LINEAR ENCODERS Acu-Rite ตู้ดิจิตอล - แกนดิจิตอล
LINEAR ENCODERS Acu-Rite (03 558)
แกนดิจิตอล

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
003 558111-02 LINEAR 1 UM SENC150 75MM/2"

Pre-Order

แกน 13,100.00 - 13,100.00
003 558111-04 LINEAR 1 UM SENC150 125MM/4"

Pre-Order

แกน 13,100.00 - 13,100.00
003 558111-06 LINEAR 1 UM SENC150 175MM/6"

Pre-Order

แกน 13,100.00 - 13,100.00
003 558111-08 LINEAR 1 UM SENC150 225MM/8"

1

แกน 13,100.00 - 13,100.00
003 558111-10 LINEAR 1 UM SENC150 275MM/10"

Pre-Order

แกน 13,100.00 - 13,100.00
003 558111-12 LINEAR 1 UM SENC150 325MM/12"

1

แกน 15,100.00 - 15,100.00
003 558111-14 LINEAR 1 UM SENC150 375MM/14"

1

แกน 17,100.00 - 17,100.00
003 558111-16 LINEAR 1 UM SENC150 425MM/16"

1

แกน 19,000.00 - 19,000.00
003 558115-06 LINEAR 5 UM SENC150 175MM/6"

Pre-Order

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-08 LINEAR 5 UM SENC150 225MM/8"

Pre-Order

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-10 LINEAR 5 UM SENC150 275MM/10"

1

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-11 LINEAR 5 UM SENC150 300MM/11"

Pre-Order

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-12 LINEAR 5 UM SENC150 325MM/12"

Pre-Order

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-14 LINEAR 5 UM SENC150 375MM/14"

1

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-16 LINEAR 5 UM SENC150 425MM/16"

1

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-18 LINEAR 5 UM SENC150 475MM/18"

1

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-20 LINEAR 5 UM SENC150 525MM/20"

Pre-Order

แกน 12,500.00 - 12,500.00
003 558115-24 LINEAR 5 UM SENC150 625MM/24"

1

แกน 15,550.00 - 15,550.00
003 558115-26 LINEAR 5 UM SENC150 675MM/26"

Pre-Order

แกน 17,100.00 - 17,100.00
003 558115-30 LINEAR 5 UM SENC150 775MM/30"

1

แกน 20,200.00 - 20,200.00
003 558115-31 LINEAR 5 UM SENC150 825MM/31"

Pre-Order

แกน 21,760.00 - 21,760.00
003 558115-33 LINEAR 5 UM SENC150 875MM/33"

Pre-Order

แกน 23,310.00 - 23,310.00
003 558115-36 LINEAR 5 UM SENC150 950MM/36"

1

แกน 25,570.00 - 25,570.00
003 558115-42 LINEAR 5 UM SENC150 1100MM/42"

Pre-Order

แกน 31,680.00 - 31,680.00
003 558116-06 LINEAR 0.5 UM SENC150 175MM/6"

Pre-Order

แกน 13,120.00 - 13,120.00
003 558116-08 LINEAR 0.5 UM SENC150 225MM/8"

1

แกน 13,120.00 - 13,120.00
003 558116-10 LINEAR 0.5 UM SENC150 275MM/10"

Pre-Order

แกน 13,120.00 - 13,120.00
003 558121-60 LINEAR 1 UM SENC150 1550MM/60"

1

แกน 61,110.00 - 61,110.00
003 558125-48 LINEAR 5 UM SENC150 1250MM/48"

Pre-Order

แกน 34,790.00 - 34,790.00
003 558125-60 LINEAR 5UM SENC150 1550MM/60"

Pre-Order

แกน 44,930.00 - 44,930.00