Diamond Points M.D.T หินขัด อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์
Diamond Points M.D.T (05 18-DP)
เคลือบเพชรหนา คม ติดเเน่น สามารถใช้กับงานเครื่องขัดทั้งชนิดใช้ไฟฟ้าเเละชนิดใช้ลมจำหน่ายเป็นชุดๆ ละ 20 อัน หรือจะเเยกซื้อเฉพาะอันก็ได้

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 18-DP-01014-3M Diamond Point 3mm shank DP-01014

5

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-01018-3M Diamond Point 3mm shank DP-01018

14

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-01023-3M Diamond Point 3mm shank DP-01023

6

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-01029-3M Diamond Point 3mm shank DP-01029

2

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-01042-3M Diamond Point 3mm shank DP-01042

12

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-04050-3M Diamond Point 3mm shank DP-04050

3

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DP-10012-3M Diamond Point 3mm shank DP-10012

5

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-10035-3M Diamond Point 3mm shank DP-10035

5

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-10930-3M Diamond Point 3mm shank DP-10930

8

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DP-11016-3M Diamond Point 3mm shank DP-11016

5

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-11021-3M Diamond Point 3mm shank DP-11021

3

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-13060-3M Diamond Point 3mm shank DP-13060

9

ชิ้น 594.00 - 594.00
005 18-DP-40020-3M Diamond Point 3mm shank DP-40020

3

ชิ้น 304.00 - 304.00
005 18-DP-40030-3M Diamond Point 3mm shank DP-40030

5

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DP-52030-3M Diamond Point 3mm shank DP-52030

3

ชิ้น 594.00 - 594.00
005 18-DP-61040-3M Diamond Point 3mm shank DP-61040

6

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DP-66023-3M Diamond Point 3mm shank DP-66023

4

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DP-66045-3M Diamond Point 3mm shank DP-66045

11

ชิ้น 594.00 - 594.00
005 18-DP-68030-3M Diamond Point 3mm shank DP-68030

18

ชิ้น 594.00 - 594.00
005 18-DP-74030-3M Diamond Point 3mm shank DP-74030

4

ชิ้น 456.00 - 456.00
005 18-DPW20-300 Diamond Point Waller 20 pcs sh.3mm.DPW20-300

3

ชุด 7,000.00 - 7,000.00
Diamond Points 05 18-DP