ASH สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนัก (สีเขียว)  Heavy Load Die Spring

สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนัก (01 ASH)

สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนัก | Intertool.co.th | RAYMOND
RAYMOND

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASH06-030 Die Spring Heavy ASH06-030 (Green)

22

ชิ้น 50.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 50.00
001 ASH08-015 Die Spring Heavy ASH08-015 (Green)

Pre-Order

ชิ้น 30.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 30.00
001 ASH08-020 Die Spring Heavy ASH08-020 (Green)

20

ชิ้น 31.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 31.00
001 ASH08-025 Die Spring Heavy ASH08-025 (Green)

10

ชิ้น 33.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 33.00
001 ASH08-030 Die Spring Heavy ASH08-030 (Green)

61

ชิ้น 40.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 40.00
001 ASH08-035 Die Spring Heavy ASH08-035 (Green)

46

ชิ้น 44.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 44.00
001 ASH08-040 Die Spring Heavy ASH08-040 (Green)

49

ชิ้น 49.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 49.00
001 ASH08-045 Die Spring Heavy ASH08-045 (Green)

Pre-Order

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH08-050 Die Spring Heavy ASH08-050 (Green)

12

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH08-055 Die Spring Heavy ASH08-055 (Green)

47

ชิ้น 56.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 56.00
001 ASH08-060 Die Spring Heavy ASH08-060 (Green)

10

ชิ้น 65.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 65.00
001 ASH10-020 Die Spring Heavy ASH10-020 (Green)

34

ชิ้น 30.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 30.00
001 ASH10-025 Die Spring Heavy ASH10-025 (Green)

14

ชิ้น 31.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 31.00
001 ASH10-030 Die Spring Heavy ASH10-030 (Green)

41

ชิ้น 33.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 33.00
001 ASH10-035 Die Spring Heavy ASH10-035 (Green)

71

ชิ้น 37.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 37.00
001 ASH10-040 Die Spring Heavy ASH10-040 (Green)

50

ชิ้น 40.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 40.00
001 ASH10-045 Die Spring Heavy ASH10-045 (Green)

22

ชิ้น 40.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 40.00
001 ASH10-050 Die Spring Heavy ASH10-050 (Green)

28

ชิ้น 44.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 44.00
001 ASH10-055 Die Spring Heavy ASH10-055 (Green)

30

ชิ้น 47.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 47.00
001 ASH10-060 Die Spring Heavy ASH10-060 (Green)

28

ชิ้น 51.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 51.00
001 ASH10-065 Die Spring Heavy ASH10-065 (Green)

39

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH10-070 Die Spring Heavy ASH10-070 (Green)

19

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH12-020 Die Spring Heavy ASH12-020 (Green)

42

ชิ้น 40.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 40.00
001 ASH12-025 Die Spring Heavy ASH12-025 (Green)

50

ชิ้น 40.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 40.00
001 ASH12-030 Die Spring Heavy ASH12-030 (Green)

28

ชิ้น 44.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 44.00
001 ASH12-035 Die Spring Heavy ASH12-035 (Green)

32

ชิ้น 47.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 47.00
001 ASH12-040 Die Spring Heavy ASH12-040 (Green)

29

ชิ้น 51.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 51.00
001 ASH12-045 Die Spring Heavy ASH12-045 (Green)

28

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH12-050 Die Spring Heavy ASH12-050 (Green)

32

ชิ้น 56.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 56.00
001 ASH12-055 Die Spring Heavy ASH12-055 (Green)

15

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH12-060 Die Spring Heavy ASH12-060 (Green)

8

ชิ้น 59.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 59.00
001 ASH12-065 Die Spring Heavy ASH12-065 (Green)

28

ชิ้น 61.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 61.00
001 ASH12-070 Die Spring Heavy ASH12-070 (Green)

26

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH12-075 Die Spring Heavy ASH12-075 (Green)

1

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH12-080 Die Spring Heavy ASH12-080 (Green)

36

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH14-020 Die Spring Heavy ASH14-020 (Green)

Pre-Order

ชิ้น 47.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 47.00
001 ASH14-025 Die Spring Heavy ASH14-025 (Green)

41

ชิ้น 47.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 47.00
001 ASH14-030 Die Spring Heavy ASH14-030 (Green)

12

ชิ้น 51.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 51.00
001 ASH14-035 Die Spring Heavy ASH14-035 (Green)

17

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH14-040 Die Spring Heavy ASH14-040 (Green)

18

ชิ้น 56.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 56.00
001 ASH14-045 Die Spring Heavy ASH14-045 (Green)

5

ชิ้น 59.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 59.00
001 ASH14-050 Die Spring Heavy ASH14-050 (Green)

16

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH14-055 Die Spring Heavy ASH14-055 (Green)

34

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH14-060 Die Spring Heavy ASH14-060 (Green)

9

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH14-065 Die Spring Heavy ASH14-065 (Green)

21

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH14-070 Die Spring Heavy ASH14-070 (Green)

16

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH14-075 Die Spring Heavy ASH14-075 (Green)

14

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH14-080 Die Spring Heavy ASH14-080 (Green)

40

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH14-090 Die Spring Heavy ASH14-090 (Green)

28

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH14-100 Die Spring Heavy ASH14-100 (Green)

27

ชิ้น 86.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 86.00
001 ASH16-020 Die Spring Heavy ASH16-020 (Green)

10

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH16-025 Die Spring Heavy ASH16-025 (Green)

5

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH16-030 Die Spring Heavy ASH16-030 (Green)

27

ชิ้น 56.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 56.00
001 ASH16-035 Die Spring Heavy ASH16-035 (Green)

23

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH16-040 Die Spring Heavy ASH16-040 (Green)

50

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH16-045 Die Spring Heavy ASH16-045 (Green)

50

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH16-050 Die Spring Heavy ASH16-050 (Green)

39

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH16-055 Die Spring Heavy ASH16-055 (Green)

10

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH16-060 Die Spring Heavy ASH16-060 (Green)

29

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH16-065 Die Spring Heavy ASH16-065 (Green)

8

ชิ้น 86.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 86.00
001 ASH16-070 Die Spring Heavy ASH16-070 (Green)

41

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH16-075 Die Spring Heavy ASH16-075 (Green)

62

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH16-080 Die Spring Heavy ASH16-080 (Green)

20

ชิ้น 99.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 99.00
001 ASH16-090 Die Spring Heavy ASH16-090 (Green)

20

ชิ้น 105.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 105.00
001 ASH16-100 Die Spring Heavy ASH16-100 (Green)

31

ชิ้น 114.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 114.00
001 ASH18-020 Die Spring Heavy ASH18-020 (Green)

60

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH18-025 Die Spring Heavy ASH18-025 (Green)

36

ชิ้น 59.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 59.00
001 ASH18-030 Die Spring Heavy ASH18-030 (Green)

1

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH18-035 Die Spring Heavy ASH18-035 (Green)

29

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH18-040 Die Spring Heavy ASH18-040 (Green)

96

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH18-045 Die Spring Heavy ASH18-045 (Green)

12

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH18-050 Die Spring Heavy ASH18-050 (Green)

51

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH18-055 Die Spring Heavy ASH18-055 (Green)

30

ชิ้น 84.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 84.00
001 ASH18-060 Die Spring Heavy ASH18-060 (Green)

42

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH18-065 Die Spring Heavy ASH18-065 (Green)

16

ชิ้น 94.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 94.00
001 ASH18-070 Die Spring Heavy ASH18-070 (Green)

12

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH18-075 Die Spring Heavy ASH18-075 (Green)

32

ชิ้น 101.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 101.00
001 ASH18-080 Die Spring Heavy ASH18-080 (Green)

22

ชิ้น 105.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 105.00
001 ASH18-090 Die Spring Heavy ASH18-090 (Green)

24

ชิ้น 114.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 114.00
001 ASH18-100 Die Spring Heavy ASH18-100 (Green)

38

ชิ้น 122.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 122.00
001 ASH20-020 Die Spring Heavy ASH20-020 (Green)

109

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH20-025 Die Spring Heavy ASH20-025 (Green)

48

ชิ้น 54.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 54.00
001 ASH20-030 Die Spring Heavy ASH20-030 (Green)

108

ชิ้น 56.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 56.00
001 ASH20-035 Die Spring Heavy ASH20-035 (Green)

71

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH20-040 Die Spring Heavy ASH20-040 (Green)

121

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH20-045 Die Spring Heavy ASH20-045 (Green)

101

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH20-050 Die Spring Heavy ASH20-050 (Green)

123

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH20-055 Die Spring Heavy ASH20-055 (Green)

30

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH20-060 Die Spring Heavy ASH20-060 (Green)

27

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH20-065 Die Spring Heavy ASH20-065 (Green)

84

ชิ้น 86.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 86.00
001 ASH20-070 Die Spring Heavy ASH20-070 (Green)

104

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH20-075 Die Spring Heavy ASH20-075 (Green)

3

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH20-080 Die Spring Heavy ASH20-080 (Green)

34

ชิ้น 99.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 99.00
001 ASH20-090 Die Spring Heavy ASH20-090 (Green)

4

ชิ้น 107.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 107.00
001 ASH20-100 Die Spring Heavy ASH20-100 (Green)

174

ชิ้น 114.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 114.00
001 ASH20-125 Die Spring Heavy ASH20-125 (Green)

5

ชิ้น 130.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 130.00
001 ASH20-150 Die Spring Heavy ASH20-150 (Green)

26

ชิ้น 148.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 148.00
001 ASH22-025 Die Spring Heavy ASH22-025 (Green)

17

ชิ้น 59.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 59.00
001 ASH22-030 Die Spring Heavy ASH22-030 (Green)

24

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH22-035 Die Spring Heavy ASH22-035 (Green)

22

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH22-040 Die Spring Heavy ASH22-040 (Green)

40

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH22-045 Die Spring Heavy ASH22-045 (Green)

65

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH22-050 Die Spring Heavy ASH22-050 (Green)

54

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH22-055 Die Spring Heavy ASH22-055 (Green)

34

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH22-060 Die Spring Heavy ASH22-060 (Green)

72

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH22-065 Die Spring Heavy ASH22-065 (Green)

18

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH22-070 Die Spring Heavy ASH22-070 (Green)

32

ชิ้น 84.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 84.00
001 ASH22-075 Die Spring Heavy ASH22-075 (Green)

17

ชิ้น 86.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 86.00
001 ASH22-080 Die Spring Heavy ASH22-080 (Green)

19

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH22-090 Die Spring Heavy ASH22-090 (Green)

30

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH22-100 Die Spring Heavy ASH22-100 (Green)

26

ชิ้น 105.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 105.00
001 ASH22-125 Die Spring Heavy ASH22-125 (Green)

22

ชิ้น 122.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 122.00
001 ASH22-150 Die Spring Heavy ASH22-150 (Green)

10

ชิ้น 139.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 139.00
001 ASH25-025 Die Spring Heavy ASH25-025 (Green)

76

ชิ้น 63.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 63.00
001 ASH25-030 Die Spring Heavy ASH25-030 (Green)

96

ชิ้น 64.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 64.00
001 ASH25-035 Die Spring Heavy ASH25-035 (Green)

84

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH25-040 Die Spring Heavy ASH25-040 (Green)

116

ชิ้น 74.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 74.00
001 ASH25-045 Die Spring Heavy ASH25-045 (Green)

88

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH25-050 Die Spring Heavy ASH25-050 (Green)

42

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH25-055 Die Spring Heavy ASH25-055 (Green)

16

ชิ้น 86.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 86.00
001 ASH25-060 Die Spring Heavy ASH25-060 (Green)

130

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH25-065 Die Spring Heavy ASH25-065 (Green)

159

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH25-070 Die Spring Heavy ASH25-070 (Green)

60

ชิ้น 99.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 99.00
001 ASH25-075 Die Spring Heavy ASH25-075 (Green)

Pre-Order

ชิ้น 101.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 101.00
001 ASH25-080 Die Spring Heavy ASH25-080 (Green)

112

ชิ้น 107.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 107.00
001 ASH25-090 Die Spring Heavy ASH25-090 (Green)

63

ชิ้น 114.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 114.00
001 ASH25-100 Die Spring Heavy ASH25-100 (Green)

73

ชิ้น 122.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 122.00
001 ASH25-125 Die Spring Heavy ASH25-125 (Green)

28

ชิ้น 146.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 146.00
001 ASH25-150 Die Spring Heavy ASH25-150 (Green)

41

ชิ้น 179.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 179.00
001 ASH25-175 Die Spring Heavy ASH25-175 (Green)

10

ชิ้น 210.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 210.00
001 ASH27-025 Die Spring Heavy ASH27-025 (Green)

20

ชิ้น 66.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 66.00
001 ASH27-030 Die Spring Heavy ASH27-030 (Green)

19

ชิ้น 69.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 69.00
001 ASH27-035 Die Spring Heavy ASH27-035 (Green)

11

ชิ้น 76.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 76.00
001 ASH27-040 Die Spring Heavy ASH27-040 (Green)

85

ชิ้น 79.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 79.00
001 ASH27-045 Die Spring Heavy ASH27-045 (Green)

68

ชิ้น 84.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 84.00
001 ASH27-050 Die Spring Heavy ASH27-050 (Green)

64

ชิ้น 91.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 91.00
001 ASH27-055 Die Spring Heavy ASH27-055 (Green)

31

ชิ้น 94.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 94.00
001 ASH27-060 Die Spring Heavy ASH27-060 (Green)

28

ชิ้น 95.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 95.00
001 ASH27-065 Die Spring Heavy ASH27-065 (Green)

65

ชิ้น 101.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 101.00
001 ASH27-070 Die Spring Heavy ASH27-070 (Green)

47

ชิ้น 105.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 105.00
001 ASH27-075 Die Spring Heavy ASH27-075 (Green)

17

ชิ้น 107.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 107.00
001 ASH27-080 Die Spring Heavy ASH27-080 (Green)

25

ชิ้น 114.00 Log in เพื่อรับส่วดลด 114.00