ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม Intertool Technologies (15 TP)
URETHANE RUBBER ยูเรเทนชนิดแท่งสี่เหลี่ยม Poly-Urethane Sheet (Standard Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
015 11-253 PU Sheet (B+) UTP 25X25X300 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 323.00 - 323.00
015 11-255 PU Sheet (B+) UTP 25X25X500 (Yellow)

2

ชิ้น 672.00 - 672.00
015 11-503 PU Sheet (B+) UTP 50X50X300 (Yellow)

2

ชิ้น 1,290.00 - 1,290.00
015 11-505 PU Sheet (B+) UTP 50X50X500 (Yellow)

2

ชิ้น 2,150.00 - 2,150.00
015 11-753 PU Sheet (B+) UTP 75X50X300 (Yellow)

3

ชิ้น 1,480.00 - 1,480.00
015 11-755 PU Sheet (B+) UTP 75X50X500 (Yellow)

Pre-Order

ชิ้น 2,440.00 - 2,440.00
015 12-253 PU Sheet (A+) HUTP 25X25X300 (Black)

6

ชิ้น 388.00 - 388.00
015 12-503 PU Sheet (A+) HUTP 50X50X300 (Black)

5

ชิ้น 1,550.00 - 1,550.00
015 12-505 PU Sheet (A+) HUTP 50X50X500 (Black)

5

ชิ้น 2,580.00 - 2,580.00
015 12-753 PU Sheet (A+) HUTP 75X50X300 (Black)

2

ชิ้น 2,960.00 - 2,960.00
015 12-755 PU Sheet (A+) HUTP 75X50X500 (Black)

6

ชิ้น 4,870.00 - 4,870.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE