ยูเรเทนชนิดแผ่น Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทนชนิดแผ่น Intertool Technologies (15 TE)
URETHANE RUBBER ยูเรเทนชนิดแผ่น Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
015 05-005 PU Sheet (B+) UTE 300X300X5 (Yellow)

13

ชิ้น 529.00 - 529.00
015 05-010 PU Sheet (B+) UTE 300X300X10 (Yellow)

5

ชิ้น 1,250.00 - 1,250.00
015 05-015 PU Sheet (B+) UTE 300X300X15 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 1,870.00 - 1,870.00
015 05-020 PU Sheet (B+) UTE 300X300X20 (Yellow)

8

ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
015 05-025 PU Sheet (B+) UTE 300X300X25 (Yellow)

4

ชิ้น 3,130.00 - 3,130.00
015 05-030 PU Sheet (B+) UTE 300X300X30 (Yellow)

1

ชิ้น 3,760.00 - 3,760.00
015 05-050 PU Sheet (B+) UTE 300X300X50 (Yellow)

2

ชิ้น 6,260.00 - 6,260.00
015 07-001 PU Sheet (B+) UTE 1000X300X1 (Yellow)

7

ชิ้น 1,450.00 - 1,450.00
015 07-003 PU Sheet (B+) UTE 1000X300X3 (Yellow)

3

ชิ้น 2,560.00 - 2,560.00
015 09-008 PU Sheet (B+) UTE 500X500X8 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 1,650.00 - 1,650.00
015 09-025 PU Sheet (B+) UTE 500X500X25 (Yellow)

3

ชิ้น 4,380.00 - 4,380.00
015 09-050 PU Sheet (B+) UTE 500X500X50 (Yellow)

1

ชิ้น 31,500.00 - 31,500.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE