สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบา RAYMOND Coil Spring
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบา (01 ASL)
ASL สปริงแม่พิมพ์ แรงกดเบา (สีน้ำเงิน) Light Load Die Spring
RAYMOND

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASL06-015 Die Spring Light ASL06-015 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL06-020 Die Spring Light ASL06-020 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASL06-025 Die Spring Light ASL06-025 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASL06-030 Die Spring Light ASL06-030 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL06-035 Die Spring Light ASL06-035 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL06-040 Die Spring Light ASL06-040 (Blue)

28

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASL08-010 Die Spring Light ASL08-010 (Blue)

25

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASL08-015 Die Spring Light ASL08-015 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 26.00 - 26.00
001 ASL08-020 Die Spring Light ASL08-020 (Blue)

47

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL08-025 Die Spring Light ASL08-025 (Blue)

95

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL08-030 Die Spring Light ASL08-030 (Blue)

45

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASL08-035 Die Spring Light ASL08-035 (Blue)

36

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASL08-040 Die Spring Light ASL08-040 (Blue)

71

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL08-045 Die Spring Light ASL08-045 (Blue)

17

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASL08-050 Die Spring Light ASL08-050 (Blue)

37

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASL08-055 Die Spring Light ASL08-055 (Blue)

33

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL08-060 Die Spring Light ASL08-060 (Blue)

21

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL08-065 Die Spring Light ASL08-065 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL08-070 Die Spring Light ASL08-070 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 58.00 - 58.00
001 ASL08-075 Die Spring Light ASL08-075 (Blue)

60

ชิ้น 61.00 - 61.00
001 ASL08-080 Die Spring Light ASL08-080 (Blue)

48

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASL10-015 Die Spring Light ASL10-015 (Blue)

20

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASL10-020 Die Spring Light ASL10-020 (Blue)

63

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL10-025 Die Spring Light ASL10-025 (Blue)

34

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL10-030 Die Spring Light ASL10-030 (Blue)

51

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL10-035 Die Spring Light ASL10-035 (Blue)

54

ชิ้น 30.00 - 30.00
001 ASL10-040 Die Spring Light ASL10-040 (Blue)

215

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASL10-045 Die Spring Light ASL10-045 (Blue)

73

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASL10-050 Die Spring Light ASL10-050 (Blue)

80

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL10-055 Die Spring Light ASL10-055 (Blue)

39

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASL10-060 Die Spring Light ASL10-060 (Blue)

6

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASL10-065 Die Spring Light ASL10-065 (Blue)

20

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL10-070 Die Spring Light ASL10-070 (Blue)

58

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL10-075 Die Spring Light ASL10-075 (Blue)

14

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL10-080 Die Spring Light ASL10-080 (Blue)

7

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL10-090 Die Spring Light ASL10-090 (Blue)

4

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL12-015 Die Spring Light ASL12-015 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASL12-020 Die Spring Light ASL12-020 (Blue)

14

ชิ้น 31.00 - 31.00
001 ASL12-025 Die Spring Light ASL12-025 (Blue)

58

ชิ้น 33.00 - 33.00
001 ASL12-030 Die Spring Light ASL12-030 (Blue)

8

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL12-035 Die Spring Light ASL12-035 (Blue)

32

ชิ้น 37.00 - 37.00
001 ASL12-040 Die Spring Light ASL12-040 (Blue)

95

ชิ้น 40.00 - 40.00
001 ASL12-045 Die Spring Light ASL12-045 (Blue)

44

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASL12-050 Die Spring Light ASL12-050 (Blue)

3

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL12-055 Die Spring Light ASL12-055 (Blue)

49

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL12-060 Die Spring Light ASL12-060 (Blue)

87

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL12-065 Die Spring Light ASL12-065 (Blue)

21

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL12-070 Die Spring Light ASL12-070 (Blue)

24

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL12-075 Die Spring Light ASL12-075 (Blue)

41

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASL12-080 Die Spring Light ASL12-080 (Blue)

44

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL12-090 Die Spring Light ASL12-090 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL14-020 Die Spring Light ASL14-020 (Blue)

22

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASL14-025 Die Spring Light ASL14-025 (Blue)

24

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASL14-030 Die Spring Light ASL14-030 (Blue)

8

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL14-035 Die Spring Light ASL14-035 (Blue)

32

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL14-040 Die Spring Light ASL14-040 (Blue)

62

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL14-045 Die Spring Light ASL14-045 (Blue)

44

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL14-050 Die Spring Light ASL14-050 (Blue)

12

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL14-055 Die Spring Light ASL14-055 (Blue)

22

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASL14-060 Die Spring Light ASL14-060 (Blue)

30

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASL14-065 Die Spring Light ASL14-065 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL14-070 Die Spring Light ASL14-070 (Blue)

40

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL14-075 Die Spring Light ASL14-075 (Blue)

24

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASL14-080 Die Spring Light ASL14-080 (Blue)

17

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL14-090 Die Spring Light ASL14-090 (Blue)

24

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL14-100 Die Spring Light ASL14-100 (Blue)

95

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL16-020 Die Spring Light ASL16-020 (Blue)

31

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL16-025 Die Spring Light ASL16-025 (Blue)

21

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL16-030 Die Spring Light ASL16-030 (Blue)

18

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL16-035 Die Spring Light ASL16-035 (Blue)

25

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL16-040 Die Spring Light ASL16-040 (Blue)

110

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL16-045 Die Spring Light ASL16-045 (Blue)

20

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL16-050 Die Spring Light ASL16-050 (Blue)

23

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASL16-055 Die Spring Light ASL16-055 (Blue)

18

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL16-060 Die Spring Light ASL16-060 (Blue)

25

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASL16-065 Die Spring Light ASL16-065 (Blue)

30

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL16-070 Die Spring Light ASL16-070 (Blue)

7

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASL16-075 Die Spring Light ASL16-075 (Blue)

33

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL16-080 Die Spring Light ASL16-080 (Blue)

24

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL16-090 Die Spring Light ASL16-090 (Blue)

38

ชิ้น 94.00 - 94.00
001 ASL16-100 Die Spring Light ASL16-100 (Blue)

14

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASL16-125 Die Spring Light ASL16-125 (Blue)

11

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASL18-020 Die Spring Light ASL18-020 (Blue)

19

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL18-025 Die Spring Light ASL18-025 (Blue)

12

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASL18-030 Die Spring Light ASL18-030 (Blue)

13

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL18-035 Die Spring Light ASL18-035 (Blue)

40

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL18-040 Die Spring Light ASL18-040 (Blue)

58

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL18-045 Die Spring Light ASL18-045 (Blue)

133

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL18-050 Die Spring Light ASL18-050 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASL18-055 Die Spring Light ASL18-055 (Blue)

18

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL18-060 Die Spring Light ASL18-060 (Blue)

25

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASL18-065 Die Spring Light ASL18-065 (Blue)

30

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL18-070 Die Spring Light ASL18-070 (Blue)

4

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASL18-075 Die Spring Light ASL18-075 (Blue)

26

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL18-080 Die Spring Light ASL18-080 (Blue)

21

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL18-090 Die Spring Light ASL18-090 (Blue)

15

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASL18-100 Die Spring Light ASL18-100 (Blue)

47

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASL18-125 Die Spring Light ASL18-125 (Blue)

20

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASL20-020 Die Spring Light ASL20-020 (Blue)

68

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL20-025 Die Spring Light ASL20-025 (Blue)

32

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL20-030 Die Spring Light ASL20-030 (Blue)

1

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL20-035 Die Spring Light ASL20-035 (Blue)

34

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL20-040 Die Spring Light ASL20-040 (Blue)

55

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL20-045 Die Spring Light ASL20-045 (Blue)

23

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASL20-050 Die Spring Light ASL20-050 (Blue)

21

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL20-055 Die Spring Light ASL20-055 (Blue)

16

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASL20-060 Die Spring Light ASL20-060 (Blue)

78

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL20-065 Die Spring Light ASL20-065 (Blue)

49

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASL20-070 Die Spring Light ASL20-070 (Blue)

20

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL20-075 Die Spring Light ASL20-075 (Blue)

5

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASL20-080 Die Spring Light ASL20-080 (Blue)

13

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL20-090 Die Spring Light ASL20-090 (Blue)

25

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASL20-100 Die Spring Light ASL20-100 (Blue)

4

ชิ้น 101.00 - 101.00
001 ASL20-125 Die Spring Light ASL20-125 (Blue)

14

ชิ้น 112.00 - 112.00
001 ASL20-150 Die Spring Light ASL20-150 (Blue)

24

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASL22-025 Die Spring Light ASL22-025 (Blue)

20

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASL22-030 Die Spring Light ASL22-030 (Blue)

4

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL22-035 Die Spring Light ASL22-035 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL22-040 Die Spring Light ASL22-040 (Blue)

53

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASL22-045 Die Spring Light ASL22-045 (Blue)

32

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASL22-050 Die Spring Light ASL22-050 (Blue)

14

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL22-055 Die Spring Light ASL22-055 (Blue)

38

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASL22-060 Die Spring Light ASL22-060 (Blue)

28

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL22-065 Die Spring Light ASL22-065 (Blue)

35

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL22-070 Die Spring Light ASL22-070 (Blue)

10

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL22-075 Die Spring Light ASL22-075 (Blue)

46

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL22-080 Die Spring Light ASL22-080 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASL22-090 Die Spring Light ASL22-090 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASL22-100 Die Spring Light ASL22-100 (Blue)

17

ชิ้น 105.00 - 105.00
001 ASL22-125 Die Spring Light ASL22-125 (Blue)

16

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASL22-150 Die Spring Light ASL22-150 (Blue)

20

ชิ้น 131.00 - 131.00
001 ASL25-025 Die Spring Light ASL25-025 (Blue)

36

ชิ้น 54.00 - 54.00
001 ASL25-030 Die Spring Light ASL25-030 (Blue)

40

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASL25-035 Die Spring Light ASL25-035 (Blue)

383

ชิ้น 59.00 - 59.00
001 ASL25-040 Die Spring Light ASL25-040 (Blue)

27

ชิ้น 63.00 - 63.00
001 ASL25-045 Die Spring Light ASL25-045 (Blue)

9

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL25-050 Die Spring Light ASL25-050 (Blue)

17

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASL25-055 Die Spring Light ASL25-055 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASL25-060 Die Spring Light ASL25-060 (Blue)

63

ชิ้น 76.00 - 76.00
001 ASL25-065 Die Spring Light ASL25-065 (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASL25-070 Die Spring Light ASL25-070 (Blue)

92

ชิ้น 84.00 - 84.00
001 ASL25-075 Die Spring Light ASL25-075 (Blue)

9

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASL25-080 Die Spring Light ASL25-080 (Blue)

55

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASL25-090 Die Spring Light ASL25-090 (Blue)

25

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASL25-100 Die Spring Light ASL25-100 (Blue)

4

ชิ้น 107.00 - 107.00
001 ASL25-125 Die Spring Light ASL25-125 (Blue)

6

ชิ้น 122.00 - 122.00
001 ASL25-150 Die Spring Light ASL25-150 (Blue)

20

ชิ้น 136.00 - 136.00
001 ASL25-175 Die Spring Light ASL25-175 (Blue)

20

ชิ้น 148.00 - 148.00