สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบามาก RAYMOND Coil Spring
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบามาก (01 ASF)
ASF สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบามาก (สีเหลือง) Minnimal Load Die Spring
RAYMOND

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASF06-015 Die Spring Extra Light ASF06-015 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASF06-020 Die Spring Extra Light ASF06-020 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASF06-025 Die Spring Extra Light ASF06-025 (Yellow)

25

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF06-030 Die Spring Extra Light ASF06-030 (Yellow)

45

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF06-035 Die Spring Extra Light ASF06-035 (Yellow)

18

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF06-040 Die Spring Extra Light ASF06-040 (Yellow)

4

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASF08-010 Die Spring Extra Light ASF08-010 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASF08-015 Die Spring Extra Light ASF08-015 (Yellow)

18

ชิ้น 26.00 - 26.00
001 ASF08-020 Die Spring Extra Light ASF08-020 (Yellow)

26

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASF08-025 Die Spring Extra Light ASF08-025 (Yellow)

23

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASF08-030 Die Spring Extra Light ASF08-030 (Yellow)

117

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASF08-035 Die Spring Extra Light ASF08-035 (Yellow)

29

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF08-040 Die Spring Extra Light ASF08-040 (Yellow)

45

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASF08-045 Die Spring Extra Light ASF08-045 (Yellow)

41

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASF08-050 Die Spring Extra Light ASF08-050 (Yellow)

33

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF08-055 Die Spring Extra Light ASF08-055 (Yellow)

9

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF08-060 Die Spring Extra Light ASF08-060 (Yellow)

55

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF08-065 Die Spring Extra Light ASF08-065 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 58.00 - 58.00
001 ASF08-070 Die Spring Extra Light ASF08-070 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 61.00 - 61.00
001 ASF08-075 Die Spring Extra Light ASF08-075 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF08-080 Die Spring Extra Light ASF08-080 (Yellow)

57

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF10-015 Die Spring Extra Light ASF10-015 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASF10-020 Die Spring Extra Light ASF10-020 (Yellow)

44

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASF10-025 Die Spring Extra Light ASF10-025 (Yellow)

133

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASF10-030 Die Spring Extra Light ASF10-030 (Yellow)

113

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASF10-035 Die Spring Extra Light ASF10-035 (Yellow)

40

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASF10-040 Die Spring Extra Light ASF10-040 (Yellow)

155

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASF10-045 Die Spring Extra Light ASF10-045 (Yellow)

107

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASF10-050 Die Spring Extra Light ASF10-050 (Yellow)

38

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF10-055 Die Spring Extra Light ASF10-055 (Yellow)

92

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASF10-060 Die Spring Extra Light ASF10-060 (Yellow)

64

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASF10-065 Die Spring Extra Light ASF10-065 (Yellow)

8

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF10-070 Die Spring Extra Light ASF10-070 (Yellow)

15

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF10-075 Die Spring Extra Light ASF10-075 (Yellow)

14

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF10-080 Die Spring Extra Light ASF10-080 (Yellow)

32

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF10-090 Die Spring Extra Light ASF10-090 (Yellow)

98

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF12-015 Die Spring Extra Light ASF12-015 (Yellow)

22

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASF12-020 Die Spring Extra Light ASF12-020 (Yellow)

35

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASF12-025 Die Spring Extra Light ASF12-025 (Yellow)

30

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASF12-030 Die Spring Extra Light ASF12-030 (Yellow)

1220

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF12-035 Die Spring Extra Light ASF12-035 (Yellow)

24

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASF12-040 Die Spring Extra Light ASF12-040 (Yellow)

38

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASF12-045 Die Spring Extra Light ASF12-045 (Yellow)

41

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASF12-050 Die Spring Extra Light ASF12-050 (Yellow)

45

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF12-055 Die Spring Extra Light ASF12-055 (Yellow)

135

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF12-060 Die Spring Extra Light ASF12-060 (Yellow)

126

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF12-065 Die Spring Extra Light ASF12-065 (Yellow)

27

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF12-070 Die Spring Extra Light ASF12-070 (Yellow)

5

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF12-075 Die Spring Extra Light ASF12-075 (Yellow)

8

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF12-080 Die Spring Extra Light ASF12-080 (Yellow)

89

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF12-090 Die Spring Extra Light ASF12-090 (Yellow)

27

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF14-020 Die Spring Extra Light ASF14-020 (Yellow)

39

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASF14-025 Die Spring Extra Light ASF14-025 (Yellow)

59

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASF14-030 Die Spring Extra Light ASF14-030 (Yellow)

15

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF14-035 Die Spring Extra Light ASF14-035 (Yellow)

6

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF14-040 Die Spring Extra Light ASF14-040 (Yellow)

35

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF14-045 Die Spring Extra Light ASF14-045 (Yellow)

33

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF14-050 Die Spring Extra Light ASF14-050 (Yellow)

7

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF14-055 Die Spring Extra Light ASF14-055 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF14-060 Die Spring Extra Light ASF14-060 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF14-065 Die Spring Extra Light ASF14-065 (Yellow)

24

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF14-070 Die Spring Extra Light ASF14-070 (Yellow)

14

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF14-075 Die Spring Extra Light ASF14-075 (Yellow)

8

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF14-080 Die Spring Extra Light ASF14-080 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF14-090 Die Spring Extra Light ASF14-090 (Yellow)

8

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASF14-100 Die Spring Extra Light ASF14-100 (Yellow)

2

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASF16-020 Die Spring Extra Light ASF16-020 (Yellow)

34

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF16-025 Die Spring Extra Light ASF16-025 (Yellow)

24

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF16-030 Die Spring Extra Light ASF16-030 (Yellow)

4

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF16-035 Die Spring Extra Light ASF16-035 (Yellow)

13

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF16-040 Die Spring Extra Light ASF16-040 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF16-045 Die Spring Extra Light ASF16-045 (Yellow)

31

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF16-050 Die Spring Extra Light ASF16-050 (Yellow)

19

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF16-055 Die Spring Extra Light ASF16-055 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF16-060 Die Spring Extra Light ASF16-060 (Yellow)

108

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF16-065 Die Spring Extra Light ASF16-065 (Yellow)

16

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF16-070 Die Spring Extra Light ASF16-070 (Yellow)

18

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASF16-075 Die Spring Extra Light ASF16-075 (Yellow)

29

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASF16-080 Die Spring Extra Light ASF16-080 (Yellow)

21

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASF16-090 Die Spring Extra Light ASF16-090 (Yellow)

21

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASF16-100 Die Spring Extra Light ASF16-100 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASF16-125 Die Spring Extra Light ASF16-125 (Yellow)

23

ชิ้น 107.00 - 107.00
001 ASF18-020 Die Spring Extra Light ASF18-020 (Yellow)

19

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF18-025 Die Spring Extra Light ASF18-025 (Yellow)

24

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF18-030 Die Spring Extra Light ASF18-030 (Yellow)

4

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF18-035 Die Spring Extra Light ASF18-035 (Yellow)

30

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF18-040 Die Spring Extra Light ASF18-040 (Yellow)

59

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF18-045 Die Spring Extra Light ASF18-045 (Yellow)

40

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF18-050 Die Spring Extra Light ASF18-050 (Yellow)

63

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF18-055 Die Spring Extra Light ASF18-055 (Yellow)

16

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF18-060 Die Spring Extra Light ASF18-060 (Yellow)

34

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF18-065 Die Spring Extra Light ASF18-065 (Yellow)

3

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF18-070 Die Spring Extra Light ASF18-070 (Yellow)

39

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASF18-075 Die Spring Extra Light ASF18-075 (Yellow)

20

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASF18-080 Die Spring Extra Light ASF18-080 (Yellow)

8

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASF18-090 Die Spring Extra Light ASF18-090 (Yellow)

45

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASF18-100 Die Spring Extra Light ASF18-100 (Yellow)

28

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASF18-125 Die Spring Extra Light ASF18-125 (Yellow)

17

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASF20-020 Die Spring Extra Light ASF20-020 (Yellow)

7

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF20-025 Die Spring Extra Light ASF20-025 (Yellow)

9

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF20-030 Die Spring Extra Light ASF20-030 (Yellow)

1

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF20-035 Die Spring Extra Light ASF20-035 (Yellow)

115

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF20-040 Die Spring Extra Light ASF20-040 (Yellow)

76

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF20-045 Die Spring Extra Light ASF20-045 (Yellow)

9

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF20-050 Die Spring Extra Light ASF20-050 (Yellow)

48

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF20-055 Die Spring Extra Light ASF20-055 (Yellow)

3

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF20-060 Die Spring Extra Light ASF20-060 (Yellow)

140

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF20-065 Die Spring Extra Light ASF20-065 (Yellow)

32

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF20-070 Die Spring Extra Light ASF20-070 (Yellow)

37

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASF20-075 Die Spring Extra Light ASF20-075 (Yellow)

11

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASF20-080 Die Spring Extra Light ASF20-080 (Yellow)

52

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASF20-090 Die Spring Extra Light ASF20-090 (Yellow)

4

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASF20-100 Die Spring Extra Light ASF20-100 (Yellow)

15

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASF20-125 Die Spring Extra Light ASF20-125 (Yellow)

36

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASF20-150 Die Spring Extra Light ASF20-150 (Yellow)

30

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASF22-025 Die Spring Extra Light ASF22-025 (Yellow)

25

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASF22-030 Die Spring Extra Light ASF22-030 (Yellow)

8

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF22-035 Die Spring Extra Light ASF22-035 (Yellow)

18

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF22-040 Die Spring Extra Light ASF22-040 (Yellow)

17

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF22-045 Die Spring Extra Light ASF22-045 (Yellow)

54

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF22-050 Die Spring Extra Light ASF22-050 (Yellow)

35

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF22-055 Die Spring Extra Light ASF22-055 (Yellow)

23

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF22-060 Die Spring Extra Light ASF22-060 (Yellow)

13

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF22-065 Die Spring Extra Light ASF22-065 (Yellow)

2

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASF22-070 Die Spring Extra Light ASF22-070 (Yellow)

30

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASF22-080 Die Spring Extra Light ASF22-080 (Yellow)

8

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASF22-090 Die Spring Extra Light ASF22-090 (Yellow)

11

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASF22-100 Die Spring Extra Light ASF22-100 (Yellow)

1

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASF22-125 Die Spring Extra Light ASF22-125 (Yellow)

26

ชิ้น 107.00 - 107.00
001 ASF22-150 Die Spring Extra Light ASF22-150 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASF25-025 Die Spring Extra Light ASF25-025 (Yellow)

68

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASF25-030 Die Spring Extra Light ASF25-030 (Yellow)

24

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASF25-035 Die Spring Extra Light ASF25-035 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASF25-040 Die Spring Extra Light ASF25-040 (Yellow)

32

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASF25-045 Die Spring Extra Light ASF25-045 (Yellow)

26

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASF25-050 Die Spring Extra Light ASF25-050 (Yellow)

31

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASF25-055 Die Spring Extra Light ASF25-055 (Yellow)

62

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASF25-060 Die Spring Extra Light ASF25-060 (Yellow)

38

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASF25-065 Die Spring Extra Light ASF25-065 (Yellow)

44

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASF25-070 Die Spring Extra Light ASF25-070 (Yellow)

44

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASF25-075 Die Spring Extra Light ASF25-075 (Yellow)

22

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASF25-080 Die Spring Extra Light ASF25-080 (Yellow)

5

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASF25-090 Die Spring Extra Light ASF25-090 (Yellow)

35

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASF25-100 Die Spring Extra Light ASF25-100 (Yellow)

8

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASF25-125 Die Spring Extra Light ASF25-125 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASF25-150 Die Spring Extra Light ASF25-150 (Yellow)

34

ชิ้น 125.00 - 125.00
001 ASF25-175 Die Spring Extra Light ASF25-175 (Yellow)

4

ชิ้น 139.00 - 139.00
001 ASF25-200 Die Spring Extra Light ASF25-200 (Yellow)

16

ชิ้น 154.00