy ASB20-150 (Brown)

18

ชิ้น 189.00 - 189.00
001 ASB22-025 Die Spring Extra Heavy ASB22-025 (Brown)

21

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASB22-030 Die Spring Extra Heavy ASB22-030 (Brown)

27

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB22-035 Die Spring Extra Heavy ASB22-035 (Brown)

26

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB22-040 Die Spring Extra Heavy ASB22-040 (Brown)

32

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASB22-045 Die Spring Extra Heavy ASB22-045 (Brown)

28

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASB22-050 Die Spring Extra Heavy ASB22-050 (Brown)

16

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB22-055 Die Spring Extra Heavy ASB22-055 (Brown)

19

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB22-060 Die Spring Extra Heavy ASB22-060 (Brown)

24

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB22-065 Die Spring Extra Heavy ASB22-065 (Brown)

21

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASB22-070 Die Spring Extra Heavy ASB22-070 (Brown)

8

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASB22-075 Die Spring Extra Heavy ASB22-075 (Brown)

11

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB22-080 Die Spring Extra Heavy ASB22-080 (Brown)

8

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASB22-090 Die Spring Extra Heavy ASB22-090 (Brown)

24

ชิ้น 130.00 - 130.00
001 ASB22-100 Die Spring Extra Heavy ASB22-100 (Brown)

6

ชิ้น 143.00 - 143.00
001 ASB22-125 Die Spring Extra Heavy ASB22-125 (Brown)

9

ชิ้น 184.00 - 184.00
001 ASB22-150 Die Spring Extra Heavy ASB22-150 (Brown)

18

ชิ้น 196.00 - 196.00
001 ASB25-025 Die Spring Extra Heavy ASB25-025 (Brown)

12

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB25-030 Die Spring Extra Heavy ASB25-030 (Brown)

20

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB25-035 Die Spring Extra Heavy ASB25-035 (Brown)

70

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASB25-040 Die Spring Extra Heavy ASB25-040 (Brown)

1

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB25-045 Die Spring Extra Heavy ASB25-045 (Brown)

35

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB25-050 Die Spring Extra Heavy ASB25-050 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASB25-055 Die Spring Extra Heavy ASB25-055 (Brown)

56

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB25-060 Die Spring Extra Heavy ASB25-060 (Brown)

38

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASB25-065 Die Spring Extra Heavy ASB25-065 (Brown)

52

ชิ้น 107.00 - 107.00
001 ASB25-070 Die Spring Extra Heavy ASB25-070 (Brown)

138

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB25-075 Die Spring Extra Heavy ASB25-075 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB25-080 Die Spring Extra Heavy ASB25-080 (Brown)

28

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASB25-090 Die Spring Extra Heavy ASB25-090 (Brown)

3

ชิ้น 131.00 - 131.00
001 ASB25-100 Die Spring Extra Heavy ASB25-100 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 146.00 - 146.00
001 ASB25-125 Die Spring Extra Heavy ASB25-125 (Brown)

67

ชิ้น 174.00 - 174.00
001 ASB25-150 Die Spring Extra Heavy ASB25-150 (Brown)

18

ชิ้น 201.00 - 201.00
001 ASB27-030 Die Spring Extra Heavy ASB27-030 (Brown)

18

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASB27-035 Die Spring Extra Heavy ASB27-035 (Brown)

48

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASB27-040 Die Spring Extra Heavy ASB27-040 (Brown)

50

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB27-045 Die Spring Extra Heavy ASB27-045 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB27-050 Die Spring Extra Heavy ASB27-050 (Brown)

137

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB27-055 Die Spring Extra Heavy ASB27-055 (Brown)

35

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASB27-060 Die Spring Extra Heavy ASB27-060 (Brown)

89

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASB27-065 Die Spring Extra Heavy ASB27-065 (Brown)

50

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB27-070 Die Spring Extra Heavy ASB27-070 (Brown)

131

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASB27-075 Die Spring Extra Heavy ASB27-075 (Brown)

30

ชิ้น 125.00 - 125.00
001 ASB27-080 Die Spring Extra Heavy ASB27-080 (Brown)

28

ชิ้น 130.00 - 130.00
001 ASB27-090 Die Spring Extra Heavy ASB27-090 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 148.00 - 148.00
001 ASB27-100 Die Spring Extra Heavy ASB27-100 (Brown)

31

ชิ้น 166.00 - 166.00
001 ASB27-125 Die Spring Extra Heavy ASB27-125 (Brown)

25

ชิ้น 196.00 - 196.00
001 ASB30-025 Die Spring Extra Heavy ASB30-025 (Brown)

23

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASB30-030 Die Spring Extra Heavy ASB30-030 (Brown)

8

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASB30-035 Die Spring Extra Heavy ASB30-035 (Brown)

26

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASB30-040 Die Spring Extra Heavy ASB30-040 (Brown)

73

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB30-045 Die Spring Extra Heavy ASB30-045 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASB30-050 Die Spring Extra Heavy ASB30-050 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASB30-055 Die Spring Extra Heavy ASB30-055 (Brown)

150

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB30-060 Die Spring Extra Heavy ASB30-060 (Brown)

46

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASB30-065 Die Spring Extra Heavy ASB30-065 (Brown)

7

ชิ้น 130.00 - 130.00
001 ASB30-070 Die Spring Extra Heavy ASB30-070 (Brown)

162

ชิ้น 136.00 - 136.00
001 ASB30-075 Die Spring Extra Heavy ASB30-075 (Brown)

8

ชิ้น 146.00 - 146.00
001 ASB30-080 Die Spring Extra Heavy ASB30-080 (Brown)

2

ชิ้น 148.00 - 148.00
001 ASB30-090 Die Spring Extra Heavy ASB30-090 (Brown)

31

ชิ้น 166.00 - 166.00
001 ASB30-100 Die Spring Extra Heavy ASB30-100 (Brown)

91

ชิ้น 174.00 - 174.00
001 ASB30-125 Die Spring Extra Heavy ASB30-125 (Brown)

79

ชิ้น 212.00 - 212.00
001 ASB30-150 Die Spring Extra Heavy ASB30-150 (Brown)

28

ชิ้น 246.00 - 246.00
001 ASB30-175 Die Spring Extra Heavy ASB30-175 (Brown)

7

ชิ้น 283.00 - 283.00
001 ASB30-200 Die Spring Extra Heavy ASB30-200 (Brown)

63

ชิ้น 317.00 - 317.00
001 ASB35-040 Die Spring Extra Heavy ASB35-040 (Brown)

5

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB35-045 Die Spring Extra Heavy ASB35-045 (Brown)

14

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASB35-050 Die Spring Extra Heavy ASB35-050 (Brown)

101

ชิ้น 131.00 - 131.00
001 ASB35-055 Die Spring Extra Heavy ASB35-055 (Brown)

122

ชิ้น 146.00 - 146.00
001 ASB35-060 Die Spring Extra Heavy ASB35-060 (Brown)

35

ชิ้น 156.00