ยูเรเทนสำหรับงานหนัก Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานหนัก Intertool Technologies (15 HUT)
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานหนัก Poly-Urethane For Heavy Load

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
015 03-015 PU Hollow Bar (A+) HUTH 15X7X300 (Black)

41

ชิ้น 151.00 - 151.00
015 03-020 PU Hollow Bar (A+) HUTH 20X8.5X300 (Black)

54

ชิ้น 193.00 - 193.00
015 03-025 PU Hollow Bar (A+) HUTH 25X11X300 (Black)

33

ชิ้น 301.00 - 301.00
015 03-030 PU Hollow Bar (A+) HUTH 30X14X500 (Black)

96

ชิ้น 462.00 - 462.00
015 03-040 PU Hollow Bar (A+) HUTH 40X14X500 (Black)

47

ชิ้น 1,060.00 - 1,060.00
015 03-050 PU Hollow Bar (A+) HUTH 50X14X500 (Black)

28

ชิ้น 1,710.00 - 1,710.00
015 03-060 PU Hollow Bar (A+) HUTH 60X14X500(Black)

9

ชิ้น 2,240.00 - 2,240.00
015 03-080 PU Hollow Bar (A+) HUTH 80X22X500 (Black)

6

ชิ้น 4,390.00 - 4,390.00
015 03-100 PU Hollow Bar (A+) HUTH 100X22X500 (Black)

1

ชิ้น 7,010.00 - 7,010.00
015 04-010 PU Hollow Bar (A+) HUTS 10X300 (Black)

4

ชิ้น 100.00 - 100.00
015 04-015 PU Hollow Bar (A+) HUTS 15X300 (Black)

7

ชิ้น 170.00 - 170.00
015 04-018 PU Hollow Bar (A+) HUTS 18X500 (Black)

Pre-Order

ชิ้น 204.00 - 204.00
015 04-020 PU Hollow Bar (A+) HUTS 20X500 (Black)

10

ชิ้น 313.00 - 313.00
015 04-025 PU Hollow Bar (A+) HUTS 25X500 (Black)

29

ชิ้น 459.00 - 459.00
015 04-030 PU Hollow Bar (A+) HUTS 30X500 (Black)

157

ชิ้น 583.00 - 583.00
015 04-040 PU Hollow Bar (A+) HUTS 40X500 (Black)

37

ชิ้น 1,070.00 - 1,070.00
015 04-050 PU Hollow Bar (A+) HUTS 50X500 (Black)

19

ชิ้น 1,620.00 - 1,620.00
015 04-060 PU Hollow Bar (A+) HUTS 60X500 (Black)

5

ชิ้น 2,590.00 - 2,590.00
015 04-080 PU Hollow Bar (A+) HUTS 80X500 (Black)

15

ชิ้น 4,580.00 - 4,580.00
015 04-100 PU Hollow Bar (A+) HUTS 100X500 (Black)

Pre-Order

ชิ้น 6,870.00 - 6,870.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE